Πρόσκληση ενδιαφέροντος για πρόσληψη επικουρικών ιατρών στο Νοσοκομείο της Σάμου

Τέσσερεις νέες θέσεις επικουρικών ιατρών επιμελητών Β’ προκηρύσσει το Νοσοκομείο Σάμου για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών του.

Πρόκειται για μία θέση καρδιολόγου, παθολόγου, γαστρεντερολόγου και παθολόγου-ογκολόγου.

“Όποιοι ιατροί ενδιαφέρονται μπορούν να καταθέσουν αίτηση εγγραφής στον κατάλογο επικουρικών ιατρών που τηρείται στη 2η ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου, εκδηλώνοντας προτίμηση για το Γ.Ν. Σάμου «Άγιος Παντελεήμων», προκειμένου το Νοσοκομείο να προβεί άμεσα σε αίτηση έγκρισης πρόσληψης επικουρικού ιατρού των εν λόγω ειδικοτήτων για 36 μήνες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν περαιτέρω πληροφορίες στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Γ.Ν. Σάμου (τηλ.: 2273083194-83125, e-mail: hospsam@otenet.gr ).”

ΕΡΤ

Σχολιάστε Ελεύθερα