Νέο απορριμματοφόρο στον Δήμο Ικαρίας

Ένα νέο και σύγχρονο απορριμματοφόρο προϋπολογισμού 96.000 ευρώ εντάχθηκε στο στόλο της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Ικαρίας, με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα “Φιλόδημος ΙΙ” του υπουργείου Εσωτερικών.

«Η απόκτηση του νέου οχήματος ήταν το αποτέλεσμα της προσπάθειας της Δημοτικής Αρχής να αναβαθμίσει τις υπηρεσίες αποκομιδής και διαχείρισης των απορριμμάτων, να βελτιώσει τις συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας του προσωπικού της, αλλά και να εκσυγχρονίζει τις υπηρεσίες του νευραλγικού τομέα της καθαριότητας, καθότι αρκετά από τα παλιά οχήματα καθίστανται συχνά μη λειτουργικά, απαιτώντας πολλές φορές αρκετά δαπανηρές επισκευές.

Αισιοδοξούμε και συνεχίζουμε να διεκδικούμε να πάρουμε ό,τι δικαιούμαστε», τονίζει ο Δήμος το νησιού.

ΕΡΤ

Σχολιάστε Ελεύθερα