Υποβολή προτάσεων από τον δήμο Ικαρίας στο πρόγραμμα CLLD/LEADER

Ο Δήμος Ικαρίας  σας γνωστοποιεί ότι στην προσπάθεια του να αξιοποιήσει κάθε πηγή χρηματοδότησης για την βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών και των επισκεπτών του.

Κατάθεσε την επισυναπτόμενη πρόταση έργων δημοσίου ενδιαφέροντος, στα πλαίσια σχετικής πρόσκλησης που εξέδωσε το ΚΑΕΚ της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, για το Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER (ΕΓΤΑΑ) Ν. Σάμου  2014-2020.

Η σχετική πρόσκληση αφορούσε την χρηματοδότηση (1.696.500,00€ για τρεις δήμους του Νομού Σάμου) παρεμβάσεων δημοσίου χαρακτήρα.

θα ακολουθήσει και άλλη πρόσκληση που θα άφορα δράσεις του Επιχειρησιακού προγράμματος Αλιείας & θάλασσας «Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συμμετοχής».

Δείτε τις προτάσεις του δήμου Ικαρίας

Σχολιάστε Ελεύθερα