Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τα πράσινα νησιά από την ΕΕ

Η μετάβαση προς τις καθαρές μορφές ενέργειας στα Ευρωπαϊκά νησιά τυγχάνει σαφούς και διαρκούς πολιτικής ώθησης σε κεντρικό επίπεδο κατά τα τελευταία έτη. Η υπογραφή της «Πολιτικής Διακήρυξης για την Καθαρή Ενέργεια στα Νησιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης» (Political Declaration on Clean Energy For EU Islands) το Μάιο του 2017, αφενός επισημοποίησε την πολιτική δέσμευση των κρατών μελών, αφετέρου οδήγησε λίγο αργότερα στην Πρωτοβουλία για την Καθαρή Ενέργεια για τα Νησιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Clean Energy for EU Islands Initiative) από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στην ίδρυση της αντίστοιχης Γραμματείας (www.euislands.eu).

Η Γραμματεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πρωτοβουλία «Καθαρή Ενέργεια στα Ευρωπαϊκά Νησιά» -στο εξής θα αναφέρεται ως «Γραμματεία»- ανακοίνωσε χθες Δευτέρα 5 Νοεμβρίου πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για όσα νησιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιθυμούν να λάβουν υποστήριξη σε επίπεδο διοικητικό, τεχνικό και επικοινωνιακό για τη σχεδίαση και την προετοιμασία συνόλου δράσεων και έργων προς τη μετάβασή τους από τη χρήση μη ανανεώσιμων, εισαγόμενων ορυκτών καυσίμων στην αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στο τοπικό ενεργειακό ισοζύγιο και στην Ορθολογική Χρήση Ενέργειας. Η Γραμματεία θα υποστηρίξει συνολικά 26 Νησιωτικές Κοινότητες σε όλη την Ευρώπη για την κατάστρωση σχεδίων προς την ορθολογική ενεργειακή μετάβαση σε καθεστώτα υψηλής διείσδυσης ΑΠΕ και τη μεγιστοποίηση των οφελών για τις τοπικές Κοινωνίες, μέσω της ενεργούς εμπλοκής τους στα απαιτούμενα έργα και δράσεις. Οι ενδιαφερόμενοι φορείς (Δήμοι, Περιφέρειες, Ενεργειακές Κοινότητες κλπ) καλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους μέχρι τις 15 Ιανουαρίου 2019 στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://p486605.webspaceconfig.de/drupal/de/node/11.

Η πρόσκληση για την εκδήλωση ενδιαφέροντος ανακοινώθηκε στο 2ο Φόρουμ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για Καθαρή Ενέργεια στα Νησιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2nd Clean Energy for EU Islands Forum), το οποίο υλοποιήθηκε στο Λανζαρότε των Κανάριων Νήσων τη Δευτέρα 5 Νοεμβρίου. Ο Γενικός Διευθυντής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ενέργεια κ. Ντομινίκ Ριστορί (Dominique Ristori) είπε: Η πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Καθαρή Ενέργεια στα Ευρωπαϊκά Νησιά έχει ωριμάσει: ανακοινώνοντας σήμερα την πρώτη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τις Νησιωτικές Κοινότητες, οι οποίες επιθυμούν να λάβουν υποστήριξη, η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει το μήνυμα ότι η μετάβαση προς τις καθαρές μορφές ενέργειας είναι μη αναστρέψιμη. Εξαιτίας ακριβώς της γεωγραφικής θέσης τους, πολλά από τα νησιά μας βασίζονται σε κοστοβόρες ενεργειακές δομές, με κύριο χαρακτηριστικό τους την υψηλή εξάρτησή τους σε εισαγόμενα, ακριβά ορυκτά καύσιμα. Τα δεδομένα αυτά μπορεί να αλλάξουν αξιοποιώντας ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, υιοθετώντας ενεργειακά συστήματα υψηλής απόδοσης και καινοτόμες ενεργειακές τεχνολογίες. Από σήμερα και για τους επόμενους 18 μήνες, τα νησιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα είναι επιλέξιμα για να γίνουν αποδέκτες εκτεταμένης και εστιασμένης υποστήριξης, με στόχο να καθιστούν ενεργειακά αυτόνομα και να υιοθετήσουν τις βέλτιστες εναλλακτικές, καθαρές ενεργειακές τεχνολογίες.”

Με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έχει δεσμευτεί να ολοκληρώσει ως το τέλος του έτους τις σχετικές διεργασίες και διαπραγματεύσεις για το μέλλον της ενεργειακής αγοράς στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η συγκεκριμένη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αποτελεί ένα σαφές βήμα στήριξης της ενεργειακής μετάβασης των Νησιωτικών Κοινοτήτων προς τις ΑΠΕ και την ορθολογική χρήση ενέργειας σε τοπικό επίπεδο.

Κατά τα επόμενα δύο έτη, η Γραμματεία θα εργαστεί με διαφορετικές ομάδες εμπλεκόμενων φορέων από τις Τοπικές Νησιωτικές Κοινότητες (τοπικές ενεργειακές κοινότητες, τοπική αυτοδιοίκηση, ακαδημαϊκοί φορείς, επιχειρηματικοί φορείς κλπ). Η υποστήριξη θα απευθύνεται και θα αφορά στις Τοπικές Νησιωτικές Κοινότητες, οι οποίες θα είναι και οι τελικοί δικαιούχοι από τις όποιες δράσεις, με στόχο την κατάστρωση σχεδίων (agendas) μετάβασης προς την αύξηση της διείσδυσης των ΑΠΕ στα τοπικά ενεργειακά ισοζύγια και την ορθολογική χρήση ενέργειας. Το 2019 θα προκύψει δεύτερη πρόσκληση προς τις Νησιωτικές εκείνες Κοινότητες που επιθυμούν να λάβουν τεχνική υποστήριξη σε συγκεκριμένα έργα (π.χ. παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, έργα εξοικονόμησης ενέργειας, εισαγωγή ηλεκτροκίνησης κλπ). Θα πρέπει να τονιστεί ότι η Γραμματεία δεν παρέχει άμεση οικονομική υποστήριξη.

Πληροφορίες:

Κατσαπρακάκης Δημήτρης, Αναπληρωτής Καθηγητής Τ.Ε.Ι. Κρήτης: dkatsap@staff.teicrete.gr

Myriam Castanié, Clean Energy for EU Islands Secretariat, myriam.castanie@euislands.eu

Σημείωση: το Εργαστήριο Αιολικής Ενέργειας και Σύνθεσης Ενεργειακών Συστημάτων του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Τ.Ε.Ι. Κρήτης συμμετέχει ως εξωτερικός εταίρος (associate partner) στη Γραμματεία του έργου «Καθαρή Ενέργεια στα Ευρωπαϊκά Νησιά».

Σχολιάστε Ελεύθερα