Οπλίτες γιατροί στην Ικαρία

Σύμφωνα με δελτίο τύπου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άμυνας Παναγιώτης Ρήγας και ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας Παύλος Πολάκης, υπέγραψαν κοινή υπουργική απόφαση για την τοποθέτηση έντεκα (11) ιατρών οπλιτών θητείας σε Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία (ΠΠΙ), σε Περιφερειακά Ιατρεία(ΠΙ) και σε Κέντρα Υγείας (ΚΥ), σε άγονες περιοχές της χώρας.

Στους συγκεκριμένους οπλίτες ιατρούς, παρέχεται η δυνατότητα για ταυτόχρονη αναγνώριση του χρόνου στρατεύσιμης  στρατιωτικής υποχρέωσης και ως χρόνου εκπλήρωσης της υποχρέωσης της υπηρεσίας υπαίθρου, με δαπάνη του Υπουργείου Υγείας.

Όσον αφορά το Νομό Σάμου, τρείς (3) ιατροί οπλίτες τοποθετούνται στην Ικαρία:  στο ΠΙ Μαγγανίτη, στο ΠΠΙ Ραχών και στο ΚΥ Ευδήλου.

Οι τοποθετήσεις αυτές θα ολοκληρώσουν την ιατρική κάλυψη σε όλα τα ΠΙ της Ικαρίας, γεγονός εξαιρετικά σημαντικό για τους κατοίκους, αφού επαναλαμβανόμενες προκηρύξεις για τις περιοχές αυτές είχαν αποβεί άγονες.

Σχολιάστε Ελεύθερα