Εξασφάλιση χρηματοδότησης για σειρά έργων που αφορούν τις ανάγκες της Ικαρίας

Δίνοντας συνέχεια στην προσπάθεια που γίνεται από την σημερινή διοίκηση του Δήμου Ικαρίας σε επίπεδο προγραμματισμού και αξιοποίησης κάθε διαθεσίμου χρηματοδοτικού εργαλείου (ΕΣΠΑ / ΟΧΕ – Αναπτυξιακό πρόγραμμα ειδικού σκοπού Β. Αιγαίου – ΠΑΑ / Leader,κλπ) για να αντιμετωπιστούν τα  προβλήματα στις ανεπαρκείς υποδομές του νησιού.

Σας ενημερώνουμε ότι πρόσφατα εγκρίθηκαν οι εντάξεις σε χρηματοδοτικά προγράμματα ορισμένων προτάσεων του δήμου Ικαρίας (Αναλυτικά):

  • Εγκρίθηκε η ένταξη στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ του Υπουργείου εσωτερικών, της Πράξης «Προμήθεια Εξοπλισμού για την Αναβάθμιση Παιδικών Χαρών του δήμου Ικαρίας» συνολικού προϋπολογισμού 256.996€. Η πρόταση περιλαμβάνει τις έξης παρεμβάσεις:

α) Την ανακαίνιση της παιδικής χαράς Αγίου Κηρύκου,

β) Την κατασκευή παιδικής χαράς στην θέση «Μελέδες» Χριστού Δ.Ε. Ραχών,

γ) Την κατασκευή παιδικής χαράς στην χερσαία ζώνη λιμανιού Ευδήλου.

δ) Την κατασκευή παιδικής χαράς  στον οικισμό Καραβοστάμου Δ.Ε. Ευδήλου.

  • Εγκρίθηκε η ένταξη στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ του Υπουργείου εσωτερικών, της Πράξης «Προμήθεια μηχανημάτων έργου» προϋπολογισμού 252.000€.

  Η πρόταση περιλαμβάνει τα παρακάτω μηχανήματα:

α)Ένα φορτηγό αυτοκίνητο με ανατρεπόμενη κιβωτάμαξα (19 τόνων) .

β) έναν Φορτωτή – εκσκαφέα οχτώ τόνων με αμάξωμα χωματουργικού τύπου.

γ) έναν Φορτωτή Πλάγιας Ολίσθησης τριών τόνων.

  • Τέλος εγκρίθηκε στις 16/11/2018 η ένταξη στο Ε.Π «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης η πράξη με τίτλο “Δημιουργία προσβάσεων ολοκληρωμένων θαλασσίων τουριστικών προορισμών δήμου Ικαρίας” συνολικού προϋπολογισμού 236.453€. Η πρόταση περιλαμβάνει τις έξης παρεμβάσεις:  Δημιουργία ελαφρών, μη μόνιμων υποδομών για την εξυπηρέτηση Ατόμων με  Αναπηρία και άλλων κατηγοριών ατόμων με κινητικά προβλήματα. Ειδικότερα, πρόκειται για τέσσερεις θέσεις και συγκεκριμένα από μία θέση στην παραλία Ευδήλου, Θερμών, Καραβοστάμου και Μεσακτής.

Νωρίτερα είχαν εγκριθεί οι εντάξεις στο  πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ του Υπουργείου εσωτερικών των παρακάτω πράξεων που το αμέσως επόμενο διάστημα δημοπρατούνται.

  • Στις 4/12/2018 δημοπρατείται το έργο «Επισκευή – συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων του δήμου Ικαρίας» συνολικού προϋπολογισμού 45.503€.

Το έργο περιλαμβάνει τις  έξης παρεμβάσεις:

α) Τσιμεντόστρωση εισόδου Γυμνάσιου – Λυκείου Ραχών

β) Επίστρωση (& λοιπές παρεμβάσεις) προαύλιου χώρου 2ου Δημοτικού Αγίου Κηρύκου

γ) Επισκευή και συντήρηση 1ου Δημοτικού Σχολείου Αγίου Κηρύκου.

  • Στις 16/12/2018 ολοκληρώνεται η υποβολή προσφορών για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό που άφορα την «Προμήθεια & εγκατάσταση συστήματος Αποσιδήρωσης – Απομαγγανίωσης  γεώτρησης Χάρακα» (Τ.Κ Αγ. Πολυκάρπου) συνολικού προϋπολογισμού 100.000€.
  • Επίσης σε μικρό χρονικό διάστημα θα αναρτηθεί η διακήρυξη της δημοπρασίας για τα έργα «Προμήθεια & τοποθέτηση μονάδας αποσιδήρωσης – απομαγγανίωσης γεώτρησης Τσουρέδου» και «Κατασκευή νέου υδραγωγείου» (στην Δ.Κ Αγ. Κηρύκου) συνολικού προϋπολογισμού 530.000. Των οποίων έχουν εγκριθεί οι εντάξεις στο  Αναπτυξιακό πρόγραμμα ειδικού σκοπού Βορείου Αιγαίου του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης

Αναμένοντας την αξιολόγηση και άλλων προτάσεων οι υπηρεσίες μας προετοιμάζονται για την υποβολή νέων προτάσεων, σχετικά με τις αναγκαίες υποδομές κυρίως στην ύδρευση την διαχείριση αποβλήτων και στην οδοποιία. Δίνοντας συνέχεια στην προσπάθεια της δημοτικής αρχής να αξιοποιήσουμε το μελετητικό υπόβαθρο που υπάρχει στην διάθεση του δήμου (ο μεγαλύτερος όγκος του οποίου χρονολογείται πριν το 2011 και χρειάζεται επικαιροποίηση) για να διασφαλίσουμε πόρους όχι για έργα που συμβάλουν στην «Επιχειρηματικότητα» αλλά για έργα που καλύπτουν ζωτικές λαϊκές ανάγκες.

Αυτή η προσπάθεια διεκδίκησης πόρων πέρα από τους διαθέσιμους του προϋπολογισμού του δήμου Ικαρίας, έχει αποδώσει μέχρι σήμερα εκτός από το 1.420.952€  των προαναφερθέντων έργων, και την χρηματοδότηση μέσω του ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου του ΕΣΠΑ 2014-2020 με 4.290.000€ για την «Επεξεργασία και διάθεση λυμάτων  Αγ. Κηρύκου», και 123.885€ για την «Μελέτη γενικού σχεδίου ύδρευσης Ικαρίας». Τέλος έχει ενταχτεί στο Π.Ε.Π Βορείου Αιγαίου του ΕΣΠΑ το έργο «Μεταφορά, Επεξεργασία & Διάθεση λυμάτων οικισμού Καραβοστάμου» συνολικού προϋπολογισμού 1.605.000€, το οποίο θα δημοπρατηθεί το επόμενο διάστημα.

Αν υπολογίσουμε την δυνατότητα παρεμβάσεων του Δήμου από την διαθέσιμη ΣΑΤΑ (425.370€) τότε το γεγονός της εξασφάλισης χρηματοδοτήσεων πολλαπλάσιων της ετησίας επιχορήγησης, που θα «πέσουν» στο νησί. Αναδεικνύει σε ένα βαθμό, και την αξία της διεκδίκησης, αλλά και το γεγονός της διαφορετικής αντίληψης που υπερασπίζεται η σημερινή διοίκηση του δήμου Ικαρίας.

Σχολιάστε Ελεύθερα