Έργα συντήρησης και διαμόρφωσης λιμενικών υποδομών, 409.000 ευρώ, σε Σπέτσες, Χίο, Ικαρία, Χανιά, Θάσο

Υπεγράφησαν  από τον γενικό γραμματέα Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής, Χρήστο Λαμπρίδη, οι σχετικές αποφάσεις αναφορικά με την έγκριση εκτέλεσης λιμενικών έργων, συνολικού προϋπολογισμού 409.000 ευρώ, σε Σπέτσες, Χίο, Ικαρία, Χανιά και Θάσο.

Ειδικότερα, για τις Σπέτσες, εγκρίθηκε η εκτέλεση εργασιών επισκευής και αποκατάστασης της βλάβης στη γωνία /συναρμογή του μόλου Ντάπιας Σπετσών.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 31.400,00 ευρώ (πλέον ΦΠΑ).

Στον εν λόγω λιμένα οι εργασίες που πρόκειται να πραγματοποιηθούν είναι:

  • Καθαρισμός υποθαλάσσιας περιοχής έμπροσθεν του μετώπου από λίθους μέχρι τον φυσικό πυθμένα
  • Καθαρισμός και απομάκρυνση του τμήματος της ανωδομής
  • Οριζοντίωση και διάστρωση της επιφάνειας έμπροσθεν του μετώπου με αμμοχάλικο εξισωτικής στρώσης για έδραση κατακόρυφου μεταλλότυπου στο υποθαλάσσιο τμήμα και την ανωδομή
  • Τοποθέτηση σακόλιθων σκυροδέματος στην εξωτερική πλευρά ενώ στην εσωτερική παραμένουν οι συμπαγείς λίθοι
  • Διάστρωση ύφαλου σκυροδέματος ώστε να καλυφθούν τα κενά που υπάρχουν
  • Ολοκλήρωση σκυροδέματος με την έξαλλη διάστρωση της ανωδομής

Για τη Χίο, εγκρίθηκε η εκτέλεση του έργου εργασίες αποκατάστασης λειτουργικών βαθών στο ανατολικό τμήμα του Κεντρικού Λιμένα Χίου. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 97.435,90 ευρώ (πλέον ΦΠΑ).

Αντικείμενο του έργου είναι να γίνει αποκατάσταση των λειτουργικών βαθών στο κέντρο- ανατολικό τμήμα της λιμενολεκάνης του κεντρικού λιμένα Χίου. Ο στόχος των παρεμβάσεων είναι η εξασφάλιση ασφαλών συνθηκών ελλιμενισμού των εξυπηρετούμενων σκαφών και κυρίως η δυνατότητα προσέγγισης και πρόσδεσης πλοίων που μεταφέρουν επικίνδυνα και εύφλεκτα υλικά.

Το βάθος εκσκαφής θα είναι -7,50 μ. από την στάθμη κατώτατης ρηχίας, ενώ επισημαίνεται ότι δεν θα πραγματοποιηθούν εκσκαφές σε απόσταση 5 μ. από το κρηπίδωμα.

Για την Ικαρία, εγκρίθηκε η εκτέλεση του έργου που αφορά εργασίες ηλεκτροφωτισμού λιμένα Αγίου Κηρύκου Ικαρίας.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 80.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και η χρηματοδότηση του θα πραγματοποιηθεί από τους πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).

Ο ηλεκτροφωτισμός του λιμένα παρουσιάζει σημαντικά προβλήματα που δημιουργήθηκαν από την πολύχρονη έκθεση ιστών και λοιπών στοιχείων στα έντονα καιρικά φαινόμενα καθώς η περιοχή προσβάλλεται από μεγάλα κύματα από νοτιοδυτικές μέχρι και βορειανατολικές διευθύνσεις.

Αντικείμενο του έργου είναι η καθαίρεση και αντικατάσταση του συνόλου των ιστών και φωτιστικών σωμάτων στο βραχίονα του λιμένα και στον τομέα του δρόμου με παράλληλη καθαίρεση και ανακατασκευή των βάσεων των ιστών  όπου χρειάζεται.

Συναφώς, στον τομέα του αλιευτικού καταφυγίου θα γίνει αντικατάσταση του ανακλινόμενου ιστού στο κεντρικό τμήμα του καταφυγίου με νέο αντίστοιχο και θα γίνει καθαίρεση του συνόλου των ιστών και των βάσεων τους όπου απαιτείται.

Τέλος, θα αντικατασταθούν τα κιβώτια ηλεκτρικής και υδραυλικής διανομής (pillars).

Για τα Χανιά, εγκρίθηκε η εκτέλεση εργασιών για τη συντήρηση διαμόρφωση λιμενικών υποδομών λιμενίσκου «Κάτω Γαλατά» Δήμου Χανίων.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 100.000,00 ευρώ (πλέον ΦΠΑ) και η χρηματοδότηση του θα πραγματοποιηθεί από τους πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).

Στον εν λόγω λιμένα οι υποδομές έχουν υποστεί σημαντικές αλλοιώσεις και αυθαίρετες διαμορφώσεις (κατασκευή υποτυπώδους κρηπίδωσης, πρόχειρες επιστρώσεις σκυροδέματος, αυθαίρετη κατασκευή ακρομωλίου).

Ωστόσο, ο λιμένας βρίσκεται σε προνομιακή θέση, εξυπηρετεί ερασιτέχνες και επαγγελματίες αλιείς και έχει έντονη τουριστική δραστηριότητα.

Τέλος, η ράμπα ανέλκυσης και καθέλκυσης σκαφών είναι σχεδόν κατεστραμμένη από τις σφοδρές κακοκαιρίες και την πολυετή χρήση.

Αντικείμενο του έργου είναι:

  • Ενίσχυση της υπάρχουσας εξωτερικής ελλιπούς θωράκισης του προσήνεμου μώλου με φυσικούς ογκόλιθους για την κατασκευή πλήρους και ολοκληρωμένης διατομής καθώς στην σημερινή ημιτελή μορφή της υπάρχει άμεσος κίνδυνος λόγω υπερπήδησης των κυματισμών καταστροφής (βύθιση) των προσδενόντων σε αυτών σκαφών
  • Διαμορφώσεις των υφιστάμενων χερσαίων χώρων (με επίστρωση σκυροδέματος)
  • Αποκατάσταση υφιστάμενων κρηπιδοτοίχων με τεχνητούς ογκόλιθους από σκυρόδεμα

Για τη Θάσο, εγκρίθηκε η εκτέλεση εργασιών για την βελτίωση οδοποιίας από Ξενία έως Εθνική Τράπεζα (εντός εξομοιούμενης ζώνης λιμένα) στο λιμένα Θάσου.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 100.000 ευρώ (πλέον ΦΠΑ) και η χρηματοδότηση του θα πραγματοποιηθεί από τους πόρους του ΠΔΕ έτους 2017 .

Σκοπός του έργου είναι η βελτίωση της κατάστασης του οδοστρώματος, η ασφαλτόστρωσή του και η αντιμετώπιση της απορροής των ομβρίων. Συναφώς θα τοποθετηθεί κατάλληλη σηματοδότηση  προκειμένου να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο της παράνομης στάθμευσης επί της οδού.

Metaforespress

Σχολιάστε Ελεύθερα