Οι χρηματοδοτήσεις στον δήμο Ικαρίας- Φούρνων και Σάμου για τα έτη 2015-18 από το ΥΠΕΣ

Ενδιαφέροντα στοιχεία φέρνει η ενημέρωση από τον βουλευτή Σάμου για τις χρηματοδοτήσεις στα έτη 2015-18 στους δήμους Ικαρίας και Σάμου.

Σύμφωνα με το γράφημα που αφορά τους δήμους Ικαρίας και Φούρνων δόθηκαν συνολικά 1.781.432 €, όπου οι 160.000 € δόθηκαν για 3 έργα που έχουν να κάνουν με φυσικές καταστροφές, οι 100.000 € δόθηκαν για ένα έργο έλλειψης νερού, δηλαδή για την Προμήθεια & εγκατάσταση συστήματος Αποσιδήρωσης – Απομαγγανίωσης της γεώτρησης του Χάρακα και 855.200 € για 4 έργα που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα ορεινών και νησιωτικών δήμων ενώ για το πρόγραμμα φιλόδημος ΙΙ δόθηκαν 666.232 € για 5 έργα (3 στην Ικαρία και 2 στους Φούρνους).

YpEs_Ikaria.jpg

Σύμφωνα με το γράφημα που αφορά τον δήμο Σάμου δόθηκαν 50.000 € για έργο που αφορά τις φυσικές καταστροφές και 610.600 € για 3 έργα του φιλόδημος II

YpEs_Samos.jpg

Σε ότι αφορά τον φιλόδημο ΙΙ δόθηκαν στην Ικαρία 208.000 € για την Προμήθεια – Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του δήμου. Δόθηκαν 180.000 € για την Προμήθεια Μηχανημάτων Έργου, οχημάτων ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού του δήμου και 38.900 € για την επισκευή και αναβάθμιση των αύλειων χώρων του δήμου ικαρίας, δηλαδή 426.900 € για τα 3 έργα που αφορούν την Ικαρία και 129.332 € για την Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Φούρνων Κορσεών και 110.000 € για την Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού του Δ. Φούρνων -Κορσέων, δηλαδή σύνολο 239.332 €. Με σύνολο τα 666.232 € για τους δύο δήμους.

Έτσι στο σύνολο για την Ικαρία δόθηκαν 426.900 € από τον Φιλόδημο, 100.000€ για το έργο της απομαγγανίωσης της γεωτρήσεως Χάρακα, 245.600€ από το πρόγραμμα νησιωτικών δήμων και 390.000 € για έργο που έχει να κάνει με καθαρισμό χειμάρων στον δήμο Ικαρίας στις αρχές του 2018. Συνολικά δηλαδή από αυτό το ποσό δόθηκαν 1.162.500€ στην ικαρία και 618.842 € στους Φούρνους σύμφωνα με τους υπολογισμούς μας που προκύπτουν από διάφορα δημοσιεύματα για τα έτη 2015-2018.

Στον δήμο Σάμου δόθηκαν 245.000 € για την προμήθεια μηχανημάτων, 155.600 € για την συντήρηση των σχολικών κτιρίων και 210.000€ για την αναβάθμιση των παιδικών χαρών, δηλαδή 610.600 που αναφέρονται στο γράφημα και 50.000€ για έργο που αφορά τις φυσικές καταστροφές.Categories: ΔΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ, ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ, ΔΗΜΟΣ ΦΟΥΡΝΩΝ, ΕΙΔΗΣΕΙΣ, ΙΚΑΡΙΑ, ΣΑΜΟΣ, ΦΟΥΡΝΟΙ

Tags: , , , ,

Σχολιάστε Ελεύθερα

Αρέσει σε %d bloggers: