Κατανομή 44 εκατ. ευρώ στους Δήμους της χώρας από το (ΤΑΠ) και από το Τέλος Διαφήμισης

To Υπουργείο Εσωτερικών κατανέμει το ποσό των 18.000.000 ευρώ στους Δήμους της Χώρας από τα έσοδα της κατηγορίας «Έσοδα από λοιπά τέλη, δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών» και «Τέλος Ακίνητης Περιουσίας – κατανομή του 15%», του προϋπολογισμού εσόδων οικονομικού έτους 2018 των δικαιούχων Δήμων και θα αποδοθεί σε αυτούς με χρηματική εντολή του Υπουργείου προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Τα έσοδα αυτά διατίθεται υποχρεωτικά κατά ποσοστό 50% τουλάχιστον για την εκτέλεση έργων, καταβολή αποζημιώσεων ρυμοτομούμενων ή απαλλοτριωμένων ακινήτων και αγορά ακινήτων και το υπόλοιπο για την κάλυψη  άλλων αναγκών.

Με χρέωση του λογαριασμού του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, με τίτλο «Έσοδα υπέρ Δήμων & Κοινοτήτων από το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.)», τα εν λόγω ποσά αποδίδονται ως εξής (γράφουμε μόνο της περιφέρειάς μας):

ΔΗΜΟΣΝΟΜΟΣΠΟΣΟ (€)
ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥΛΕΣΒΟΥ730,00
ΛΕΣΒΟΥΛΕΣΒΟΥ126.570,00
ΛΗΜΝΟΥΛΕΣΒΟΥ33.480,00
ΙΚΑΡΙΑΣΣΑΜΟΥ19.330,00
ΣΑΜΟΥΣΑΜΟΥ59.250,00
ΦΟΥΡΝΟΙΣΑΜΟΥ3.690,00
ΟΙΝΟΥΣΣΩΝΧΙΟΥ2.260,00
ΧΙΟΥΧΙΟΥ79.480,00
ΨΑΡΩΝΧΙΟΥ1.190,00
ΣΥΝΟΛΟΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ325.980

Ακολούθως,  κατανέμεται το ποσό των 26.000.000 ευρώ στους Δήμους της Χώρας από έσοδα της κατηγορίας «Λοιπά Τακτικά Έσοδα» και «Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ’», του προϋπολογισμού εσόδων οικονομικού έτους 2018 των δικαιούχων Δήμων και θα αποδοθεί σε αυτούς με χρηματική εντολή του Υπουργείου προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Με χρέωση του λογαριασμού του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, με τίτλο «Έσοδα άρθρου 9 Ν. 2880/2001 – Τέλη Διαφήμισης» (Νο 33 05 0137)», τα εν λόγω ποσά αποδίδονται ως εξής (γράφουμε μόνο της περιφέρειάς μας):

ΔΗΜΟΣΝΟΜΟΣΠΟΣΟ (€)
ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥΛΕΣΒΟΥ590,00
ΛΕΣΒΟΥΛΕΣΒΟΥ205.170,00
ΛΗΜΝΟΥΛΕΣΒΟΥ39.800,00
ΙΚΑΡΙΑΣΣΑΜΟΥ20.040,00
ΣΑΜΟΥΣΑΜΟΥ79.250,00
ΦΟΥΡΝΟΙΣΑΜΟΥ3.190,00
ΟΙΝΟΥΣΣΩΝΧΙΟΥ1.890,00
ΧΙΟΥΧΙΟΥ121.870,00
ΨΑΡΩΝΧΙΟΥ980,00
ΣΥΝΟΛΟΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ472.780

Σύνολο και από τις δύο χρηματοδοτήσεις

ΔΗΜΟΣΝΟΜΟΣΠΟΣΟ (€)
ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥΛΕΣΒΟΥ1320,00
ΛΕΣΒΟΥΛΕΣΒΟΥ331.740,00
ΛΗΜΝΟΥΛΕΣΒΟΥ73.280,00
ΙΚΑΡΙΑΣΣΑΜΟΥ39.370,00
ΣΑΜΟΥΣΑΜΟΥ138.500,00
ΦΟΥΡΝΟΙΣΑΜΟΥ6.880,00
ΟΙΝΟΥΣΣΩΝΧΙΟΥ4.150,00
ΧΙΟΥΧΙΟΥ201.350,00
ΨΑΡΩΝΧΙΟΥ2170,00
ΣΥΝΟΛΟΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ798.760

Σχολιάστε Ελεύθερα