71 χρόνια ΟΤΕ: ο μεγαλύτερος τηλεπικοινωνιακός πάροχος στην Ελλάδα

Ο ΟΤΕ δημιουργήθηκε το 1949 στις 23 Οκτωβρίου, ως διάδοχος της Ανώνυμης Ελληνικής Τηλεφωνικής Εταιρείας (Α.Ε.Τ.Ε.) που είχε ιδρυθεί το 1926, με σκοπό να ενοποιήσει το σύνολο ανάλογων δημοσίων και ιδιωτικών επιχειρήσεων τηλεπικοινωνιών. Προτού συμβεί αυτό, η τηλεφωνία, η τηλεγραφία, οι εγχώριες και διεθνείς συνδέσεις ήταν αποσπασματικές και ελλιπώς συντονισμένες.

ΟΤΕ Μαρουσι.png
Τα κεντρικά γραφεία του Οργανισμού στο Μαρούσι

Μέχρι το 1998, η αγορά τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα ήταν μονοπώλιο. Η αγορά ανοίχθηκε στους ανταγωνιστές και ο ΟΤΕ βαθμιαία ιδιωτικοποιήθηκε. Ως αποτέλεσμα, το ελληνικό δημόσιο κατέχει σήμερα το 5.6% των μετοχών της εταιρείας. Μαζί με τους υπολοίπους παρόχους της αγοράς τηλεπικοινωνιών, ο ΟΤΕ ρυθμίζεται από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ).

H μετοχική σύνθεση

Ξεκινώντας το 1996 το Ελληνικό Δημόσιο μείωσε σταδιακά τη συμμετοχή του στο μετοχικό κεφάλαιο του ΟΤΕ. Κατόπιν συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Κυβέρνησης και της Deutsche Telekom, από τις 5 Νοεμβρίου 2008, κατείχαν ο καθένας 25% συν μία μετοχή του μετοχικού κεφαλαίου του ΟΤΕ. Μετά από περαιτέρω πώληση μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου του Ελληνικού Δημοσίου, από τις 11 Ιουλίου 2011, το ποσοστό της Deutsche Telekom στον ΟΤΕ ανερχόταν σε 40% και του Ελληνικού Δημοσίου σε 10%. Το Τ.Α.Ι.Πε.Δ. ανακοίνωσε στις 13 Φεβρουαρίου 2018 την έναρξη διαγωνιστικής διαδικασίας για την εξαγορά του 5% από το ελληνικό κράτος. Ο διαγωνισμός έληξε την Παρασκευή 16 Μαρτίου 2018, χωρίς κανέναν ενδιαφερόμενο. Την ίδια ημέρα το Τ.Α.Ι.Πε.Δ., έστειλε επιστολή στην Deutsche Telekom για πρόταση εξαγοράς των μετοχών έναντι 284 εκατομμυρίων ευρώ, με προθεσμία 30 εργάσιμων ημερών. Η Deutsche Telekom άσκησε το δικαίωμα πρώτης άρνησης και η εξαγορά ολοκληρώθηκε το Μάιο του 2018, μέσω του Χρηματιστηρίου. Σήμερα η Deutsche Telekom κατέχει ποσοστό 46,9% των μετοχών της εταιρείας και το Ελληνικό Δημόσιο 5,6%.

Οι μέτοχοι

 • Deutsche Telekom (46,9%)
 • Ελληνικό Δημόσιο (5,6%)
 • Θεσμικοί επενδυτές (41,6%)
 • Ιδιώτες επενδυτές (5,6%)
 • Ίδιες μετοχές (0,2%)

Σύντομη αναδρομή στην ιστορία του Ομίλου ΟΤΕ

Πριν 71 χρόνια, τον Νοέμβριο του 1949, ξεκινούσε η εμπορική λειτουργία του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος. Είχε προηγηθεί η ίδρυση του ΟΤΕ στις 23 Οκτωβρίου. Ο νέος εθνικός τηλεπικοινωνιακός φορέας συμπεριέλαβε στη δικαιοδοσία του την εκμετάλλευση όλων των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών που μέχρι τότε ανήκαν στη δικαιοδοσία του υπουργείου των Τ.Τ.Τ. (Τηλεφωνία, Τηλεγραφία, Ταχυδρομεία), της Ανωνύμου Ελληνικής Τηλεφωνικής Εταιρείας (Α.Ε.Τ.Ε.) και της Ανώνυμης Ηλεκτρικής Εταιρείας Ρόδου. Κατά την ίδρυση του ΟΤΕ λειτουργούσαν στην περιοχή της Αθήνας 43.290 αυτόματες τηλεφωνικές παροχές και 19.818 στην επαρχία, από τις οποίες οι 2.116 ήταν χειροκίνητες.

Τις δεκαετίες που ακολούθησαν, ο Όμιλος ΟΤΕ έγινε συνώνυμος με τις τηλεπικοινωνίες της χώρας και αναπόσπαστο κομμάτι του κοινωνικού ιστού.

Οι δεκαετίες του ’50 και του ’60 σημαδεύτηκαν από την αυτοματοποίηση της αστικής και υπεραστικής τηλεφωνίας, τη σταδιακή σύνδεση νησιών στο τηλεφωνικό δίκτυο και την προσπάθεια κάλυψης της ζήτησης που γιγαντωνόταν λόγω της αστυφιλίας: Από 1 τηλέφωνο ανά 100 κατοίκους το 1949, η τηλεφωνική πυκνότητα έφτασε τα 3 τηλέφωνα ανά 100 κατοίκους στο τέλος της δεκαετίας του ‘50. Στη δεκαετία αυτή δημιουργήθηκαν άλλωστε και οι περισσότεροι ασυρματικοί σταθμοί στις κορυφές των ελληνικών βουνών ενώ η διεθνής τηλεφωνική ανταπόκριση καλύπτει, σταδιακά, εκτός από την Ευρώπη, όλη την αμερικανική ήπειρο, την Αυστραλία και πολλές χώρες της Ασίας και της Αφρικής.

Από τη δεκαετία του ’70 μέχρι και τη δεκαετία του ’80, εκτός από τη συνεχή ανάπτυξή του, το δίκτυο του ΟΤΕ σταδιακά εξελίσσεται υιοθετώντας τις νέες εφευρέσεις. Από το αναλογικό και το ψηφιακό δίκτυο, στις οπτικές ίνες και τα υποθαλάσσια καλώδια, και από το VHF, τις δορυφορικές επικοινωνίες, τα Κέντρα Δορυφορικών Επικοινωνιών και το διεθνές ναυτιλιακό δορυφορικό σύστημα (Inmarsat), στην τηλεφωνική σύνδεση των computers, το teletext, το ISDN και το διαδίκτυο.

Η δεκαετία του ’90 είναι καθοριστική στην ιστορία του Ομίλου ΟΤΕ, τόσο τεχνολογικά όσο και οργανωτικά και διοικητικά. Η καθιέρωση νέων μορφών επικοινωνίας (κινητή, data) αλλά και η σταδιακή αποκρατικοποίηση που ξεκινάει το 1996, οδηγούν στη δημιουργία σειράς θυγατρικών εταιρειών, στην έξοδο πέρα από τα ελληνικά σύνορα και στο τέλος του μονοπωλίου.

Κατά τη νέα χιλιετία, ο Όμιλος ΟΤΕ μετασχηματίζεται σε μία σύγχρονη ιδιωτική εταιρεία, βάζει τον πελάτη στο επίκεντρο κάθε δραστηριότητάς του και δημιουργεί τα δίκτυα του μέλλοντος, παραμένοντας αναπόσπαστο κομμάτι του οικονομικού και κοινωνικού ιστού της χώρας. Παραμένει ο μεγαλύτερος εθνικός επενδυτής σε νέες τεχνολογίες και υποδομές, με επενδύσεις στην Ελλάδα που μόνο τα τελευταία πέντε χρόνια ξεπέρασαν τα 2 δισ. ευρώ, ενώ υλοποιεί για την τρέχουσα τετραετία επενδύσεις ύψους €1,3 δισ., κυρίως σε δίκτυα νέας γενιάς. Ο Όμιλος ΟΤΕ προσφέρει πλέον όλο το φάσμα των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών: σταθερή, κινητή τηλεφωνία και ευρυζωνικές υπηρεσίες, συνδρομητική τηλεόραση και λύσεις ICT. Παράλληλα με τις κύριες τηλεπικοινωνιακές του δραστηριότητες, δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και στους τομείς των ναυτιλιακών επικοινωνιών, των ακινήτων και της εκπαίδευσης. Στην Ελλάδα σήμερα, το τηλεφωνικό δίκτυο καλύπτει το σύνολο της χώρας ακόμα και στα πιο δυσπρόσιτα σημεία, οι ευρυζωνικές υπηρεσίες ADSL προσφέρονται σε πάνω από 95% των υφιστάμενων τηλεφωνικών συνδέσεων, ενώ ταχύτητες VDSL έως 50 Mbps παρέχονται ήδη σε 1.600.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Στην κινητή τηλεφωνία, ο Όμιλος ΟΤΕ είναι πρωτοπόρος. Εξελίσσει συνεχώς το δίκτυο 3G που καλύπτει πάνω από το 98% του πληθυσμού της χώρας και είναι Νο1 σε πληθυσμιακή κάλυψη 4G στην Ελλάδα, με σχεδόν 80%. Επίσης, πρώτος στην Ελλάδα και από τους πρώτους στην Ευρώπη, διέθεσε στους καταναλωτές ταχύτητες mobile internet έως και 375Mbps μέσω του δικτύου 4G+.

Με την πρόσφατη καθιέρωση ενιαίας εμπορικής μάρκας COSMOTE για όλα τα προϊόντα σταθερής, κινητής και internet ξεκίνησς μια νέα σελίδα στην ιστορία του Ομίλου ΟΤΕ., αφού ο ΟΤΕ και η COSMOTE ένωσαν τις δυνάμεις τους ώστε όλοι οι πελάτες να απολαμβάνουν έναν ολοκληρωμένο κόσμο επικοινωνίας και ψυχαγωγίας, με ευκολία, ταχύτητα και απλότητα, με ένα σημείο αναφοράς και με τη σταθερή εγγύηση ποιότητας, τεχνογνωσίας και εμπειρίας του Ομίλου ΟΤΕ. Η καθιέρωση ενιαίας εικόνας αποτελεί φυσική εξέλιξη για τον Όμιλο ΟΤΕ, μετά την ολοκλήρωση του μετασχηματισμού του σε μία σύγχρονη ανταγωνιστική επιχείρηση, και τη λειτουργική ενοποίηση σταθερής και κινητής.

Οι θυγατρικές του ΟΤΕ

 1. COSMOTE Α.Ε. (100%): Πάροχος υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας.
 2. ΟΤΕGlobe (100%): Διεθνής πάροχος με παρουσία στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και θυγατρική εταιρεία του Ομίλου ΟΤΕ. Μέσω του εκτεταμένου, αξιόπιστου Ευρωπαϊκού δικτύου της, η εταιρεία παρέχει μία ευρεία γκάμα ολοκληρωμένων υπηρεσιών διεθνούς τηλεφωνίας και δεδομένων, σε τηλεπικοινωνιακούς παρόχους και μεγάλους πολυεθνικούς οργανισμούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Επεκτείνοντας τις διεθνείς δικτυακές υποδομές της προς την Ασία με τη συμμετοχή της σε κοινοπραξίες υποθαλάσσιων καλωδίων (με πιο πρόσφατο το Asia-Africa-Europe 1) και μέσω συνεργασιών με καταξιωμένους διεθνείς παρόχους, η OTEGlobe αναδεικνύεται σε έναν αξιόπιστο κόμβο της Μεσογείου για τη διασύνδεση της Ευρώπης με τον υπόλοιπο κόσμο.
 3. OTE Sat Maritel (94,1%): Δορυφορικές υπηρεσίες επικοινωνίας για τη ναυτιλία. Αποτελεί έναν από τους τέσσερις κύριους παρόχους των υπηρεσιών θαλάσσιων δορυφορικών επικοινωνιών Inmarsat στον κόσμο.
 4. Cosmo One (61,7%): Εφαρμογές και Υπηρεσίες Ηλεκτρονικού Εμπορίου για επιχειρήσεις (Β2Β) – ο μεγαλύτερος πάροχος στην Ελλάδα.
 5. OTE Academy (100%): Ακαδημαϊκού Επιπέδου εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση.
 6. OTE Estate (100%): Αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του ΟΤΕ.
 7. ΟΤΕ Ασφάλιση (100%): Ανώνυμη Εταιρεία Ασφαλιστικής Πρακτόρευσης, θυγατρική 100% του ΟΤΕ από το 1997, εξειδικευμένη σε θέματα ιδιωτικής ασφάλισης. Παρέχει τις υπηρεσίες της στον Όμιλο ΟΤΕ, στο ανθρώπινο δυναμικό του, αλλά και στο ευρύτερο καταναλωτικό κοινό.
 8. COSMOTE e-value (100%): Δραστηριοποιείται από το 1999 στην παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών Contact Center, κατέχοντας ηγετική θέση στον κλάδο.
 9. Επίσης έχει στην ιδιοκτησία του το 11888 και τον δικό του τηλεφωνικό κατάλογο.
 10. Telekom Romania: Ο ΟΤΕ κατέχει το 54% του μετοχικού κεφαλαίου της Telekom Romania, του κύριου Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών της Ρουμανίας, ο οποίος παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας, σταθερής ευρυζωνικότητας, συνδρομητικής τηλεόρασης και κινητής τηλεφωνίας στην τοπική αγορά.

Σχολιάστε Ελεύθερα