Νέο προεδρείο στο ΤΕΕ Σάμου

Την Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου, στις 6:30 μ.μ. συνήλθαν στα γραφεία του ΤΕΕ Σάμου (Περιβόλια), μετά από πρόσκληση της ΔΕ του Περιφερειακού Τμήματος ΒΑ Αιγαίου, τα μέλη της Νομαρχιακής Επιτροπής Τεχνικού Επιμελητηρίου Σάμου (ΝΕ ΤΕΕ ΣΑΜΟΥ), που ορίσθηκαν με απόφαση της Αντιπροσωπείας του Περιφερειακού Τμήματος ΤΕΕ ΒορειοΑνατολικού (Β.Α.) Αιγαίου.

Παρόντα μέλη οι: Δελώνης Ευγένιος (πολιτικός μηχανικός), Διακονικολάου Αλέξιος (πολιτικός μηχανικός), Ελένης Νικόλαος (πολιτικός μηχανικός), Πνευματικάκης Ιωάννης (πολιτικός μηχανικός), Χούλης Γεώργιος (πολιτικός μηχανικός).

Προέδρευσε η κα. Φραγκουλάκη Γεωργία, μέλος της ΔΕ του Περιφερειακού Τμήματος ΤΕΕ ΒΑ Αιγαίου. Παρεβρέθηκαν ο κ. Καρμανιώλος Εμμανουήλ, εκλεγμένο μέλος στην Κεντρική Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ και ο κ. Ζάχαρης Νικόλαος, εκλεγμένο μέλος στην αντιπροσωπείας του Περιφερειακού Τμήματος ΤΕΕ ΒΑ Αιγαίου.

Το μοναδικό θέμα της συνεδρίασης ήταν η συγκρότηση σε σώμα της ΝΕ ΤΕΕ Σάμου. Για την εκλογή του προέδρου της ΝΕ ΤΕΕ Σάμου υποψηφιότητα κατατέθηκε μόνο από τον κ. Ελένη Νικόλαο. Το νέο προεδρείο αποτελείται από τους Ελένη Νικόλαο, πρόεδρο, Χούλη Γεώργιο, αντιπρόεδρο, Πνευματικάκη Ιωάννη, γενικό γραμματέα και μέλη τους Δελώνη Ευγένιο και Διακονικολάου Αλέξιο.

Σαμιακό βήμα

Σχολιάστε Ελεύθερα