Απόφαση του Σωματείου εργαζομένων στον δήμο Ικαρίας

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου το Σωματείου Εργαζομένων Δήμων Ικαρίας & Φούρνων στηρίζει την πρωτοβουλία των Σωματείων και των Ομοσπονδιών και υιοθετεί τη παρακάτω πρόταση που θα κατατεθεί σε όλα τα κόμματα εκτός της χρυσής αυγής.

“Το δικαίωμα στην εργασία, στη σταθερή και μόνιμη δουλειά είναι αδιαπραγμάτευτο και κατοχυρωμένα για όλους τους εργαζόμενους. Ως εκ τούτου, απαλείφεται από το άρθρο 103 και το σύνολο του Συντάγματος κάθε διάταξη που εμποδίζει ή ακυρώνει αυτό το δικαίωμα, που απαγορεύει τη μετατροπή των συμβάσεων σε αορίστου χρόνου.

Εφεξής, κατοχυρώνεται διά του Συντάγματος και επιβάλλεται υποχρεωτικά σε όλες τις υπηρεσίες του Δημοσίου η μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων χωρίς όρους και προϋποθέσεις.”

Σχολιάστε Ελεύθερα