Πρόσληψη επικουρικού Ιατρού στο νοσοκομείο Ικαρίας

Το Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Ικαρίας εκδηλώνει ενδιαφέρον για πρόσληψη επικουρικού ιατρού ειδικότητας Παθολογίας για κάλυψη επιτακτικών υπηρεσιακών αναγκών. Στο νοσοκομείο υπηρετεί ήδη μόνιμος ειδικός Παθολόγος και λειτουργεί οργανωμένη Παθολογική κλινική.

Ο/Η ιατρός προσλαμβάνεται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 3ετούς διάρκειας πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να αντλήσουν πληροφορίες εδώ. Ας σημειωθεί ότι το ΓΝ-ΚΥ Ικαρίας εδράζεται σε άγονη Α περιοχή οπότε η όποια υπηρεσία σε αυτό προσφέρει σειρά σημαντικών πλεονεκτημάτων:

Α. Η εργασία ως επικουρικός ιατρός προσμετράται διπλά σε κρίσεις για θέσεις Επιμελητών ΕΣΥ.

Β. Υπάρχουν μόνιμες θέσεις Παθολόγων στον Οργανισμό, οπότε σε περίπτωση ενδιαφέροντος δύναται να πάρει κάποιος/α μόνιμη θέση ιατρού ΕΣΥ.

Γ. Σε περίπτωση μονιμοποίησης υπάρχει δυνατότητα μετάθεσης μετά 5ετία όπου ενδιαφέρει τον καθένα /την καθεμία.

Δ. Υπάρχει δυνατότητα συνυπηρέτησης συζύγων.

Ε. Το όριο αμειβόμενων εφημεριών είναι αυξημένο λόγω του ότι το νοσοκομείο ανήκει στη Γ ζώνη.

ΣΤ. Οι άδειες είναι προσαυξημένες κατά 4 ημέρες λόγω παραμεθορίου θέσης του νοσοκομείου.

Όποιοι ενδιαφέρονται αρκεί να καταθέσουν αίτηση εγγραφής στον κατάλογο επικουρικών ιατρών της 2ης ΥΠΕ εκδηλώνοντας προτίμηση για το Γ.Ν.-Κ.Υ. Ικαρίας.

 Επίσης, καλούνται να επικοινωνήσουν με τον Αναπ. Διοικητή του Γ.Ν.-Κ.Υ. Ικαρίας στο τηλέφωνο 2275350202 καθώς και στο Τμήμα Προσωπικού 2275350212 για επιπλέον διευκρινήσεις αλλά και επιτάχυνση των διαδικασιών.

Σχολιάστε Ελεύθερα