Εγκρίθηκαν οι προδιαγραφές για τις άγονες γραμμές Θεσσαλονίκη – Λήμνος – Ικαρία

«Παρ’ ότι η απόφαση για τον αποκλεισμό της Καστοριάς από τις άγονες γραμμές ανήκει στην προηγούμενη διοίκηση της ΥΠΑ, η νέα διοίκηση που τοποθέτησε η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και ο Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών Κώστας Καραμανλής, ενέκρινε τις προδιαγραφές για τις άγονες γραμμές Αθήνα – Κοζάνη – Καστοριά και Θεσσαλονίκη – Λήμνος – Ικαρία»

Μαρία Αντωνίου

Επικεφαλής του Πρωθυπουργικού Γραφείου Θεσσαλονίκης

METRAFORESPRESS.GR

Image result for αεροδρομιο ικαριας"

Προκηρύσσονται και οι άγονες αεροπορικές γραμμές Αθήνα – Κοζάνη – Καστοριά και Θεσσαλονίκη – Λήμνος – Ικαρία

Στην προκήρυξη των άγονων γραμμών που εκμεταλλευόταν μέχρι πρότινος η Astra Airlines και στη συνέχεια ανατέθηκαν στις Astra Ailrlines και Olympic Air προχωρά η ΥΠΑ.

Το υπουργείο Μεταφορών ενέκρινε τις προδιαγραφές για τις άγονες γραμμές Αθήνα – Κοζάνη – Καστοριά και Θεσσαλονίκη – Λήμνος – Ικαρία, με μέγιστο καταβλητέο οικονομικό αντιστάθμισμα ετησίως 1.384.000 ευρώ, χωρίς ΦΠΑ.

Όσον αφορά στην ελάχιστη συχνότητα πτήσεων και προσφερόμενες θέσεις ανά γραμμή:

Α. Αθήνα – Κοζάνη – Καστοριά:

Αθήνα – Κοζάνη – Καστοριά – Αθήνα

Δύο (2) πτήσεις με επιστροφή εβδομαδιαίως, με ένα σύνολο 90 προσφερομένων θέσεων εβδομαδιαίως ανά κατεύθυνση, καθόλη τη διάρκεια του έτους.

Αθήνα – Καστοριά – Κοζάνη – Αθήνα

Μία (1) πτήση με επιστροφή εβδομαδιαίως, με ένα σύνολο 30 προσφερομένων θέσεων εβδομαδιαίως ανά κατεύθυνση, καθόλη τη διάρκεια του έτους.

Β. Θεσσαλονίκη – Λήμνος – Ικαρία

Τρεις (3) πτήσεις με επιστροφή εβδομαδιαίως, με ένα σύνολο 90 προσφερομένων θέσεων εβδομαδιαίως ανά κατεύθυνση, κατά τη χαμηλή περίοδο.

Τέσσερις (4) πτήσεις με επιστροφή εβδομαδιαίως, με ένα σύνολο 120 προσφερομένων θέσεων εβδομαδιαίως ανά κατεύθυνση, κατά τη μέση περίοδο.

Έξι (6) πτήσεις με επιστροφή εβδομαδιαίως, με ένα σύνολο 180 προσφερομένων θέσεων εβδομαδιαίως ανά κατεύθυνση, κατά την υψηλή θερινή περίοδο.

Όσον αφορά στους ναύλους: 

Η τιμή αναφοράς απλής διαδρομής οικονομικής θέσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα ποσά που αναγράφονται κατωτέρω: ΓΡΑΜΜΗΜέγιστη τιμή ναύλου χαμηλής και μέσης περιόδουΜέγιστη τιμή ναύλουυψηλής θερινής περιόδου
Αθήνα – Κοζάνη6075
Αθήνα – Καστοριά7080
Καστοριά – Κοζάνη3540
Θεσσαλονίκη – Λήμνος6575
Θεσσαλονίκη – Ικαρία7085
Λήμνος – Ικαρία4055

Όπως αναφέρει το υπουργείο Μεταφορών, εάν κανένας αερομεταφορέας δεν εκδηλώσει εγγράφως μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2020 στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας την πρόθεσή του για εκτέλεση τακτικών πτήσεων σε μία ή περισσότερες από τις ανωτέρω γραμμές και χωρίς οικονομικό αντιστάθμισμα, η Ελλάδα έχει αποφασίσει, στα πλαίσια της διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 17 του Κανονισμού ΕΚ 1008/2008, να περιορίσει από 1ης Ιουλίου 2020 έως 30 Ιουνίου 2024 την πρόσβαση σε ένα μόνον αερομεταφορέα για κάθε μια ή περισσότερες από τις ανωτέρω γραμμές και να χορηγήσει, κατόπιν πρόσκλησης υποβολής προσφορών, το δικαίωμα εκμετάλλευσης των γραμμών αυτών από την 1η Ιουλίου 2020.

fonikastorias

Σχολιάστε Ελεύθερα