Εκπαίδευση Ομάδας Αντιμετώπισης Θαλάσσιας Ρύπανσης του Λιμενικού ταμείου Ικαρίας

Το λιμενικό ταμείο Ικαρίας, επιδεικνύοντας έμπρακτη μέριμνα σε θέματα προστασίας περιβάλλοντος σε όλες τις λιμενικές εγκαταστάσεις ευθύνης του, προέβη στην ετήσια εκπαίδευση της ομάδας αντιρρύπανσης που έχει συγκροτήσει την Πέμπτη 22 και την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου.

Η εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια της εξειδικευμένης επιχείρησης “ΜΕΤΟΠΗ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ”.

Ειδικότερα, την 22η Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε το θεωρητικό τμήμα της Εκπαίδευσης σε κατάλληλη αίθουσα στο Κατσούλειο κτίριο στον Εύδηλο, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας από τον COVID-19. Κατά τη διάρκεια του αναλύθηκαν όλες οι πηγές ρύπανσης στη Θάλασσα, οι τύποι των ρυπάνσεων και οι καταλληλότεροι δυνατοί τρόποι αντιμετώπισης των, με τα υλικά και μέσα που έχουμε προσκτήσει και έχουμε τοποθετήσει εντός Containers στους Λιμένες ευθύνης μας.

Την 23η Οκτωβρίου μετέβημεν στο Λιμένα του Ευδήλου για το πρακτικό τμήμα της Εκπαίδευσης η οποία συμπεριελάμβανε την παρουσία του υφιστάμενου εξοπλισμού αντιμετώπισης ρυπάνσεων στο εν λόγω λιμένα, αλλά και την εκτέλεση ασκήσεως αντιρρύπανσης. Το σενάριο της τελευταίας, προέβλεπε τον εντοπισμό πετρελαιο κηλίδας στο θαλάσσιο χώρο του Λιμένα, από σκάφος που ελλιμενιζόταν εντός του.

Άμεσα ενεργοποιήθηκε του Σχέδιο Αντιρρύπανσης του ΛΤ Ικαρίας και η ομάδα προέβη στην πόντιση πλωτών φραγμάτων και την απαραίτητη σε επιχειρησιακό επίπεδο αγκυροβόλησή τους.

Δια του παρόντος ο πρόεδρος της Λιμενικής επιτροπής του Λιμενικού ταμείο Ικαρίας ευχαριστεί θερμά όσους συμμετείχαν στην εκπαίδευση, και συγκεκριμέν τα στελέχη του Λιμενικού σώματος και όλους τους εθελοντές, δηλώνοντας δε εμφανώς ικανοποιημένος από το επίπεδο συμμετοχής κι ετοιμότητας που επέδειξαν και έχοντας τη βεβαιότητα ότι σε περίπτωση πραγματικού περιστατικού ρυπάνσεως, η αντιμετώπισή του θα είναι άμεση και καθ’όλα αποτελεσματική, με σκοπό την προστασία του Θαλάσσιου περιβάλλοντος όλων των νησιών μας.

Σχολιάστε Ελεύθερα