Ανακοίνωση του Δήμου Ικαρίας για την οικονομική ενίσχυση των σεισμόπληκτων

Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους δημότες μας ότι ξεκινά η υποβολή των αιτήσεων για την διαδικασία οικονομικής ενίσχυσης πολιτών που έχουν πληγεί από τον σεισμό. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν το Ειδικό Έντυπο –Αίτηση μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά ανά περίπτωση.

Τα επιδόματα αυτά αφορούν :

1.Επίδομα πρώτων βιοτικών αναγκών ποσού 600,00 ευρώ για κάθε νοικοκυριό που η κύρια κατοικία του έχει πληγεί .

2.Επίδομα για την αντιμετώπιση απλών επισκευαστικών εργασιών ή και την αντικατάσταση οικοσκευής κύριας κατοικίας έως 6.000 ευρώ.

Τα δικαιολογητικά για την πρώτη κατηγορία είναι τα εξής:

  • Αίτηση του δικαιούχου (ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ)
  • Δήλωση φορολογίας του εισοδήματος (Έντυπο Ε1) του τελευταίου φορολογικού έτους (για την επιβεβαίωση της κύριας ιδιόκτητης , μισθωμένης ή παραχωρημένης κατοικίας και τον αριθμό των εξαρτώμενων ή και φιλοξενούμενων μελών του δικαιούχου
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (για πολυτέκνους)
  • Απόφαση έγκρισης χορήγησης επιδόματος αναπηρίας από τον ΟΠΕΚΑ ή βεβαίωση χορήγησης επιδόματος αναπηρίας από τον ΟΠΕΚΑ (για άτομα με αναπηρίες)
  • Δελτίο Αυτοψίας

Τα δικαιολογητικά για την δεύτερη κατηγορία είναι τα εξής:

  • Αίτηση του δικαιούχου (ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ)
  • Δήλωση φορολογίας του εισοδήματος (Έντυπο Ε1) του τελευταίου φορολογικού έτους (για την επιβεβαίωση της κύριας ιδιόκτητης , μισθωμένης ή παραχωρημένης κατοικίας και τον αριθμό των εξαρτώμενων ή και φιλοξενούμενων μελών του δικαιούχου
  • Τελευταία υποβληθείσα δήλωση στοιχείων ακινήτων (Έντυπο Ε9) συνοδευόμενης από υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν υπάρχει μεταβολή , σε περίπτωση ιδιόκτητης κατοικίας.
  • Δελτίο Αυτοψίας

***Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΙΝΑΙ ΜΕΧΡΙ 27-11-2020***

Σχολιάστε Ελεύθερα