Ερωτήματα της ΑΣΠΙ προς το Δημοτικό Συμβούλιο ως προς τη λειτουργία της ανακύκλωσης

1) Στις 20/12/2019 στην 14η συνεδρίαση του Δ.Σ. αποφασίσαμε την τροποποίηση και την υπογραφή νέας σύμβασης με την Ε.Ε.Α.Α. (Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης). Σε εκείνη την συνεδρίαση αλλά και σε επόμενες ειπώθηκε ότι ο Δήμος μας θα προμηθευθεί και καμπάνες συλλογής γυαλιού. Παρόλα αυτά μέχρι και σήμερα όλα τα γυάλινα δοχεία και αντικείμενα καταλήγουν είτε στους ΧΑΔΑ του νησιού (στην καλύτερη περίπτωση), είτε βρίσκονται διασκορπισμένα σε όλο το νησί. Με συνέπεια τόσο την ανεξέλεγκτη ρύπανση όσο και τον κίνδυνο πυρκαγιάς. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε:
• Γιατί ο Δήμος μας δεν έχει προμηθευτεί ακόμα καμπάνες γυαλιού;
• Σε ποιες ενέργειες έχετε προβεί για τη διευθέτηση αυτής της εκκρεμότητας;

2) Στην ίδια συνεδρίαση εγκρίθηκε και η εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος εναλλακτικής διαχείρισης Αποβλήτων Ηλεκτρικού Εξοπλισμού (Α.Η.Η.Ε.) Παρόλα αυτά είτε από αδιαφορία των δημοτών είτε από ελλιπή ενημέρωσή τους είτε από αδυναμία τους μεταφοράς των άχρηστων ηλεκτρικών συσκευών, αυτές καταλήγουν σε οικόπεδα και στις ρεματιές του νησιού μας. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε ποιες είναι οι προγραμματισμένες ενέργειες της διοίκησης του Δήμου ώστε να εκλείψει αυτό το δυσάρεστο φαινόμενο;

Σχολιάστε Ελεύθερα