Η ΑΣΠΙ σχετικά με τις αποφάσεις των Συμβουλίων Κοινοτήτων του Δήμου Ικαρίας

(θέμα για το Δημοτικό Συμβούλιο στον Εύδηλο στις 6/11/2020)

Επειδή γνωρίζουμε ότι τα Συμβούλια Κοινοτήτων συνεδριάζουν τακτικά και συντάσσουν αποφάσεις για διάφορα προβλήματα και θέματα που αφορούν την περιοχή αρμοδιότητας τους και κατ’ επέκταση το Δήμο μας, ζητάμε να ενημερώνεται το δημοτικό συμβούλιο γι’ αυτές, και όσες από αυτές έχουν χαρακτήρα πρότασης-γνωμοδότησης να προωθούνται στο Δ.Σ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων. Επίσης να αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Δήμου, για να είναι ενήμεροι και οι δημότες.

Σχολιάστε Ελεύθερα