Απάντηση της Κομισιόν σε Δημ. Παπαδημούλη για την απασχόληση των νέων στην Ελλάδα

5,9 δισ. ευρώ στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου+ (ΕΚΤ+) για το 2021-2027 – Έχουν προταθεί επιπλέον 11,5 δις του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης

Μήνυμα προς την ελληνική κυβέρνηση: Να διαθέσει τουλάχιστον το 10% των κονδυλίων του ΕΚΤ+ σε δράσεις και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για την υποστήριξη της απασχόλησης των νέων – Να δεσμεύσει τουλάχιστον 590 εκατ. ευρώ σε ειδικές δράσεις για την υποστήριξη της απασχόλησης των νέων

Δημ. Παπαδημούλης: Οι νέοι εργαζόμενοι έχουν λιγότερο ασφαλείς συνθήκες εργασίας σε σχέση με τις προηγούμενες γενιές – Πολλοί κατέχουν μονάχα συμβάσεις μερικής ή προσωρινής απασχόλησης – Τί προτείνει για την Ελλάδα η Κομισιόν για την προγραμματική περίοδο 2021-2027;

Απάντηση έδωσε η Κομισιόν, δια της Αρμόδιας Επιτρόπου της για θέματα Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων, Δεξιοτήτων και Κινητικότητας Εργατικού Δυναμικού, Μαριάν Τίσεν, στην ερώτηση του Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και επικεφαλής της ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρη Παπαδημούλη, με αφορμή τα πρόσφατα στοιχεία της Eurostat και της Refinitiv για τις δυσκολίες πρόσβασης των νέων στην εργασία, παρά τη διαφαινόμενη οικονομική ανάκαμψη στην ευρωζώνη.

Ο Δημ. Παπαδημούλης απηύθυνε συγκεκριμένη ερώτηση και για το στρατηγικό σχεδιασμό της Κομισιόν για την αντιμετώπιση της νεανικής ανεργίας στην Ελλάδα την προγραμματική περίοδο 2021-2027, και η Επίτροπος Τίσεν απάντησε σχετικά πως «προορίζονται για τη χώρα μας 5,9 δις. Ευρώ στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου +, που υπό το πρίσμα της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων θα παρέχουν «καλύτερη αντιστοίχιση μεταξύ της χρηματοδοτικής υποστήριξης της ΕΕ και της υλοποίησης των εγγυήσεων για την νεολαία».

Η Κομισιόν καλεί την Ελλάδα «να διαθέσει τουλάχιστον το 10 % των κονδυλίων του ΕΚΤ+ που τις αναλογούν σε στοχευμένες δράσεις και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για την υποστήριξη της απασχόλησης των νέων”, και “να δεσμεύσει τουλάχιστον 590 εκατ. ευρώ από τα κονδύλια του ΕΚΤ+ σε ειδικές δράσεις για την υποστήριξη της απασχόλησης των νέων».

Για την ίδια προγραμματική περίοδο και όσον αφορά στη χώρα μας «το κονδύλιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης που έχει προταθεί είναι 11,5 δισ. ευρώ, ενώ παράλληλα η Επιτροπή προτείνει η Ελλάδα να δώσει μεγάλη προτεραιότητα στην ανάπτυξη καινοτόμων νεοφυών επιχειρήσεων, να διευκολύνει την πρόσβαση σε χρηματοδότηση για τις νεοφυείς επιχειρήσεις, τις επεκτεινόμενες επιχειρήσεις και τους επιταχυντές επιχειρήσεων, καθώς και να βελτιώσει τη συνεργασία μεταξύ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των πανεπιστημίων».

Στην επισήμανση του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ ότι «οι νέοι εργαζόμενοι έχουν λιγότερο ασφαλείς συνθήκες εργασίας σε σχέση με τις προηγούμενες γενιές, με πολλούς από αυτούς να κατέχουν μονάχα συμβάσεις μερικής ή προσωρινής απασχόλησης», και στην ερώτηση για τα μέτρα που θα λάβει συνολικά η Κομισιόν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με στόχο την αντιμετώπιση του φαινομένου, η Επίτροπος Τίσεν απαντά: «Το προτεινόμενο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ για την περίοδο 2021-2027 διατηρεί την απασχόληση των νέων στο επίκεντρο και επιδιώκει να παροτρύνει τα κράτη μέλη στα οποία ο πληθυσμός ατόμων ΕΕΑΚ (εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης) είναι υψηλότερος από τον μέσο όρο να δώσουν προτεραιότητα στη δράση για την ομάδα αυτή». Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ελλάδα εντάσσεται σε αυτά τα κράτη-μέλη.

Τέλος, η Κομισιόν σημειώνει: «Οι εγγυήσεις για την νεολαία έχουν γίνει πραγματικότητα σε όλη την ΕΕ και η πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων υποστηρίζει άμεσα τους νέους στις περιφέρειες που πλήττονται περισσότερο· την τελευταία πενταετία παρείχε βοήθεια σε 3,5 εκατ. νέους ετησίως. Η Επιτροπή παρακολουθεί την πρόοδο, προσφέρει καθοδήγηση και υποστηρίζει τις μεταρρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων και της υποαπασχόλησης στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού εξαμήνου».

Ακολουθούν πλήρεις η ερώτηση και η απάντηση:

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή

Θέμα: Δυσκολίες πρόσβασης των νέων στην εργασία

Δημοσίευμα της εφημερίδας «Financial Times» (Young peoplestruggle in eurozone’stwo-tierlabourmarket, 17.07.2019), επικαλούμενο στοιχεία της Eurostat και της Refinitiv, αναφέρει ότι, παρά την οικονομική ανάκαμψη στην Ευρωζώνη, οι νέοι εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν υψηλά ποσοστά ανεργίας, επισφαλείς συνθήκες εργασίας, υποαπασχόληση και μεγάλες περιόδους αδράνειας.

Οι νέοι εργαζόμενοι έχουν λιγότερο ασφαλείς συνθήκες εργασίας σε σχέση με τις προηγούμενες γενιές, με πολλούς από αυτούς να κατέχουν μονάχα συμβάσεις μερικής ή προσωρινής απασχόλησης. Παρόλο που το πρόβλημα της νεανικής ανεργίας και υποαπασχόλησης είναι ιδιαίτερα έντονο στον ευρωπαϊκό νότο, οι νέοι και σε άλλες χώρες της ΕΕ αντιμετωπίζουν πλέον παρόμοιες καταστάσεις. Το άρθρο καταλήγει ότι σε μια μελλοντική επιβράδυνση της οικονομίας της Ευρωζώνης, οι νέοι θα είναι αυτοί που θα πληρώσουν ακόμα μεγαλύτερο τίμημα στον εργασιακό τομέα.

Ερωτάται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

1) Τι μέτρα πρόκειται να αναλάβει άμεσα για να αντιμετωπίσει τη νεανική ανεργία -υποαπασχόληση;

2) Ποια συγκεκριμένα χρηματοδοτικά εργαλεία, δράσεις και στρατηγικό σχεδιασμό έχει να προτείνει για την Ελλάδα για τη επόμενη προγραμματική περίοδο 2021-2027;

Απάντηση της κ. Thyssen
εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
(24.9.2019)

1. Η απασχόληση των νέων βρίσκεται στον πυρήνα του θεματολογίου της ΕΕ. Ο Ευρωπαϊκός Πυλώνας Κοινωνικών Δικαιωμάτων σήμανε την ενεργό στήριξη στην απασχόληση των νέων. Οι εγγυήσεις για την νεολαία έχουν γίνει πραγματικότητα σε όλη την ΕΕ και η πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων υποστηρίζει άμεσα τους νέους στις περιφέρειες που πλήττονται περισσότερο· την τελευταία πενταετία παρείχε βοήθεια σε 3,5 εκατ. νέους ετησίως. Η Επιτροπή παρακολουθεί την πρόοδο, προσφέρει καθοδήγηση και υποστηρίζει τις μεταρρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων και της υποαπασχόλησης στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού εξαμήνου.

Για το μέλλον, το προτεινόμενο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+) για την περίοδο 2021-2027 διατηρεί την απασχόληση των νέων στο επίκεντρο και επιδιώκει να παροτρύνει τα κράτη μέλη στα οποία ο πληθυσμός ατόμων ΕΕΑΚ (εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης) είναι υψηλότερος από τον μέσο όρο να δώσουν προτεραιότητα στη δράση για την ομάδα αυτή.

2. Τα κονδύλια του ΕΚΤ+ που προορίζονται για την Ελλάδα κατά την περίοδο 2021-2027 είναι 5,9 δισ. ευρώ. Η πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων πρόκειται να ενσωματωθεί στο ΕΚΤ+ ώστε να υπάρξει καλύτερη αντιστοίχιση μεταξύ της χρηματοδοτικής υποστήριξης της ΕΕ και της υλοποίησης των εγγυήσεων για την νεολαία.

Η Ελλάδα, στην οποία το ποσοστό ατόμων ΕΕΑΚ υπερβαίνει τον μέσο όρο της ΕΕ το 2019, θα πρέπει να διαθέσει τουλάχιστον το 10 % των κονδυλίων του ΕΚΤ+ που τις αναλογούν σε στοχευμένες δράσεις και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για την υποστήριξη της απασχόλησης των νέων. Επομένως, η Ελλάδα θα πρέπει να δεσμεύσει τουλάχιστον 590 εκατ. ευρώ από τα κονδύλια του ΕΚΤ+ σε ειδικές δράσεις για την υποστήριξη της απασχόλησης των νέων.

Για την περίοδο 2021-27 το κονδύλιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης που έχει προταθεί για την Ελλάδα είναι 11,5 δισ. ευρώ, ενώ παράλληλα η Επιτροπή προτείνει η Ελλάδα1 να δώσει μεγάλη προτεραιότητα στην ανάπτυξη καινοτόμων νεοφυών επιχειρήσεων, να διευκολύνει την πρόσβαση σε χρηματοδότηση για τις νεοφυείς επιχειρήσεις, τις επεκτεινόμενες επιχειρήσεις και τους επιταχυντές επιχειρήσεων, καθώς και να βελτιώσει τη συνεργασία μεταξύ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των πανεπιστημίων.

1 SWD(2019)1007final, Έκθεση χώρας – Ελλάδα 2019: συμπεριλαμβανομένης εμπεριστατωμένης επισκόπησης σχετικά με την πρόληψη και τη διόρθωση μακροοικονομικών ανισορροπιών, Παράρτημα Δ: Επενδυτική καθοδήγηση σχετικά με τη χρηματοδότηση της πολιτικής συνοχής για την περίοδο 2021-2027 για την Ελλάδα.

Σχολιάστε Ελεύθερα