Τοποθετήσεις της Λαϊκής Συσπείρωσης Ικαρίας στο 1ο Δ.Σ για το 2020

Η Λαϊκή Συσπείρωση Ικαρίας από την θέση της μείζονος αντιπολίτευσης τοποθετήθηκε σε ζητήματα που αφορούν τον δήμο Ικαράς.

Ο Νίκος Λαρδάς με αρχική τοποθέτησή του  επισήμανε στον δήμαρχο Ικαρίας τα προβλήματα που προκαλεί η απόφασή του για τον προϋπολογισμό του 2020, που αφορά το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου “Γιάννης Τσαρνάς”

Η τοποθέτηση του Νικόλαου Λαρδά έχει ως εξής:

Κύριε Δήμαρχε,

                          αρχικά να επισημάνω ότι δεν απαντήσατε ποτέ και με κανένα τρόπο (προφορικό- έντυπο – ηλεκτρονικό) σε σχετική πρόταση που σας καταθέσαμε για την συνεδρίαση της 30ης Δεκεμβρίου 2019 (σχετικό 1) την οποία και θέλω να ξέρω αν ενσωματώσατε στα πρακτικά της σχετικής συνεδρίασης σε διαφορετική περίπτωση την καταθέτω εκ νέου και επιθυμώ να συμπεριληφθεί στα πρακτικά της σημερινής συνεδρίασης .

Σε ότι αφορά την πρόταση που μας καταθέστε για τον προϋπολογισμό του Ν.Π για το Ο.Ε 2020 θέλουμε να δοθούν οι εξής διευκρινήσεις :

 • Ποιος συνέταξε την πρόταση που μας καταθέστε και με ποιες κατευθύνσεις ?
 • Γιατί δεν εγγράφεται στον Π/Υ του 2020 στον κωδικό 0718.01 η προβλεπόμενη εκ της συστατικής πράξης (σχετικό 2) του Ν.Π επιχορήγηση από τον Δήμο (137.151.78€) ? Όπως προβλέπουν οι διατάξεις (Άρθρο 1 παρ.9) της εγκύκλιου για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων για το Ο.Ε 2020 (σχετικό 3) .
 • Με δεδομένο ότι δεν μας κοινοποιήσατε ποτέ σχέδιο Π/Υ (συνεδρίαση 30/12/2019) πριν διατυπωθεί γνώμη από το παρατηρητήριο οικονομικής αυτοτέλειας ΟΤΑ. Θέλουμε να γνωρίζουμε αν ενσωματώσατε στο σχέδιο που προσκομίσατε στην σημερινή συνεδρίαση όσα διατυπώνει στην από 10/1/2020 γνώμη του ?

Σε ότι αφορά την πρόταση που μας καταθέστε επί της ουσίας. Αν σας ενδιαφέρει να εγκριθεί σήμερα ένας Π/Υ που δεν θα καλύπτει μόνο την τυπική υποχρέωση που επιβάλει η νομότυπη διαδικασία, αλλά θέλετε ένα Π/Υ εργαλείο ώστε να προσπαθήσετε τουλάχιστον να υλοποιηθούν ορισμένες δράσεις και εργασίες.

Προτείνουμε στοιχειωδώς να γίνουν οι εξής τροποποιήσεις :

 • Εγγραφή στον κωδικό 0718.01 της προβλεπόμενης εκ της συστατικής πράξης του Ν.Π επιχορήγησης από τον Δήμο (137.151.78ευρώ), υπάρχει σχετική απάντηση για αυτή την δυνατότητα από την διεύθυνση οικονομικών Τ.Α του ΥΠ. ΕΣ (σχετικό 4).
 • Μείωση του ποσού που αφορά την μισθοδοσία του προσωπικού του «Βοήθεια στο σπίτι» αφού αυτή η δράση θα μεταφερθεί στην υπηρεσία του Δήμου.
 • Αύξηση των δαπανών στους κωδικούς που αφορούν δράσεις και εργασίες αθλητισμού και πολιτισμού.
 • Αύξηση των εσόδων στον κωδικό 1699.01 και των δαπανών στους κωδικούς 15.6041.02 και 15.6054.02, ώστε να μπορέσει ο δήμος να προσλάβει με νόμιμο τρόπο εκπαιδευτικό προσωπικό για την λειτουργία της δημοτικής φιλαρμονικής και να αποδεσμεύσει από αυτή την υπόθεση το σύλλογο φίλων φιλαρμονικής.
 • Τέλος αύξηση των δαπανών στον κωδικό 15.6699.06, ώστε να μπορέσει να υλοποιηθεί η δράση της έκδοσης των αρχείων του ιδρύματος «Σιμών Καρράς» (ΚΕΠΕΜ) που αφορούν μοναδικές αρχειακές καταγραφές της μουσικής παράδοσης της Ικαρίας.

Θα μπορούσαν να γίνουν και άλλες σχετικές τροποποιήσεις αλλά αυτές μπορούν να γίνουν και με αναμόρφωση, μετά την έγκριση ενός Π/Υ που σηματοδοτεί – σε επίπεδο πρόβλεψης τουλάχιστον – την διάθεση να υλοποιηθούν ορισμένες δράσεις και εργασίες.

Εάν αυτές οι αρχικές προτάσεις γίνουν δεκτές προτιθέμεθα να συμβάλουμε σε αυτή την κατεύθυνση εγκρίνοντας τον προϋπολογισμό του Ν.Π.Δ.Δ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΑΡΝΑΣ» για το Ο.Ε 2020.

Σε διαφορετική περίπτωση καταψηφίζουμε το σχέδιο που μας καταθέσατε, εκτιμώντας ότι όχι μόνο δεν καλύπτει τις ανάγκες που προκύπτουν από την συστατική πράξη του Ν.Π.Δ.Δ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΑΡΝΑΣ», αυτό άλλωστε με τα διαθέσιμα ποσά μόνο του δήμου Ικαρίας ποτέ δεν ήταν εφικτό. Αλλά επιπροσθέτως από την πρόταση σας δεν διαφαίνεται και η διάθεση για αντιμετώπιση των στοιχειωδών αναγκών.

Στη συνέχεια ασκήθηκε κριτική για το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Ικαρίας με την παρακάτω τοποθέτηση: 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.

Στην αρχή μιας νέας δημοτικής περιόδου μας έχει πρωταρχική σημασία να περιγράψουμε το γενικότερο πολιτικό και οικονομικό πλαίσιο μέσα στο οποίο κινούμαστε το οποίο τελικά καθορίζει την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε.

Στο νησί μας, παρά τις προσπάθειες του Δήμου με την προηγούμενη διοίκηση εξακολουθεί να υφίσταται μεγάλο χάσμα μεταξύ αναγκών και κάλυψής τους. Δεν ικανοποιούνται οι λαϊκές ανάγκες για ασφαλείς δρόμους, για σύγχρονα πεζοδρόμια, για νέα σύγχρονα σχολεία, νηπιαγωγεία, παιδικούς σταθμούς. Για συντήρηση των άθλιων οδοστρωμάτων για κατασκευή και συντήρηση πλατειών και ελεύθερων χώρων. Θέμα επίσης στρατηγικής σημασίας για το μέλλον της Ικαρίας, είναι η εξασφάλιση πόρων για τους προβλεπόμενους στον Πολεοδομικό Σχεδιασμό κοινόχρηστους ή κοινωφελείς χώρους για νέες αθλητικές, πολιτιστικές, και κοινωνικού χαρακτήρα υποδομές. Χρειάζονται δεκάδες εκατομμύρια ευρώ που δεν δίνονται από τις Κυβερνήσεις.

Η σημερινή Κυβέρνηση της ΝΔ προβάλλει την «επιστροφή στην κανονικότητα» όπως παρόμοια συνέβη με την «δίκαιη Ανάπτυξη» που πρόβαλε πριν ο ΣΥΡΙΖΑ. Τίποτα όμως δεν άλλαξε ως προς τους στρατηγικούς στόχους τους που είναι κοινοί.  Η φτώχεια, οι πλειστηριασμοί λαϊκών κατοικιών, οι συμβάσεις ελαστικών σχέσεων εργασίας, η ανεργία του 18% εργαζομένων (παρά τις εκατοντάδες χιλιάδες των ξενιτεμένων Ελλήνων), τα αδιέξοδα της νεολαίας, έχουν αποκτήσει μόνιμα χαρακτηριστικά. Η φορολογία των λαϊκών στρωμάτων που οδηγεί σε υπερπλεονάσματα στους κρατικούς προϋπολογισμούς συνοδεύεται από ‘’επιστροφές’’ ολίγων ευρώ στους πολλούς και ‘’κρύβει’’ την μείωση της φορολογίας για τους επιχειρηματικούς ομίλους.

Στους Δήμους, «κανονικότητα» σημαίνει την συνέχεια της πολιτικής του να δίνει η Κυβέρνηση το 38% των χρημάτων που δίδονταν το 2010,  την μη πρόσληψη παρά ελαχίστων νέων εργαζομένων και μόνο με δαπάνες των Δήμων, δηλαδή των Δημοτών. Σημαίνει το να μην μας δίδεται ‘’δεκάρα’’ για πολιτισμό, αθλητισμό, να μας φορτώνονται νέες αρμοδιότητες χωρίς αντίστοιχη ενίσχυση.

Για μας προβάλει η ανάγκη ο λαός να αγωνιστεί ενωμένος για νέα εξουσία προσανατολισμένη στην ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών όχι της κερδοφορίας των μεγάλων ομίλων.

ΥΨΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΎ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2020

Το ύψος του τεχνικού προγράμματος του 2020 είναι μειωμένο κατά 1.867.240,99εκ. ευρώ και ανέρχεται σε 3.005.236,27,86 εκ. ευρώ έναντι 4.867.240,99εκ. ευρώ  το 2019.

Αυτό που αποτυπώνεται στο Τεχνικό Πρόγραμμα  είναι η πραγματικότητα συνάδελφοι, αν αυτό το πλαίσιο δεν το παίρνεις υπ’ όψη σου, δεν το καταγγέλλεις, και δεν στοιχίζεις τον Δήμο σου, τους συμπολίτες σου απέναντι σ’ αυτά τα ζητήματα, δεν μπορείς να πετύχεις τίποτα.

Το μεσοπρόθεσμο για το 2020 προβλέπει ανώτατο ύψος κρατικής χρηματοδότησης, δηλαδή κεντρικοί αυτοτελείς πόροι, 2.744.000.000 και για τους δύο βαθμούς, που σημαίνει αυτό μεταφράζεται 1.710.000.000 για τους δημους και τα υπόλοιπα 712.000.000 για τις Περιφέρειες. Βέβαια το 2019 δεν δόθηκαν αυτά, γύρω στα 2.500.000.000 δόθηκαν. Καταλαβαίνετε λοιπόν, αν θα βάλουμε τις ανελαστικές δαπάνες, μισθούς, ασφάλειες, συμβασιούχοι κ.λ.π., ότι το αποτέλεσμα έχει αποδείξει ότι οι ίδιοι οι πόροι της Τοπικής Διοίκησης, τέλη, φόροι κ.λ.π. ξεπερνούν τους πόρους του κεντρικού κράτους.

Μ’ αυτήν λοιπόν την έννοια για μας είναι ξεκάθαρο, ότι είναι αναγκασμένοι οι Δήμοι και ο Δήμος της Ικαρίας εν προκειμένω, να κάνει μία διαχείριση κομμένη και ραμμένη στην διαχείριση του κεντρικού κράτους, κομμάτι του αποτελούν οι Δήμοι και οι Περιφέρειες, στη βάση των μεσοπρόθεσμων, στη βάση των μνημονιακών εντολών και βεβαίως να αναπαράγουν την φτώχια. Και εδώ υπάρχει ευθύνη στη νέα Δημοτική Αρχή, όχι γιατί στις  120 ημέρες που έχει την ευθύνη διοίκησης του δήμου δεν έχει αναστρέψει την κατάσταση των οικονομικών δεδομένων του δήμου και των υπηρεσιών του , αλλά γιατί αποδέχεται αυτή την κατάσταση αδιαμαρτύρητα.

Συνάδελφοι, αυτή η αναπαραγωγή της φτώχιας φαίνεται κραυγαλέα στο τεχνικό πρόγραμμα  του 2020. Συνήλθαν τα Τοπικά Συμβούλια,  τους ειπώθηκε, βάλτε τα έργα που έχετε ανάγκη και σωστά, γιατί κριτήριο χάραξης πολιτικής δεν πρέπει να είναι τι μου δίνουν, τι ανάγκες έχω και να απαιτήσω αυτά που δεν μου δίνουν και που υπάρχουν λεφτά, θα εξηγήσω παρακάτω.

Έτσι λοιπόν, ενώ τα Τοπικά Συμβούλια οδηγήθηκαν να γράψουν τις ανάγκες τους, βρίσκονται πάλι μπροστά σε μια λογική που λέει ότι ξέρεις κάτι, αυτά έχουμε, αυτά δίνουμε,   τι να κάνουμε.

 Η συνοπτική εικόνα του Τεχνικού Προγράμματος για το 2020 είναι η εξής: 

 • Από ΣΑΤΑ προηγούμενων οικονομικών ετών 067,38€.
 • Από ΣΑΤΑ & Πολιτική προστασία 2020 497.270€.
 • Από ΦΙΛΟΔΗΜΟ 1.510.503€.
 • Από Ίδιους Πόρους 13.875.
 • Από Πολιτική προστασία 520€.

Με τη γλώσσα των αριθμών συνάδελφοι, προκύπτει ότι η ετήσια επιχορήγηση του δήμου για 2020 στο τεχνικό πρόγραμμα που κατατέθηκε, εμφανίζει με μια μία διαίρεση των χρημάτων ότι αντιστοιχούν 55 ευρώ ανά κάτοικο το χρόνο.

Αυτή είναι η αθλιότητα της κυβέρνησης και γι’ αυτήν δεν λέτε τίποτα.

Ένα επιπλέον στοιχείο που δημιουργεί ερωτήματα για τις προθέσεις της σημερινής διοίκησης είναι ότι από ΕΣΠΑ-ΠΔΕΕιδικό Αναπτυξιακό ,κλπ  δεν υπάρχει καμία εγγραφή για λογούς που δεν διευκρινίζονται πουθενά.

Αν και στο τεχνικό πρόγραμμα του 2019 υπήρχαν χρηματοδοτήσεις  που εξασφαλίστηκαν το 2018 και το 2019 μετά από προσπάθεια της διοίκησης και των υπηρεσιών του δήμου (πριν τις αναμορφώσεις του προϋπολογισμού του 2019 γιατί στην συνέχεια αυξήθηκαν ) ύψους 1.497.343€.  Αναφέρουμε  ενδεικτικά :

 • Προμήθεια & τοποθέτηση μονάδας αποσιδήρωσης – απομαγγανίωσης γεώτρησης Τσουρέδου (στην Δ.Κ Αγ. Κηρύκου) και κατασκευή νέου αγωγού Π/Υ 550.000.
 • Κατασκευή αρδευτικού δικτύου οικισμών Λαψαχαδες – Μανδριά, από το φράγμα Βαθών, Π/Υ 000.
 • ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΡΕΘΟΥΣΑΣ-ΚΑΡΑΒΟΣΤΑΜΟΥ Π/Υ 000€.
 • Προμήθεια & τοποθέτηση μονάδας αποσιδήρωσης- απομαγγανίωσης γεώτρησης Χάρακα ( Αγ. Πολυκάρπου) Π/Υ 100.000.
 • Η πράξη «Μέτρα για την προστασία των υδάτων που προορίζονται για πόσιμο νερό στο Δήμο Ικαρίας» Προϋπολογισμού : 083,97 €.
 • Η πράξη ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ, ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ, ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ”, συνολικού προϋπολογισμού 238.381,06.
 • Επίσης δεν εμφανίζονται οι χρηματοδοτήσεις για την συντήρηση των σχολικών συγκροτημάτων ύψους 450.000€, που είχαν εξασφαλιστεί από το ΠΔΕ του υπουργείου παιδείας και της περιφέρειας Β. Αιγαίου

Αυτή η εικόνα από μόνη της εξηγεί τους λογούς που δεν επιτρέπει σε όσους αισθάνονται ότι υπερασπίζονται τα συμφέροντα των δημοτών τους. Να εγκρίνουν αυτό το τεχνικό πρόγραμμα.

Ωστόσο θέλουμε να τονίσουμε ενδεικτικά ορισμένα επιπλέον στοιχειά που  αφορούν την  στόχευση της σημερινής διοίκησης για παράδειγμα:

 • Για πρώτη φορά στα χρονικά του ενιαίου δήμου Ικαρίας η κατανομή της ετήσιας επιχορήγησης στον Δήμο Ικαρίας δεν κατανέμεται με τα ίδια κριτήρια και στις τρεις δημοτικές ενότητες.
 • Στα έργα που έχουν εξασφαλισμένη χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Φιλόδημος, δεσμεύστε πόρους από ΣΑΤΑ ύψους 421.842,58€, για να καλύψετε την συμμετοχή του δήμου που είχε εξασφαλιστεί από έκτακτη επιχορήγηση του ΥΠ.ΕΣ. Την Ίδια στιγμή δεν κατανέμετε σε κανένα έργο την συμπληρωματική χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Φιλόδημος, ύψους 477.000€. Στερώντας με αυτό τον τρόπο έργα και προμήθειες απολύτως αναγκαία στο τεχνικό πρόγραμμα του 2020.
 • Στην 5η αναμόρφωση του 2019 καταργήσατε την ανταποδοτική εισφορά στην Τοπική κοινότητα Περδικιού από τα έσοδα του μισθώματος στην ΔΕΗ Ανανεώσιμες ύψους 100.00 που επιμεριζόταν στα έργα Οδοποιία Περδικίου (ΚΑΕ 30.7323.76- 000) και Αποκατάσταση οδοποιίας Μονοκαμπίου – Πλωμαρίου – Μηλιωπού (ΚΑΕ 30.7323.79- 20.000) .

Η δέσμευση της σημερινής διοίκησης στην συζήτηση στην οικονομική επιτροπή αλλά και στο Δ.Σ ήταν ότι θα επιστραφούν τα χρήματα στους κωδικούς των έργων στον προϋπολογισμό του 2020. Δυστυχώς κάτι τέτοιο δεν υπάρχει πλήττοντας σοβαρά την αξιοπιστία της σημερινής διοίκησης αλλά και του δήμου γενικότερα, έναντι των κάτοικων της περιοχής και των δημοτών γενικότερα.

 • Προχωρήσατε σε μια σαρωτική ανακατανομή πόρων καταργώντας έργα και προμήθειες που υπήρχαν στο τεχνικό πρόγραμμα του 2019 και δεν έχουν εκτελεστεί, χωρίς καμία πρόνοια για ενίσχυση των κωδικών στο τεχνικό πρόγραμμα του 2020. (Αναφέρουμε ενδεικτικά γιατί θα μπορούσαν να αναφερθούν δεκάδες εγγραφές : Συντήρηση – επισκευή Κλειστού Γυμναστηρίου – γηπέδου 5Χ5 Αγίου Κηρύκου / Εγκατάσταση φωτισμού στο δημοτικό γήπεδο Ραχών / Κατασκευή WC κοινού στο ίδιο γήπεδο / Επισκευές κτηρίου Γυμνασίου – Λυκείου Αγίου Κηρύκου/ Αγορά απορριμματοφόρου μια πολύ σημαντική επένδυση για Εύδηλο και Ράχες) . Γνωρίζουμε ότι όλα αυτά είναι και προτάσεις συλλόγων και συμβούλιων κοινοτήτων.

Για όλα αυτά δεν ευθύνεται βεβαίως η γενική οικονομική κατάσταση των οικονομικών της τοπικής διοίκησης αλλά αποκλειστικά η επιλογές της διοίκησης του δήμου Ικαρίας.

Καταλήγοντας, για όλους αυτούς τους λόγους που αναφέραμε, εμείς δεν μπορούμε να ψηφίσουμε το Τεχνικό Πρόγραμμα.

Κλείνοντας καταγγέλλουμε την συνεχιζόμενη πολιτική λιτότητας και από την κυβέρνηση της Ν.Δ. Καταγγέλλουμε όλη αυτήν την στέρηση εσόδων προς την Τοπική Διοίκηση προκειμένου οι μονοπωλιακοί όμιλοι να απολαμβάνουν ζεστό χρήμα και δηλώνουμε ότι, μπροστά στις διευρυνόμενες ανάγκες των δημοτών μας, εμείς θα συνταχθούμε με όλα εκείνα τα Τοπικά Συμβούλια τα οποία μαζί με τους δημότες τους απαιτούν τα  αιτήματα των τοπικών κοινωνιών και σ’ αυτήν την κατεύθυνση θα είμαστε δίπλα τους, για να δυσκολέψουμε τη ζωή και της κυβερνητικής πολιτικής αλλά και όσων σε επίπεδο Δήμου συντάσσονται  με αυτήν την συνεχιζόμενη πολιτική.

Στη συνέχεια οι σύμβουλοι της Λαϊκής Συσπείρωσης τοποθετήθηκαν για τον προϋπολογισμό του 2020 του Δήμου Ικαρίας 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Συζητάμε σήμερα τον Προϋπολογισμό του Δήμου για το οικονομικό έτος 2020.
Η κατάρτιση των προϋπολογισμών των Δήμων γίνεται μέσα από συγκεκριμένες οδηγίες & κατευθύνσεις των ειδικών εγκυκλίων των Υπουργείων Εσωτερικών & Οικονομικών με κύρια υποχρέωση αυτή του ισοσκελισμού εσόδων – εξόδων και είναι υποχρεωμένοι να κινούνται μέσα σε σειρά αντιλαϊκών όρων και προϋποθέσεων. Μια διαδικασία ευθυγράμμισης στο αντιλαϊκό δημοσιονομικό πλαίσιο που την παρακολουθεί, την εποπτεύει το οικονομικό παρατηρητήριο και το αντίστοιχο Υπουργείο. Διαδικασία που συνοδεύεται από ένα ευρύτατο πλαίσιο μέτρων πειθάρχησης με τη δημοσιονομική πολιτική και την αστική στρατηγική, την οποία οφείλει θεσμικά να ακολουθεί η Τοπική Διοίκηση, με τελευταίες ρυθμίσεις του Κλεισθένη 1 & τις πρόσφατες της κυβέρνησης της Ν.Δ.
Για τους Δήμους, τα Τακτικά Έσοδα που είναι ο κορμός του προϋπολογισμού αποτελούνται από τους λεγόμενους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους (ΚΑΠ) που έχουν πηγή την χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό και τα « ίδια έσοδα» τους. Με τον όρο «ίδια έσοδα» προσδιορίζονται τα Τέλη και οι δημοτική φόροι που επιβάλλονται στο λαό μέσω συγκεκριμένης νομοθεσίας διαχρονικά.
Ο στόχος είναι προφανής και θέλει η ανταποδοτικότητα αυτή να αγκαλιάσει το σύνολο των λειτουργικών δαπανών των Δήμων. Αυτό αποτυπώνεται και στον κρατικό προϋπολογισμό για το 2020 που ψήφισε η κυβέρνηση τον Δεκέμβριο. Από το σύνολο των εσόδων που προβλέπονται στον προϋπολογισμό να εισπράξει το κράτος από το λαό για το 2020, οι Δήμοι θα λάβουν μόλις 1.857 εκατ. ευρώ & οι περιφέρειες μόλις 657 εκατ. ευρώ, όταν μόνο η μισθοδοσία του προσωπικού τους υπολογίζεται στα 2.510 εκατ. ευρώ.
Σύμφωνα με τους θεσμοθετημένους πόρους που με νόμους έχουν ψηφιστεί για την Τοπική Διοίκηση οι Δήμοι από τον κρατικό προϋπολογισμό του 2020 (Αν γινόταν εφαρμογή του Ν.3852/2010 στον Κ.Π. 2020), θα έπρεπε να λάβουν 6 δις 62 εκατ. ευρώ. Παρακρατούν δηλαδή 4 δις 205 εκατ. ευρώ για το 2020 και φυσικά δεν υπάρχει καμία αναφορά για την αποπληρωμή των παρακρατηθέντων εσόδων της Τ.Δ που δημιουργήθηκαν κατά την διάρκεια των ετών της κρίσης. Και αυτό γιατί « το κουστούμι είναι ραμμένο » για τους Δήμους και με το Μεσοπρόθεσμο 2019-2023 που ψηφίστηκε το Φεβρουάριο το 2019 και εκεί υποτάσσονται όλα με αντανάκλαση στον κρατικό προϋπολογισμό, κατ’ εντολή των «θεσμών», δανειστών, ουσιαστικά του κεφαλαίου που βρίσκεται πίσω από αυτούς.
Τα χρήματα που λείπουν από Υπηρεσίες & Δήμους όμως δεν πάνε στη θάλασσα αλλά φωτογραφίζουν θαυμάσια την ταξική πολιτική & αποδεικνύει πως ο κρατικός προϋπολογισμός αποτελεί ένα ακόμη μηχανισμό αναδιανομής προς όφελος του μεγάλου κεφαλαίου, για τη διαφημιζόμενη μεταμνημονιακή ανάπτυξη.
Το έλλειμμα της κρατικής χρηματοδότησης καλούνται να το πληρώσουν εργαζόμενοι και συνταξιούχοι, άνεργοι και πλατιά λαϊκά στρώματα με την ιδιότητα του δημότη. Για αυτό και στον Ενοποιημένο Προϋπολογισμό της Τοπικής Διοίκησης, αυτά τα ποσά (ίδια έσοδα) είναι τα μόνα που καταγράφουν αύξηση διαχρονικά και σε σύγκριση με πέρυσι προβλέπεται αυξημένο ποσό για το 2020 κατά 135 εκατ. ευρώ.
Μέσα σε αυτές τις πολιτικοοικονομικές συνθήκες πρέπει να συνταχτεί ο προϋπολογισμός και στο Δήμο μας , συνθήκες οι οποίες δεν είναι υπέρ του λαού γι αυτό και λέμε ότι το τοπίο είναι εχθρικό. Αυτή η πολιτική εφαρμόζεται και εξειδικεύεται σε βάρος του λαού από την συντριπτική πλειοψηφία των αιρετών, είτε με κομματική στήριξη, είτε ως «ανεξάρτητοι».
Ένα βασικό ερώτημα που προκύπτει είναι αν όλα αυτά αποτυπώνονται και στον Προϋπολογισμό του δήμου Ικαρίας ; Βεβαίως αποτυπώνονται! Γνωρίζουμε εκ τον προτέρων την απάντηση σας. «Έχουμε θέση ευθύνης, δεν υπάρχουν λεφτά, τα λόγια είναι εύκολα, τα ίδια κάνατε και εσείς. κλπ».
Περιμέναμε όμως έστω και την ήμερα της συνεδρίασης να υπάρξει μια -προσχηματική- αναφορά για όλη αυτή την κατάσταση που αντιμετωπίζει ο δήμος από την συνεχιζόμενη υποχρηματοδότηση. Αλλά η περίοδος «ανεξαρτησίας» της διοίκησης του δήμου Ικαρίας τέλειωσε, και μετά την υποστήριξη της παράταξης της Ν.Δ στην ΚΕΔΕ, έρχεται η αδιαμαρτύρητη αποδοχή στην πολίτικη της Ν.Δ στον χώρο της τοπικής διοίκησης.
Με βάση όλα τα παραπάνω παρατηρούμε ότι:
 Λείπει από την εισήγηση σας το στοιχείο της καταγγελίας των υπεύθυνων που δεν είναι άλλοι από την σημερινή κυβέρνηση και όσων άλλων συμφωνούν με τον μονόδρομο που ακολουθεί η χώρα τα τελευταία τουλάχιστον 20 χρόνια.
 Η συζήτηση που έγινε στη 13η συνεδρίαση του 2019 σχετικά με τις προτάσεις των παρατάξεων για τον προϋπολογισμό 2020, αποδεικνύεται ότι ήταν προσχηματική.
 Αν και ζητήθηκαν στην σχετική συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής δεν δόθηκε μια σχετική εικόνα των οικονομικών δεδομένων επί των οποίων συντάξετε το Τεχνικό Πρόγραμμα και τον προϋπολογισμό του Δήμου Ικαρίας για το 2020.
 Μια ακόμα επισήμανση αναγκαία όχι για τον Π/Υ αλλά για την αποκατάσταση της αλήθειας σχετικά με την επιστροφή ΦΠΑ που παρουσιάζετε στον κωδικό εσόδων 421 (4219.01 – 346.812,53). Είναι ευδιάκριτο ότι ανάλογος κωδικός υπήρχε και στον Π/Υ του 2019 αλλά και στους προηγούμενους Π/Υ. Άρα δεν χάθηκε καμία επιστροφή ΦΠΑ (αφού εγγράφεται ως έσοδο στον Π/Υ), απλούστατα η διαδικασία δεν έγινε επί των ημερών της δικής σας διοίκησης, θεωρήθηκε εκπρόθεσμη η διαδικασία που έγινε από την διοίκηση της ΛΑΣ μετά τον 9/2014, και δεν επιστράφηκε το ποσό. Αλλά παραμένει ως εκκρεμότητα του ελληνικού δημοσίου προς τον δήμο και από εκεί αφαιρούνται οι υποχρεώσεις καταβολής ΦΠΑ του δήμου.
Με βάση αυτές τις παρατηρήσεις, και όσα διατυπώσαμε στην συζήτηση του τεχνικού προγράμματος θεωρώντας ότι συμβάλουμε στην προσπάθεια κατάρτισης ενός σχεδιασμού αντιμετώπισης των βασικών αναγκών του νησιού, επανακαταθέτουμε (επισυνάπτεται παράρτημα) μια σειρά προτάσεις που γνωρίζουμε ότι δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με την υλοποίηση ενός ετήσιου Π/Υ, αλλά περιμέναμε να λυφθούν στοιχειωδώς υπ οψιν από την διοίκηση στον προϋπολογισμό, και αναμένουμε διορθωτικές κινήσεις στην 1η αναμόρφωση.

Σχετικά με την διαδικασία έγκρισης του προϋπολογισμού, δεν μπορούμε να μην κάνουμε αναφορά στην κυβερνητική ρύθμιση της Ν.Δ (Ν.4623/2019, άρ.12, παρ.1β) που στο όνομα της κυβερνησιμοτητας απορρίπτει «a priori» ως άκυρες τις ψήφους κατά του Π/Υ της Διοίκησης, ακόμα και αν κατατεθεί ολόκληρο σχέδιο Π/Υ, στο όποιο όμως θα πρέπει να υπάρχει εισηγητική έκθεση και σύμφωνη γνώμη των οικονομικών υπηρεσιών .
Η συγκεκριμένη ρύθμιση Θεωρεί εγκεκριμένο ένα Π/Υ ακόμη κι αν τον υπερψηφίσει μια μικρή μειοψηφία των παρόντων μελών του Δ.Σ, αφού ως «έγκυρες» μετράνε μόνο οι θετικές ψήφοι.
Με βάση τα παραπάνω δεν μπαίνουμε στην διαδικασία να καταθέσουμε δική μας «εναλλακτική πρόταση» για τον Π/Υ.

Κλείνοντας επισημαίνουμε ότι εμείς δεν ξεχνάμε πως η κοινωνία μας είναι ταξικά διαχωρισμένη και τα συμφέροντα είναι διαφορετικά. Όσο και να θέλουμε, ουδετερότητα δεν μπορούμε να έχουμε. Το οικονομικό πρόβλημα των Δήμων είναι πρωτίστως πολιτικό θέμα, θέμα στρατηγικών επιλογών, επιλογή δρόμου ανάπτυξης και των συμφερόντων που επιτελεί. Για εμάς οι λαϊκές ανάγκες και ο αγώνας για την ικανοποίηση τους αποτελούν προτεραιότητα .

Γι’αυτό και διεκδικούμε :

 • Πλήρη κρατική χρηματοδότηση που να καλύπτει το σύνολο των αναγκών του Δήμου.
 • Να αποδοθεί το σύνολο των πόρων που έχουν θεσπιστεί για την Τοπική Διοίκηση και των οφειλόμενων σε αυτή, ποσό που φτάνει τα 6 δις, 62 εκατ. ευρώ για το 2020 και σε ποσοστό πάνω από 9%.
 • Για κάθε αρμοδιότητα που μεταφέρεται από το Κράτος στους Δήμους, να αποδίδονται ταυτόχρονα και οι αντίστοιχοι πόροι.
 • Χρηματοδότηση έργων υποδομής και αντιπλημμυρικής, αντιπυρικής προστασίας, αντισεισμικής θωράκισης, γιατί η προστασία της ζωής και της περιουσίας του λαού δεν μπορεί να συνυπάρχει με την πολιτική «κόστους-οφέλους», με τις συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) που προωθούν κυβερνήσεις και Ευρωπαϊκή Ένωση.
 • Προσλήψεις του απαραίτητου αριθμού προσωπικού με μόνιμη σχέση εργασίας και πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα.
 • Λύση στο θέμα των ληξιπρόθεσμων των πολιτών προς τους Δήμους. Οι Δήμοι με απόφαση των Δ.Σ. να διαγράφουν οφειλόμενα ποσά από κατηγορίες πολιτών που ούτε έχουν, ούτε μπορούν να πληρώσουν, να μην εκτελείται η εντολή των κυβερνήσεων για αναγκαστική είσπραξη και πλειστηριασμούς.
 • Κατάργηση όλου του αντιδραστικού πλαισίου (Καλλικράτης, Κλεισθένης, μνημονιακές δεσμεύσεις και εφαρμοστικοί νόμοι…) που κατευθύνουν τους Δήμους να δρουν ανταποδοτικά και επιχειρηματικά.

Τέλος εμείς πιστεύουμε ότι δεν υπάρχει περίπτωση οι δημότες και κάτοικοι του νησιού μας να λύσουν τα προβλήματά τους εάν δεν βάλουν στόχο να παλέψουν για την εφαρμογή μιας πολιτικής που θα εξυπηρετεί τα δικά τους συμφέροντα, τις δικές τους ανάγκες.

Ως «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» αγωνιζόμαστε μαζί με το λαό για να δρομολογηθούν εξελίξεις που θα ανατρέψουν αυτή την πολιτική.

Για όλα αυτά ως Λαϊκή Συσπείρωση, καταψηφίζουμε τον προϋπολογισμό του 2020.

Η ΛΑΣ Υπέβαλλε προτάσεις για την 1η αναμόρφωση προϋπολογισμού του 2020, που έχουν ως εξής:

Α) Αρχικά υπενθυμίζουμε  την δέσμευση της Διοίκησης να επαναφέρει στον Π/Υ του 2020 τις εγγραφές του Π/Υ που τροποποιηθήκαν με την 5η αναμόρφωση του 2019 (απόφαση Δ.Σ 123/2019), αυτή η παρέμβαση από μόνη της δεσμεύει ένα σημαντικό μέρος των πραγματικών διαθεσίμων πόρων.

Β) Μια συνολική πρόταση θα μπορούσε να είναι το τεχνικό πρόγραμμα του 2019 συνολικού ύψους περίπου 5 εκατομμυρίων (4.872.477), εξαιρουμένων των παρεμβάσεων που έχουν ολοκληρωθεί διατηρώντας τα ποσά που αφορούν προμήθειες και συμπληρώνοντας την ετήσια επιχορήγηση του 2020 (ΣΑΤΑ).

Γ) Σημαντική ενέργεια που δεν έγινε πριν την σύνταξη του Π/Υ είναι  η εγγραφή στον Π/Υ του 2019 όλων των χρηματοδοτήσεων που πρόεκυψαν μετά τις εκλογές του Ιουνίου, είτε αυτές αφορούν εξαγγελθείσες χρηματοδοτήσεις της Γ.Γ.Α (π.χ Κλειστό γυμναστήριο Βόρειας Ικάριας), είτε χρηματοδοτήσεις του Π.Δ.Ε (π.χ την συντήρηση σχολικών κτηρίων, την αποκατάσταση ζημιών στο οδικό δίκτυο, το δημοτικό γήπεδο Ραχών).  Αυτές οι χρηματοδοτήσεις πρέπει να δεσμευτούν με την υπογραφή προγραμματικών συμβάσεων με την Γ.Γ.Α και  την Περιφέρεια βόρειου Αιγαίου. 

Δ) Από την πρόσθετη επιχορήγηση του προγράμματος «Φιλόδημος ΙΙ»  (Υπουργική Απόφαση με Α.Π: 30292) ύψους 477.600,00 να δεσμευτούν πόροι για την δημοπράτηση των αναγκαίων εργασιών στο δημοτικό στάδιο (τοποθέτηση συνθετικού  ταρτάν  στίβου και διαμόρφωση χώρου ρήψεων), στην απαραίτητη εργασία που εκκρεμεί από το περίφημο ΣΧΟΑΠ οριοθέτησης των οικισμών, στην ενίσχυση της χρηματοδότησης για την ομάδα κτηματογράφησης, στις αναγκαίες παρεμβάσεις στους χώρους διαχείρισης απορριμμάτων του νησιού, τέλος στην μερική παρέμβαση στον δρόμο Καρκιναγρίου – Μαγγανίτη (τσιμεντόστρωση περίπου 300 μ στο ρέμα καλόγερου) ώστε να αποκατασταθεί στοιχειωδώς η πρόσβαση μέχρι αυτός ο δρόμος να αποκτήσει «ταυτότητα» και να εξασφαλιστεί η αναγκαία χρηματοδότηση.

Ε) Στην συνέχεια σας υποβάλουμε μια σειρά προτάσεις που αποτελούν κατά την άποψη μας απολύτως αναγκαίες παρεμβάσεις σε μια σειρά τομείς (ύδρευση – αποχέτευση, οδοποιία, κλπ) που αφορούν την αντιμετώπιση σοβαρών προβλημάτων της καθημερινότητας  των κατοίκων και των επισκεπτών του νησιού. Γνωρίζουμε ότι αρκετές από αυτές υπάρχουν και στις προτάσεις των συμβουλίων των τοπικών κοινοτήτων, καθώς και ότι με τα οικονομικά δεδομένα του δήμου Ικαρίας είναι αδύνατο αυτά όχι να υλοποιηθούν, αλλά ούτε και να ενταχτούν όλες στον προϋπολογισμό του 2020.

Εκτός των όσων αναφέρονται εννοείτε ότι χρειάζεται η κατά το δυνατό συντομότερη αξιοποίηση των εξασφαλισμένων χρηματοδοτήσεων από ΕΣΠΑ – ΠΔΕ – Ειδικό Αναπτυξιακό – Φιλόδημος , για μια σειρά έργα (οδοποιίας –ύδρευσης – αποχέτευσης,  αθλητισμού, κλπ) , και η πίεση για την ένταξη των προτάσεων που έχουν υποβληθεί σε αυτά τα χρηματοδοτικά εργαλεία.

Ύδρευση

 • Ανανέωση σύμβασης για το συστηματικό έλεγχο του πόσιμου νερού.
 • Ολοκλήρωση εργασιών για την λειτουργία των νέων γεωτρήσεων Γλαρεδων & Χριστού (σωλήνωση και τοποθέτηση αντλιών) .
 • Αξιοποίηση &αποκατάσταση αδρανών γεωτρήσεων (Κουντουμα & Γλαρεδων).
 • Αξιοποίηση γεώτρησης Βοφηλα (τοποθέτηση αντλίας, σωλήνων, μονάδας αποσιδήρωσης).
 • Αξιοποίηση γεώτρησης Φάρου (τοποθέτηση μονάδας αντίστροφης όσμωσης –υπάρχει σχετική μελέτη).
 • Ολοκλήρωση αγωγού ύδρευσης Παναγιά – Σωκιανού.
 • Αντικατάσταση αγωγού ύδρευσης Κουντουμα – Σωκιανού.
 • Αντικατάσταση αγωγού ύδρευσης Κουντουμα – Αγ. Παντελεήμονα.
 • Κατασκευή νέου αγωγού ύδρευσης Τσουρεδων -Αγ. Παντελεήμονα.
 • Κατασκευή νέου αγωγού ύδρευσης Οξε – Μαυρατο (προσθήκη νέας δεξαμενής στο Μαυρατο)
 • Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης οικισμού Τσουρεδων.
 • Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης οικισμού Γλαρεδων.
 • Αποκατάσταση μαστευσης «ψαθουράς» οικισμού Γλαρεδων.
 • Κατασκευή νέας δεξαμενής ύδρευσης οικισμού Παναγιάς.
 • Ολοκλήρωση εργασιών  αποκατάστασης  Αντλιοστασίων  Αθάνατου – Φοντάνας.
 • Ολοκλήρωση μελετών ύδρευσης – αποχέτευσης οικισμού Ξυλοσυρτιου.
 • Εκπόνηση μελέτης νέου εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Χρυσοστόμου.
 • Δημοπράτηση έργου αντικατάστασης υδρομετρητών (στην Τ.Κ  Αγ. Κηρύκου )
 • Εκπόνηση μελέτης νέου εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Μαγγανίτη.
 • Αποκατάσταση φθορών δεξαμενών ύδρευσης Μαγγανίτη.
 • Μικρές παρεμβάσεις δικτύου ύδρευσης οικισμού Αρέθουσας.
 • Προστασία ταμιευτήρα Πεζιου (Προφραγμα Μπαζινα).
 • Αντικατάσταση δεύτερης μονάδας διύλισης ταμιευτήρα Πεζιου.
 • Ολοκλήρωση δικτύου Άρδευσης στους οικισμούς Προεσπερας.
 • Αντικατάσταση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης Προφήτη Ηλία  – Χριστού –                     Αγίου  Δημητρίου –Αρμενιστή.
 • Τοποθέτηση υδρομετρητών οικισμού  Γιαλισκαριου.

Αποχέτευση

 • Απομάκρυνση όμβριων υδάτων από το αποχετευτικό δίκτυο (Άμεσα σε όσες περιοχές συνδεθούν στον Βιολογικό καθαρισμό) .
 • Απομάκρυνση ιαματικών υδάτων από το αποχετευτικό δίκτυο στον οικισμό Αγίου Κηρύκου.
 • Επέκταση δικτύου αποχέτευσης σε περιοχές της Τ.Κ Αγίου Κηρύκου. (Αγ. Παντελεήμονα – Γλαρεδων – Χριστού-Βουνιος,κλπ).
 • Αναβάθμιση βιολογικού Χριστού
 • Χωροθέτηση για βιολογικό Γιαλισκαριου
 • Αποχετευτικό Άγιου Δημητρίου

Διαχείριση απορριμμάτων

 • Συντήρηση οχημάτων συλλογής απορριμμάτων και προγραμματισμός σταδιακής αντικατάστασης (π.χ ολοκλήρωση προμηθείας που βρίσκεται  σε  εξέλιξη)
 • Ολοκλήρωση διαδικασιών ένταξης της πρότασης «ΕΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΗΣΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ» (104/2016 Απόφαση Π.Σ & 178/2016 Απόφαση Δ.Σ), που υποβλήθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη». (προβλέπει την κατασκευή ΧΥΤΥ και το κλείσιμο των ΧΑΔΑ, προμήθεια εξοπλισμού ,κλπ)

Οδοποιία – Τεχνικά έργα

 • Αξιοποίηση χρηματοδότησης Π.Δ.Ε (1.300.000) για την αποκατάσταση ζημιών από βροχοπτώσεις.
 • Παρεμβάσεις μόνιμου χαρακτήρα σε δρόμους της Αγροτικής οδοποιίας (Κεφάλα – Βίγλες – Βαωνη – Μαυρικατο – Καταφυγι ).
 • Ασφαλτόστρωση δρόμου Φάρου – Ιερό.
 • Ασφαλτόστρωση δρόμου Πουλατων – Πατέλα.
 • Ασφαλτόστρωση δρόμου Τσουρεδων – Βοφηλα .
 • Εκπόνηση μελέτης περιφερειακού πόλης Αγίου Κηρύκου.
 • Αξιοποίηση του μισθώματος της ΔΕΗ για την υλοποίηση των προτάσεων της Τ.Κ Περδικιού.
 • Σχεδιασμός τμηματικής αποκατάστασης της βατότητας με παρεμβάσεις μόνιμου χαρακτήρα στο σύνολο της Αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε Ευδήλου.
 • Μικρές παρεμβάσεις (τσιμεντοστρώσεις) οδοποιίας οικισμού Μαγγανίτη.
 • Κατασκευή τοιχίου στο Βουνιο οικισμού Μαγγανίτη.
 • Μικρές παρεμβάσεις (τσιμεντοστρώσεις) οδοποιίας οικισμών Πετροπουλιου- πάνω Ακαμάτρας –
 • Κατασκευή Τοιχίων Αντιστήριξης στους οικισμούς    Ακαμάτρας – Στελιου – Δαφνης.
 • Μικρές παρεμβάσεις (τσιμεντοστρώσεις) οδοποιίας Τ.Κ Καραβοστάμου (Αγ. Ιωάννης  – Γεροντος – Μαυρου – Γεφυρα Γιαλου, κλπ)   
 • Μικρές παρεμβάσεις (τσιμεντοστρώσεις) οδοποιίας Τ.Κ Φραντάτου (Φραντατο – Πηγή, Βρουλε – Νεκροταφείο, Αυλάκι – παραλία, Σταυλου, κλπ).
 • Τοποθέτηση μπαρών προστασίας στο εσωτερικό δίκτυο του οικισμού Αρέθουσας.
 • Διευθέτηση ομβριων υδάτων στην  είσοδο   του οικισμού Αρέθουσας.   
 • Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης δρόμου Αρέθουσας- Κυπαρίσσι.
 • Μικρές παρεμβάσεις (τσιμεντοστρώσεις) οδοποιίας Τ.Κ Ραχών (Φουρνοποταμος – Κουνιάδοι, Ρέμα Πατισας,  καρυδιές, Αγ. Δημήτριος – Χριστού, κλπ) .
 • Συντήρηση πεζόδρομου (ντουσεμε) Χριστού- Αγ. Δημητρίου – Αρμενιστή.
 • Συντήρηση γεφυριού  Μπαζινα.
 • Αποκατάσταση περίφραξης ταμιευτήρα Πεζιου.
 • Τοποθέτηση οχετών στον «Τσαντιρατο».
 • Αποκατάσταση βατότητας δρόμου Μαντριά – Λαχανάδες – Κρύο νερό.
 • Αποκατάσταση Ασφαλτικού Δρόμων  Μαντριών – Γιαλισκαριου και μέσα στον οικισμό καστανιών .
 • Τσιμεντόστρωση προς λιμανάκι Γιαλισκαριου.
 • Μικρές παρεμβάσεις (τσιμεντοστρώσεις) οδοποιίας Τ.Κ Καρκιναγρίου (Γιανικατων –Τρατραδων- Βουδανταδων – ποδιλια- Ελληνικά)
 • Κατασκευή Τοιχίου Αντιστήριξης  πάνω από «Λουβαδα»
 • Διευθέτηση ομβριων υδάτων στην τοποθεσία «Αστάχυ»

Κτηριακές υποδομές

 • Αξιοποίηση χρηματοδότησης Π.Δ.Ε (300.000) για την συντήρηση σχολικών κτηρίων.
 • Χρηματοδότηση των διαδικασιών έκδοσης των ειδικών σημάτων λειτουργίας για τα δημοτικά λουτροκαταστήματα.
 • Εκπόνηση μελέτης αξιοποίησης οικόπεδου Δημαρχείου (π.χ επέκταση γραφείων υπηρεσιών δήμου – παιδικός σταθμός) .
 • Ολοκλήρωση μελέτης νέου υδροθεραπευτηρίου «Απόλλων» (ηλεκτρομηχανολογικά) .
 • Απαλλοτρίωση οικοπεδικής έκτασης για νέο σχολικό συγκρότημα Α/βαθμιας εκπαίδευσης.
 • Εκπόνηση μελέτης αξιοποίησης παλιού δημοτικού σχολείου Παναγιάς (π.χ παιδικός σταθμός) .
 • Εκπόνηση μελέτης αξιοποίησης δωρεάς συλλόγου Φιλαρμονικής (Πνευματικό κέντρο).
 • Αντικατάσταση στέγης «Κουτσουφλακιου»
 • Αποκατάσταση περίφραξης 2ου Δημοτικού Σχολειού Ραχών (Αγ. Πολυκάρπου)

Αθλητικές  υποδομές

 • Κλειστό γυμναστήριο Βόρειας Ικάριας
 • Αναβάθμιση υποδομών στο δημοτικό γήπεδο Ραχών.
 • Τοποθέτηση συνθετικού ταρτάν  στίβου στο δημοτικό στάδιο.
 • Διαμόρφωση χώρου ρήψεων στο δημοτικό στάδιο.
 • Συντήρηση κλειστού γυμναστηρίου Αγίου Κηρύκου

Πρωτογενής  τομέας

Χρειάζεται να επικαιροποίηθουν  οι  μελέτες «Εμπειρογνωμοσύνη για τα λιβάδια της νήσου Ικαρίας για την καλύτερη αξιοποίηση των Προγραμμάτων του ΕΠΑΑ» και «Η ερημοποίηση και η αντιμετώπισή της στην Ικαρία» του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, αλλά να εξασφαλιστούν και χρηματοδοτήσεις για την εφαρμογή τους.

 Categories: ΑΠΟΨΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ, ΙΚΑΡΙΑ, ΛΑΣ

Σχολιάστε Ελεύθερα

Αρέσει σε %d bloggers: