Πίνακες επιτυχόντων εποχικών υπαλλήλων του Δήμου Ικαρίας

Ύστερα από το διαγωνισμό που έγινε στον δήμο Ικαρίας για πρόσληψη 4 εποχικών υπαλλήλων ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των επιτυχόντων στη σελίδα του Δήμου Ικαρίας .

4 προσλήψεις στο Δήμο Ικαρίας- Αιτήσεις έως 14 Οκτωβρίου

Tα αποτελέσματα μπορείτε να τα δείτε στα παρακάτω έγγραφα

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ.pdf
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ.pdf
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 108 ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ.pdf
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 109 ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ.pdf
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 110 ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ.pdf
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 111 ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ.pdf

Σχολιάστε Ελεύθερα