Ο Δήμος Ικαρίας για την αποκατάσταση φθορών στο Γυμνάσιο-Λύκειο Αγίου Κηρύκου

Προ ολίγων ημερών είχαμε δημοσιεύσει την επιστολή του συλλόγου γονέων με αίτημα αποκατάστασης των ζημιών που έχουν προκληθεί στο κτίριο του σχολείου στον Άγιο Κήρυκο. Σε ανάρτηση της Ικαριακής ραδιοφωνίας  δίνεται η απάντηση του δημάρχου Ικαρίας στα αιτήματα των γονέων όπου οδήμαρχος διαβεβαιώνει ότι τα έργα και οι απαιτούμενες ενέργιες  αποκατάστασης βρίσκονται εν εξελίξει.

Η απάντηση του Δήμου Ικαρίας είναι ως εξής:

ΘΕΜΑ: Αποκατάσταση φθορών στο σχολικό συγκρότημα Γυμνασίου – Λυκείου Αγίου Κηρύκου.

ΣΧΕΤ: το υπ’αριθμ. 7860/20-12-2019 έγγραφο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Γυμνασίου – Λυκείου Αγίου Κηρύκου.

Σε απάντηση στο ανωτέρω σχετικό έγγραφό σας, θέλουμε να σας γνωρίσουμε τα εξής:

1. H Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου από 4-2-2019 έχει υπογράψει σύμβαση κατασκευής έργου (Συντήρηση- Επισκευή κτιρίου Γυμνασίου-Λυκείου Αγίου Κηρύκου Ικαρίας) συνολικού ποσού 111.697,03 ευρώ.
Σύμφωνα με το από 15-2-2019 δελτίο τύπου της πρώην περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου κ. Χ. Καλογήρου, το έργο αφορά στις κατωτέρω εργασίες:
α. Μόνωση του βατού δώματος του σχολικού κτιρίου
β. Τοπική αποκατάσταση των βλαβών που έχουν προκληθεί στις επιφάνειες των σκυροδεμάτων από τη διάβρωση των οπλισμών
γ. Στεγανοποίηση των διαστολικών αρμών
δ. Τοπικές επισκευές του κτιρίου
ε. Αντικατάσταση των σιδηρών κουφωμάτων
στ. Επισκευή της ηλεκτρικής και υδραυλικής εγκατάστασης.
Το έργο είναι υπό εξέλιξη και η ολική προθεσμία περαίωσης του έργου είναι δεκαοκτώ (18) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

2. Με την υπ’ αριθμ. 3-2019 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ικαρίας συμφωνήθηκε η δημιουργία δυτικής εισόδου-εξόδου, αφού προηγουμένως βελτιωθεί η βατότητα του δρόμου, μέσω της μελέτης που έχει εκπονηθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ικαρίας.

Με εκτίμηση

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΑΜΠΟΓΙΑΣ

Ρεπορτάζ βασισμένο στο ρεπορτάζ της Ικαριακής ραδιοφωνίας

Σχολιάστε Ελεύθερα