Ερώτηση της Λαϊκής Συσπείρωσης για τον βιολογικό καθαρισμό των λυμάτων του Αγίου Κηρύκου

Όπως γνωρίζετε από την προηγούμενη δημοτική περίοδο έχει εξασφαλιστεί  η χρηματοδότηση του έργου «ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ» από το Ε.Π. «Βόρειο Αιγαίο» του ΕΣΠΑ 2014 -2020, συνολικού προϋπολογισμού4.347.600,00€ και επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 4.290.000,00€.  Η  Απόφαση ένταξης  , περιλαμβάνει τα παρακάτω υποέργα:         

        

 Α.Α ΥΠΟΕΡΓΟΥΤΙΤΛΟΣΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
1ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (Ε.Ε.Λ.) ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ1.870.000,00 €
2ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ & ΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ ΣΤΗΝ Ε.Ε.Λ  – ΕΡΓΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ2.080.000,00 €
3ΑΓΟΡΑ ΓΗΠΕΔΟΥ Ε.Ε.Λ. ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ50.000,00 €
4ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΔΙΚΤΥΑ Ο.Κ.Ω20.000,00 €
5ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΥΤΙΟΦΟΡΟΥ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟΥ248.000,00 €
6ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ – ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ49.600,00 €
7ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ30.000,00 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ4.347.600,00 €

          

Μέχρι σήμερα έχει υλοποιηθεί το  υποέργο 3, βρίσκεται σε εξέλιξη το υποέργο 2 και έχει δημοπρατηθεί δυο φορές (λογο άγονου διαγωνισμού)  το υποέργο 1 .

 Με δεδομένο ότι οι μέχρι σήμερα ερωτήσεις προς την διοίκηση του Δήμου Ικαρίας και προς την διοίκηση της Περιφέρειας Β. Αιγαίου δεν έχουν πάρει καμία απάντηση, παρακαλούμε να ενημερώσετε το Δ.Σ για τα εξής :

  • Στα τμήματα του οδικού δικτύου που έγιναν εκσκαφές για τις ανάγκες διέλευσης των αγωγών του δεύτερου υποέργου και δεν έχει αποκατασταθεί ο ασφαλτοτάπητας  όπως προβλεπόταν. Θα αποκατασταθεί ο ασφαλτοτάπητας ? Αν όχι ποιος έδωσε έγκριση να γίνει αυτή η τροποποίηση των εργασιών ?
  • Γνωρίζοντας ότι έχει εγκριθεί από την αρμόδια επιτροπή το πρακτικό του Διαγωνισμού για την Κατακύρωση του πρώτου υποέργου, θέλουμε να γνωρίζουμε αν έχουν γίνει οι αναγκαίες διαδικασίες για την συμβασιοποίηση του έργου ?
  • Τέλος θέλουμε να γνωρίζουμε το χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση της πράξης συνολικά,  ώστε  να αποφευχθούν πιθανές περιπέτειες δεδομένου ότι πλησιάζει  η  ημερομηνία λήξης της Πράξης (1/9/2021).

Για την Λαϊκή Συσπείρωση Ικαρίας

Νικόλαος  Λαρδάς

Σχολιάστε Ελεύθερα