ΔΕΗ Ανανεώσιμες: Δεν ευθύνεται το Υβριδικό Ικαρίας για τις διακοπές ηλεκτροδότησης

Κύριοι,

Σε συνέχεια της από 14.11.2019 ανάρτησης στον ιστότοπό σας της επιστολής των ΔΣ των συλλόγων Ακαμάτρας, Δάφνης, Κοσοικιών, Πετροπουλίου, Στελιού της Νήσου Ικαρίας, με θέμα «Διαμαρτυρία χωριών Μεσαριάς Ικαρίας προς ΔΕΔΔΗΕ Ικαρίας για τις συνεχείς διακοπές ηλεκτροδότησης» σημειώνουμε ότι στην εν λόγω επιστολή γίνεται μια ατυχής και λανθασμένη συσχέτιση των όποιων βλαβών λαμβάνουν χώρα κατά καιρούς στο Δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε, που εξυπηρετεί τις εν λόγω περιοχές, με τα εγκαίνια του Πρωτοποριακού Υβριδικού Ενεργειακού Έργου στην Ικαρία και την έναρξη της δοκιμαστικής του Λειτουργίας.

Η πραγματικότητα είναι η εξής:

· Το Υβριδικό Ενεργειακό Έργο Ικαρίας συνδέεται στον ΤΣΠ Ικαρίας μέσω αποκλειστικής ενισχυμένης διπλής γραμμής Μέσης Τάσης 20kV, μήκους 32km περίπου, χωρίς να έχει καμία εμπλοκή με το υπόλοιπο Δίκτυο του Νησιού, το οποίο διαχειρίζεται η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Η αποκλειστική αυτή γραμμή έχει ήδη ελεγχθεί και παραληφθεί από τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε, ενώ τονίζεται ότι έχει κατασκευαστεί με τα πλέον σύγχρονα μέσα προστασίας, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις ιδιαιτερότητες του Δικτύου του Νησιού.

· Οι όποιες βλάβες παρουσιάζονται στο υπόλοιπο Δίκτυο του Νησιού αφορούν σε συνήθεις βλάβες που συμβαίνουν στα ηλεκτρικά Δίκτυα είτε λόγω κακοκαιρίας (π.χ. η Ικαρία είναι ιδιαίτερα κεραυνόπληκτο Νησί), είτε εξαιτίας άλλων παραγόντων (π.χ. σφάλματα ηλεκτρικών γραμμών, παλαιότητα εξοπλισμού κλπ.) και δε σχετίζονται επουδενί με τη δοκιμαστική λειτουργία του Υβριδικού Ενεργειακού Έργου Ικαρίας, η οποία έως και σήμερα εξελίσσεται ομαλά και με μεγάλη επιτυχία, αυξάνοντας ήδη τη διείσδυση των ΑΠΕ στο ενεργειακό μίγμα του Νησιού. Πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα ότι η όποια συσχέτιση των δύο καταστάσεων γίνεται στο κείμενο δεν ευσταθεί τεχνικά.

Τέλος σημειώνουμε ότι η λειτουργία του Υβριδικού Ενεργειακού Έργου έχει άμεσα και έμμεσα σημαντικά οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά οφέλη για την τοπική κοινωνία της Ικαρίας.

· Σημαντική μείωση των εκπεμπόμενων ρύπων CO2 της τάξεως των 13.800 τόνων κάθε έτος, από την ελαχιστοποίηση της λειτουργίας του Τοπικού Σταθμού Παραγωγής.

· Σημαντική ενίσχυση της ενεργειακής επάρκειας του νησιού κατά τη μεγαλύτερη διάρκεια του έτους, μειώνοντας την εξάρτηση από το πετρέλαιο

· Κατασκευή νέου Δικτύου ηλεκτροδότησης Μέσης Τάσης (Μ.Τ.) προς τον οικισμό Πέζι, με δαπάνες της ΔΕΗ Α.Ε.

· Πρόκειται σύντομα να ολοκληρωθεί, με δαπάνες της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. νέα Δημοτική Οδός 7,2 χλμ. από τη διασταύρωση Γεμέλια-Βρακάδες, προς την Προεσπέρα και μέχρι την Κάτω Προεσπέρα.

· Αναστροφή των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της κατασκευής του Έργου, μέσω ανάληψης μέτρων αποκατάστασης περιβάλλοντος, όπως δενδροφυτεύσεις κλπ.

· Οικονομική ενίσχυση της τοπικής κοινωνίας μέσω των κρατήσεων, που ανέρχονται στο ύψος του 3% επί των εσόδων, που προέρχονται από τη λειτουργία του Υβριδικού Έργου.

· Αναβάθμιση του τουριστικού προφίλ της Ικαρίας, καθώς αναμένεται να γίνει πόλος έλξης για πολλούς νέους φοιτητές, αλλά και καταξιωμένους Καθηγητές και Επιστήμονες λόγω των καινοτομιών και του «Πράσινου» προφίλ του Έργου.

Στη διάθεσή σας για περαιτέρω διευκρινίσεις.

Με εκτίμηση,

Για την ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ

Νάτσης Κωνσταντίνος

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Υπολογιστών ΕΜΠ

Msc Sustainable Electricity Systems UMIST

ikariaki.gr

Σχολιάστε Ελεύθερα