Ευχαριστήριο καθηγητών της Αρχιτεκτονικής προς το φεστιβάλ Ικαρίας

Ως γνωστόν προ ολίγου διαστήματος ολοκληρώθηκε η μελέτη που έχει να κάνει με την αρχιτεκτονική των σπιτιών στην Ικαρία. Για να ολοκληρωθεί η εργασία αυτή χρειάστηκε η συνδρομή των Ικαριακών δρώμενων και του φεστιβάλ της Ικαρίας.

Οι καθηγητές της αρχιτεκτονικής απέστειλαν την παρακάτω επιστολή ως ευχαριστήριο στον κ. Βασίλαρο.

Η επιστολή έχει ως εξής:

Αγαπητέ κ. Βασίλαρε

Λάβαμε την επιστολή σας και σας ευχαριστούμε, τόσο για την φιλοξενία των διδασκόντων και σπουδαστών στο νησί, όσο για τα πολύ καλά σας λόγια σχετικά με την εργασία των σπουδαστών στον μοναδικό τόπο της Ικαρίας.

Έχοντας  υπ΄ όψιν τις αντίστοιχες εργασίες που έχουν πραγματοποιηθεί σε άλλους τόπους της Ελλάδος, μέσω του σχετικού μαθήματος της Σχολής Αρχιτεκτόνων του Ε.Μ.Π, πιστεύουμε ότι η εργασία αυτή θα αποτελέσει για την Ικαρία Ιστορικό γεγονός για το οποίο στο μέλλον θα γίνονται αναφορές.

Όσον αφορά την προσφορά του στην επιστήμη, αυτή έχει δύο κατευθύνσεις :

Η πρώτη αφορά την συλλογή του επιστημονικού υλικού που για πρώτη φορά σε τόσο μέγεθος αποτύπωσε σημαντικά στοιχεία για την τοπική αρχιτεκτονική καθώς και τον λαϊκό πολιτισμό της Ικαρίας.

Η δεύτερη αφορά γεγονός ότι μέσω αυτής της καταγραφής, αλλά και της επαφής με την τοπική κοινωνία, οι εργασίες για τους σπουδαστές αποτελούν ένα εξαιρετικό μάθημα, που δεν θα μπορούσε να διεξαχθεί χωρίς την συνδρομή σας.

Είναι προφανές ότι οι εργασίες πέραν της αναρτήσεως στο διαδίκτυο, θα πρέπει να  παρουσιαστούν σε ειδική εκδήλωση, για την οποία ο χρόνος και ο τόπο της θα καθοριστούν από κοινού.

ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

Βασίλειος Γκανιάτσας – Καθηγητής Ε.Μ.Π

Κωνσταντίνος Καραδήμας – Καθηγητής Ε.Μ.Π

Γεώργιος Γιαννίτσαρης – Αναπληρωτής καθηγητής Ε.Μ.Π

Σχολιάστε Ελεύθερα