Έκκληση ΚΚΕ για την προστασία των στελεχών του Πυροσβεστικού Σώματος

Ειδικότερα, η «Επιτροπή του ΚΚΕ για τις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας», σε ανακοίνωσή της, τονίζει ότι «αναδεικνύονται καθημερινά νέα προβλήματα από τους ίδιους τους εργαζόμενους και τις παρεμβάσεις της Ενωτικής Αγωνιστικής Κίνησης Πυροσβεστών που προκύπτουν σε δεκάδες εργασιακούς χώρους και αφορούν σημαντικές ελλείψεις σε μέτρα προστασίας από τον κορωνοϊό».

Έκκληση ΚΚΕ για την προστασία των στελεχών του Πυροσβεστικού Σώματος

Και ζητάει τα εξής:

1. Να γίνεται συστηματική απολύμανση σε όλους τους χώρους των πυροσβεστικών υπηρεσιών και κλιμακίων, με ευθύνη της υπηρεσίας, από εξειδικευμένα συνεργεία, κατά τακτά χρονικά διαστήματα.

2. Να γίνει άμεση πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας με επανασύσταση όλων των οργανικών θέσεων για την καθαριότητα, που καταργήθηκαν με τον νόμο 3511/2006, προσαυξανόμενων αριθμητικά για την πλήρη κάλυψη όλων των πυροσβεστικών σταθμών, κλιμακίων και διοικητικών υπηρεσιών του ΠΣ. Να προσφέρεται η καθαριότητα σε καθημερινή βάση σε όλες τις εγκαταστάσεις των υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος και να μην επιφορτίζονται οι πυροσβέστες και με αυτά τα καθήκοντα, που αφενός δεν προβλέπονται από το καθηκοντολόγιό τους αφετέρου αυξάνουν τον κίνδυνο των ασθενειών.

3. Άμεσα να γίνει χορήγηση ιατρικών μασκών, γαντιών και αντισηπτικών διαλυμάτων για το προσωπικό όλων των υπηρεσιών με δυνατότητα εναλλαγής, τόσο κατά τη διάρκεια την υπηρεσίας όσο και με τη νέα ανάληψή της. Δεν είναι δυνατόν η προστασία του προσωπικού μίας τόσο νευραλγικής υπηρεσίας να εξαρτάται από δωρεές ή από την προμήθειά τους με χρήματα των ίδιων των πυροσβεστών από τα ταμεία των συνδικαλιστικών οργάνων τους.

4. Να χορηγηθούν τώρα όλα τα απαραίτητα μέσα ατομικής προστασίας, ιδιαίτερα αυτών που δεν μπορούν να είναι κοινής χρήσης, όπως είναι οι ατομικές προσωπίδες για τις αναπνευστικές συσκευές και οι κατάλληλες σύγχρονες προσωπίδες για τις δασικές πυρκαγιές.

5. Να γίνεται συστηματικός καθαρισμός και απολύμανση του ατομικού και του κοινού εξοπλισμού καθώς και του μηχανολογικού εξοπλισμού, μετά από κάθε χρήση, σύμφωνα με τις οδηγίες κατασκευαστών και ιατρών, με την προμήθεια κατάλληλου εξοπλισμού και απολυμαντικών υλικών. Να υπάρξει μέριμνα για αποκλειστική απασχόληση προσωπικού με την κατάλληλη εκπαίδευση και με όλα τα απαραίτητα μέσα προστασίας, το οποίο θα αναλάβει αυτά τα καθήκοντα.

6. Να γίνει ειδικός χώρος μέσα στις εγκαταστάσεις των υπηρεσιών για τον καθαρισμό των επιχειρησιακών στολών του προσωπικού, με προμήθεια κατάλληλων ηλεκτρικών συσκευών, π.χ. πλυντήρια, στεγνωτήρια, για να αποφεύγεται η μεταφορά και η πλύση τους στα σπίτια των πυροσβεστών.

7. Να υπάρξει ενίσχυση της Υγειονομικής Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος με πρόσληψη ιατρών εργασίας και εξειδικευμένου νοσηλευτικού προσωπικού, προκειμένου να γίνεται συστηματικός προληπτικός ιατρικός έλεγχος σε τακτά χρονικά διαστήματα για το προσωπικό του, ειδικότερα μετά από την εμπλοκή σε συμβάντα.

8. Να επιστραφούν τα εννέα ασθενοφόρα του Πυροσβεστικού Σώματος για την αξιοποίησή τους στα επιχειρησιακά συμβάντα του ΠΣ καθώς και των υγειονομικών προβλημάτων που προκύπτουν λόγω της πανδημίας.

9. Να παρθούν όλα τα κατάλληλα μέτρα προστασίας για το προσωπικό των πλωτών και εναέριων μέσων του Πυροσβεστικού Σώματος κατά τη διάρκεια χρήσης τους είτε επέμβασης του σε συμβάντα και κυρίως όταν -για άκρως απαραίτητες περιπτώσεις- χρησιμοποιηθούν για μεταφορά κρουσμάτων κορωνοϊού από απομακρυσμένες περιοχές.

10. Να υπάρξει πιστή εφαρμογή και τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας σχετικά με την υγιεινή και την ασφάλεια για τους χώρους εργασίας, από πλευράς καθαριότητας, απολύμανσης, καταλληλότητας κτιριακών εγκαταστάσεων, χώρων υγιεινής, ανάπαυσης κ.λπ.

11. Οι σημερινές συνθήκες με την πανδημία απαιτούν όσο ποτέ άλλοτε να επεκταθεί επιτέλους το πολυαναμενόμενο πλαίσιο προστασίας και για τις εγγενείς δραστηριότητες του ΠΣ με τη θέσπιση των Προεδρικών Διαταγμάτων και την εξασφάλιση της απαιτούμενης χρηματοδότησης. Καθώς, επίσης, να γίνει η ένταξη του επαγγέλματος των πυροσβεστών στα βαρέα, ανθυγιεινά και επικίνδυνα επαγγέλματα.

12. Να δοθεί -με ευθύνη της κυβέρνησης- άμεση και μόνιμη λύση στο στεγαστικό πρόβλημα των πυροσβεστών που υπηρετούν σε πυροσβεστικές υπηρεσίες αερολιμένων της Fraport, κυρίως αυτών που εδρεύουν σε νησιά, όπως η Σαντορίνη, η Μύκονος, η Σάμος, η Κως, η Σκιάθος κ.λπ. Να μην επαναληφθεί το απαράδεκτο φαινόμενο, πυροσβέστες να βρεθούν στον δρόμο, οι υπηρετούντες στον αερολιμένα Σαντορίνης, μόνο και μόνο γιατί ζήτησαν μέτρα προστασίας από τον κορωνοϊό λόγω συγχρωτισμού τους σε μικρούς θαλάμους κοντέινερ.

13. Να χορηγηθεί σε όλους τους πυροσβέστες έκτακτο βοήθημα, όπως αντίστοιχα έχει συμβεί και με εργαζόμενους άλλων κλάδων και ειδικότερα της ΓΓΠΠ, όπου εντάσσεται και το Πυροσβεστικό Σώμα.

Εφημερίδα των Συντακτών

Σχολιάστε Ελεύθερα