Επικουρικούς γιατρούς ζητά το Νοσοκομείο Σάμου

Το Γενικό Νοσοκομείο Σάμου “Άγιος Παντελεήμων” ενδιαφέρεται για την πρόσληψη επικουρικών ιατρών, για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών του.

Δείτε παρακάτω ποιές ειδικότητες χρειάζεται το νοσοκομείο

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΑΡΙΘΜΟΣ ΓΙΑΤΡΩΝ 
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣΕΝΑΣ (1) ΙΑΤΡΟΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣΕΝΑΣ (1) ΙΑΤΡΟΣ
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣΕΝΑΣ (1) ΙΑΤΡΟΣ
ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣΕΝΑΣ (1) ΙΑΤΡΟΣ
ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣΕΝΑΣ (1) ΙΑΤΡΟΣ

Όσοι ιατροί ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως επικουρικοί ιατροί, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, καλούνται να υποβάλουν αιτήσεις με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή τους στον ηλεκτρονικό κατάλογο επικουρικών ιατρών που τηρεί η 2η ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου με ενημέρωσή μας ώστε να γίνουν οι απαραίτητες διαδικασίες για την άμεση πρόσληψή τους. 

Οι ενδιαφερόμενοι ιατροί μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού στο τηλέφωνο 2273083194-83125 και στη Γραμματεία του Γ.Ν. Σάμου στο τηλέφωνο 2273083104 για περισσότερες πληροφορίες.

Σχολιάστε Ελεύθερα