Προβλεπόμενα έργα για τους Φούρνους και την Ικαρία

Την Τρίτη 8/9 στις 12.30 μ.μ. θα γίνει συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, της οικονομικής επιτροπής της Περιφέρειας Β. Αιγαίου.

Σύμφωνα με τις εισηγήσεις των υπηρεσιών, θα ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα που αφορούν την Ικαρία και τους Φούρνους:

  • Έγκριση κατακύρωσης της σύμβασης για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Μελέτη παράκαμψης οδού Αρμενιστή Ικαρίας», εκτιμώμενης αξίας 298.590 ευρώ με Φ.Π.Α.
  • Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη μεταφορά των μαθητών δημόσιων σχολείων της Π.Ε. Σάμου και Π.Ε. Ικαρίας με δημόσια συγκοινωνία και με γονική μέριμνα για το σχολικό έτος 2020-2021». (Δαπάνη 440.000 ευρώ)
  • Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη μεταφορά των μαθητών δημόσιων σχολείων της Περιφερειακής Ενότητας Ικαρίας και έγκριση διενέργειας Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ικαρίας και των όρων της 5/2020 Διακήρυξης, των Παραρτημάτων αυτής καθώς και της Περίληψης της». (Δαπάνη 1.450.815 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
  • Έγκριση κατακύρωσης – σύναψης σύμβασης του έργου «Κατασκευή κεντρικής δεξαμενής υδροδότησης και δίκτυο μεταφοράς νερού δήμου Φούρνων προϋπολογισμού 150.000 ευρώ (με ΦΠΑ)

ΕΡΤ

Σχολιάστε Ελεύθερα