Χρηματοδότηση Δήμου Σάμου για τη διαχείριση αποβλήτων από προσφυγικές ροές

Η Ειδική Γραμματέας ΕΤΠΑ & ΤΣ του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, Ευγενία Φωτονιάτα υπέγραψε χρηματοδότηση ύψους 264.000 € προς τον Δήμο Σάμου για προμήθεια οχημάτων για την διαχείριση αποβλήτων από προσφυγικές ροές.

Ειδικότερα ο Δήμος χρηματοδοτείται  για την  προμήθεια:

  • νέου διαξονικού φορτηγού με γερανό και αρπάγη,
  • τεσσάρων press-containers 10 κυβικών και
  • ενός ειδικού οχήματος μεταφοράς ανοικτών απορριμματοκιβωτίων τύπου Skiploader.

Σχολιάστε Ελεύθερα