230 χρόνια μετά…..

Αν ένας ηγεμόνας χρησιμοποιεί την εξουσία του εναντίον του λαού του, τότε ο λαός έχει το δικαίωμα να τον αντιμετωπίσει με Βία. Ο σωστός τρόπος για να αντιμετωπιστεί η παράνομη βία της εξουσίας είναι η ίδια η Βία.

John Locke (1632-1704)

Ήταν 14 Ιουλίου 1789 όταν ξεκίνησε η κατάληψη της Βαστίλης. ήταν η πρώτη πράξη της Γαλλικής επανάστασης, όπου είχε ξεκινήσει πρωτύτερα με τη σύγκληση των Γενικών Τάξεων, όπου οι περισσότεροι εκπρόσωποι του κλήρου και των ευγενών αρνήθηκαν να συμμετάσχουν και οι εκπρόσωποι της Τρίτης Τάξης αποφάσισαν να προχωρήσουν μόνοι τους και ανακήρυξαν τη συνέλευση των τάξεων Εθνική Συντακτική Συνέλευση.

Η επανάσταση παρόλο που δεν πέτυχε πλήρως τον στόχο της κατόρθωσε να μετατρέψει τη φεουδαρχική κοινωνία της Γαλλίας σε Αστική, κάτι που στη συνέχεια πέρασε και στην υπόλοιπη Ευρώπη και όχι μόνο. Στο τέλος της επανάσταση η Γαλλική Φεουδαρχία κατέρρευσε και στη θέση της ήρθε η Γαλλική Δημοκρατία.

Για πρώτη φορά η οικονομικά δυνατή αστική τάξη και πολιτική δύναμη από τους ευγενείς ανέλαβε την εξουσία. Μετά την ανακήρυξη των εκπροσώπων της Τρίτης Τάξης σε Εθνική Συντακτική Συνέλευση στις 26 Αυγούστου 1789 ψηφίστηκε η Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και του Πολίτη.

Με την πάροδο της Επανάστασης ο βασιλιάς Λουδοβίκος ΙΣΤ΄ και η γυναίκα του βασίλισσα Μαρία Αντουανέτα αποκεφαλίστηκαν το 1793 στην γκιλοτίνα. Η σύλληψη έγινε το 1792 και ο βασιλιάς αποκεφαλίστηκε στις 21 Ιανουαρίου 1793. Παρόλα αυτά η επιθυμητή ελευθερία δεν είχε έρθει ακόμα, αφού ακολούθησε η τρομοκρατία του Ροβεσπιέρου όπου είχε καταδικάσει τον βασιλιά και την σύζυγό του ο  ίδιος σε αποκεφαλισμό και στη συνέχεια ανέλαβε την εξουσία στέλνοντας πολλούς από εκείνους που ήταν συνοδοιπόροι στην επανάσταση στην γκιλοτίνα. Η τρομοκρατία τερματίστηκε  με το πραξικόπημα της 9ης Θερμιδόρ (27 Ιουλίου 1794) το οποίο έγινε από τους ίδιους τους συντρόφους του, όταν συνασπισθέντες εισήγαγαν ψήφισμα προκειμένου να κηρυχθεί αυτός και οι φίλοι του εκτός νόμου. Την επόμενη μέρα ο ροβερσπιέρος αποκεφαλίστηκε και την εξουσία ανέλαβε το Διευθυντήριο και αργότερα ο Ναπολέων Α΄ Βοναπάρτης ο οποίος έγινε αυτοκράτορας των Γάλλων το 1804.

Στις 5 Μαΐου του 1821 ο Ναπολέων Βοναπάρτης έφυγε από τη ζωή εντωμεταξύ παρόλες τις αποτυχίες, τα προβλήματα και την κριτική που δέχτηκε η συγκεκριμένη επανάσταση τα επόμενα χρόνια. σήμερα αναγνωρίζεται ως το πρώτο επαναστατικό ρήγμα στην ευρωπαϊκή κοινωνία. Ακολούθησαν πολλά μέχρι να φτάσουμε στο σήμερα, μέσα σε όλα ηταν και η δικιά μας ελληνική επανάσταση που σε μεγάλο βαθμό στηρίχτηκε στις αρχές και τις αξίες της Γαλλικής επανάστασης.

Σημαντικό στοιχείο είναι η Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και του Πολίτη που συντάχθηκε και προέβλεπε πολλά από τα σημερινά ανθρώπινα δικαιώματα. Από δημοσιογραφική διαστροφή και μόνο θα κρατήσουμε το άρθρα της διακήρυξης, όπου δίνουν το δικαίωμα στον καθένα να δημοσιεύει τις σκέψεις και τα φρονήματά του, με τον τύπο, με τον προφορικό λόγο ή ό­πως αλλιώς νομίζει αρκεί να μην βλάπτεται η ελευθερία κάποιου άλλου ατόμου.

Αυτό υπηρετούμε και αυτό θα υπηρετούμε για όσο αντέξουμε

Σχολιάστε Ελεύθερα