Ο Δήμος Ικαρίας για την εγγραφή των νηπίων στους παιδικούς σταθμούς

Σας κάνουμε γνωστό ότι οι αιτήσεις εγγραφής – επανεγγραφής των νηπίων για το έτος 2019 – 2020 θα υποβάλλονται στους  Παιδικούς  Σταθμούς Αγίου Κηρύκου και Ραχών από 10 Μαΐου έως 31 Μαΐου  2019.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΕΓΓΡΑΦΗΣ

  • Αίτηση (χορηγείται στον παιδικό σταθμό)
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
  • Βεβαίωση εργασίας γονέα προκειμένου για εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα ή πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο Επιμελητήριο για ελεύθερους επαγγελματίες.
  • Αντίγραφο κάρτας ανεργίας των μη εργαζόμενων γονέων.
  • Βεβαίωση γιατρού για την καλή υγεία του παιδιού (το έντυπο χορηγείται στον παιδικό σταθμό) καθώς και αντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας με τα εμβόλια που προβλέπονται.
  • Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος φορολογικού έτους 2018 ή επικυρωμένο αντίγραφο της τελευταίας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού .

(Η αίτηση  θα παραλαμβάνεται αφού κατατεθούν όλα τα  δικαιολογητικά)

Για την εγγραφή παιδιών αλλοδαπών γονέων εκτός των προηγούμενων δικαιολογητικών απαραίτητη προϋπόθεση είναι και η άδεια νόμιμης παραμονής στη χώρα μας, όπως αυτή αποδεικνύεται κάθε φορά από τις ισχύουσες διατάξεις.

Για περσότερες πληροφορίες καλέστε στους Παιδικούς Σταθμούς στο 2275022613 (Αγίου Κηρύκου) & 2275040042 (Ραχών)

Σχολιάστε Ελεύθερα