ΤΑ ΙΚΑΡΙΑΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ – Φ.Ι. εκφράζουν τις ευχαριστίες τους σε όλους όσους καθ’ οποιονδήποτε τρόπο βοήθησαν να πραγματοποιηθεί και να ολοκληρωθεί με επιτυχία η εργασία της επιστημονικής ομάδας του Ε.Μ.Π. για την μελέτη παραδοσιακών οικισμών της Ικαρίας.

Αποτέλεσμα εικόνας για ικαριακα δρώμενα

Ιδιαίτερα ευχαριστούμε: τον ΔΗΜΟ ΙΚΑΡΙΑΣ, τον ΔΗΜΑΡΧΟ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥΣ και το Δ.Σ. όπου με την έμπρακτη συνεισφορά τους συνέβαλαν στην επιτυχία του στόχου του προγράμματος, ακόμη ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλουμε στην οικογένεια του κ. Λευτέρη Κόχυλα όπου διέθεσαν αφιλοκερδώς το σπίτι τους για την φιλοξενία μέρους της ομάδας των  φοιτητών.

Αναμένουμε με ενδιαφέρον την παρουσίαση της μελέτης όταν ολοκληρωθεί.

Για τα ΙΚΑΡΙΑΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ – Φ.Ι.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Σταμ. Βασίλαρος