Επιστολή του δημάρχου Ικαρίας στην υπουργό Τουρισμού

Ο δήμαρχος Ικαρίας έστειλε επιστολή με αποδέκτη την υπουργό τουρισμού Έλενα Κουντουρά με θέμα την αναγνώριση των Ιαματικών πηγών της Ικαρίας. Η επιστολή έχει ως εξής:

Αξιότιμη κα  Υπουργέ  

Σχετικά με την αναγνώριση των ιαματικών πηγών Ικαρίας και τις επισημάνσεις των υπηρεσιών σας όπως αποτυπώνονται στα σχετικά έγγραφα επιθυμούμε να τονίσουμε τα εξής.  Αρχικά να υπενθυμίσουμε ότι  ο Δήμος Ικαρίας έχει καταθέσει πλήρη φάκελο για όλες τις ιαματικές πηγές στην αρμόδια επιτροπή του Υπουργείου Οικονομίας Ανάπτυξης & Τουρισμού, από τον Φεβρουάριο του 2015 (σχετικά 1 έως 4) και μέχρι σήμερα δεν έχει ολοκληρωθεί η έγκριση  κανενός από τους 4 φακέλους, και επιπλέον από την επιτροπή ζητούνται συνεχώς νέες αναλύσεις γιατί λόγω καθυστέρησης της επιτροπής εκπνέουν οι ημερομηνίες που έχουν ισχύ η αναλύσεις και τα λοιπά έγγραφα.

Αυτό το πνεύμα αποτυπώνεται χαρακτηριστικά και στα τελευταία έγγραφα των υπηρεσιών σας  όπως:  α) (σχετικό 7  με Α.Π: 13029 -7/7/2016) «Η επιτροπή ενδεχομένως  να ζητήσει την υποβολή πρόσθετων στοιχείων» κτλ  β) (σχετικό 9 με Α.Π: 16858-12/9/2016) «Η υπηρεσία δεν παρεμβαίνει στο έργο της επιτροπής» κτλ. γ) Καθώς και των παρατηρήσεων που σημειώνονται στις υπ.αρ: 35η και 37η συνεδριάσεις της επιτροπής προστασίας ιαματικών φυσικών πόρων (ΕΠΙΦ) που αφορούν την αναγνώριση του νερού των πηγών Ικαρίας ως «ιαματικού».

Σχετικά με αυτά τα έγγραφα και τις παρατηρήσεις της Ε.Π.Ι.Φ σημειώνουμε τα εξής τα οποία επιθυμούμε να τεθούν υπόψη της επιτροπής:

 1. Στο έγγραφό σας με Α.Π: 10761-8/6/16 μας ζητάτε για την πηγή Λευκάδας

α) Πλήρη χημική ανάλυση με δειγματοληψία σύμφωνα με το άρθ. 2 παράγ. 3 της Υ.Α. 17414/2009. β) Δύο μικροβιολογικές αναλύσεις σε δύο διαφορετικές περιόδους, οι οποίες να πληρούν – εναρμονιστούν σύμφωνα και με τις διατάξεις της ΚΥΑ του Υπουργειου Υγείας (ΦΕΚ 1853/Β/27.08.2015).

Σας επισημαίνουμε  τα εξής:  Το άρθρο 2 της ΥΑ 16655/22-12-2006 (η Υ.Α 17414 αποτελεί τροποποίηση)  τροποποιήθηκε με Υ.Α. το 2013 και ως εκ τούτου ζητούμε να μας διευκρινίσετε την παράγ. 1 του εγγράφου Α.Π: 10761-8/6/16  προκειμένου να ανταποκριθούμε με σαφήνεια στο ζητούμενο.

Για την περίπτωση β όπως γνωρίζεται οι μελέτες κατατέθηκαν στην υπηρεσία σας το Φεβρουάριο του 2015 και η έκδοση της ΚΥΑ έγινε τον Αύγουστο του  2015.

Εδώ χρειάζεται να απαντηθουν τα εξής ερωτήματα:

 • Εάν βγει κάποια νέα ΚΥΑ τον Δεκέμβριο του 2016 θα πρέπει να την εφαρμόσουμε άσχετα από το γεγονός της καθυστέρησης εξέτασης των φακέλων του δήμου Ικαρίας από την επιτροπή προστασίας ιαματικών φυσικών πόρων ;
 • Αφού μας καλείται να καταθέσουμε νέες αναλύσεις, θα θέλαμε να ξέρουμε αν το υπουργείο σας προτίθεται να ενισχύσει οικονομικά τον δήμο Ικαρίας για αυτό το προσθετό κόστος που μας καλείτε να καταβάλουμε, χωρίς να ευθυνόμαστε εμείς για την διαμόρφωση των νέων δεδομένων;
 • Τέλος το γεγονός ότι η κατάθεση νέων αναλύσεων απαιτεί (αναλύσεις δύο περιόδων) χρονικό διάστημα  7-9 μήνες, δεν οδηγεί την αναγνώριση του νερού των πηγών Ικαρίας ως «ιαματικού» σε ένα απώτερο μέλλον με αδιευκρίνιστες συνέπειες για την τύχη των ιαματικών πηγών;
 1. Στο έγγραφό σας με Α.Π: 13029-7/7/2016 μας επισημαίνεται τις μελέτες που καταθέσαμε, και τις παρατηρήσεις της επιτροπής σχετικά με την αναγνώριση.

Απευθυνόμαστε ως Δήμος Ικαρίας στην επιτροπή προστασίας ιαματικών φυσικών πόρων και θα παρακαλούσαμε:

Να μας διευκρινιστεί η έκφραση της επιτροπής «αναγκαία η υποβολή ραδιολογικής έκθεσης σε συνάρτηση με τις χημικές αναλύσεις λόγω των αυξημένων τιμών ραδιενέργειας της περιοχής» .  Συγκεκριμένα. Τι θα περιλαμβάνει η έκθεση την οποία οφείλουμε να συντάξουμε.   Σημειώνουμε ότι η περιοχή των πηγών από Λευκάδα μέχρι την Αγία Κυριακή είναι πολλά χιλιόμετρα.

Σας επισημαίνουμε ότι η παρατήρηση σας  «λόγω των αυξημένων τιμών ραδιενέργειας της περιοχής»  δημιούργησε ανησυχίες και ερωτήματα το οποία και θέσαμε στους ειδικούς επιστήμονες κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου για τον τουρισμό-θερμαλισμό που πραγματοποιήθηκε Τον Οκτώβριο του 2016  στην Ικαρία.   Οι ανησυχίες στους πολίτες της Ικαρίας παραμένουν και προς τούτο ζητήσαμε διευκρινίσεις από ειδικούς επιστήμονες.

Σημειώνουμε επίσης ότι η  Υ.Α. 16655/2006 και η τροποποίηση 17414/2009 στο άρθρο 1 παραγ. 6  μας υπαγορεύει τον όρο «ραδιολογική έκθεση» και τι αυτή περιλαμβάνει.

Όπως θα έπρεπε να γνωρίζουν οι υπηρεσίες σας αυτά κατατέθηκαν στους φακέλους  που υποβλήθηκαν στην υπηρεσία σας.    

 1. Στο έγγραφό σας με Α.Π: 16858 -12/09/2016 αναφέρεστε στην πηγή «Ασκληπιού» με αναφορά σε δύο πρόσφατες μικροβιολογικές και δύο πλήρεις χημικές. Επισημαίνονται και όλες οι προηγούμενες παρατηρήσεις σχετικά με ΥΑ ή ΚΥΑ.

Συνοπτικά η επιτροπή προστασίας ιαματικών φυσικών πόρων μας ζητά :

 • Για την πηγή «Λευκάδας» μία χημική δύο μικροβιολογικές.
 • Για την Πηγή «Ασκληπιού»  δύο χημικές δύο μικροβιολογικές
 • Να υποθέσουμε άλλες 8 αναλύσεις καθώς μένουν ακόμη δύο πηγές
 • Μία έκθεση ραδιολογική

Συνοπτικά ως Δήμος Ικαρίας να τονίσουμε τα εξής :

α)  Η επιμονή μας να διευκρινίσετε τι ακριβώς θέλετε να περιλαμβάνει η ραδιολογική  έκθεση  γίνεται καθώς πρόσφατα αλλά και παλαιότερα αναγνωρίσατε πηγές ως ασθενώς ή μετρίως ραδιενεργές. Πρέπει λοιπόν να γνωρίζουμε τι περιλάμβανε η έκθεση στις πηγές που αναγνωρίσατε ώστε να «φωτιστούμε»  και ανάλογα να πράξουμε.

β)  Σε όλες τι πρόσφατες αναγνωρίσεις που έχετε πραγματοποιήσει ισχύει η ΚΥΑ 1835 (Υπ. Υγείας)  του 2015. Για να είμαστε σαφείς η Πηγές Λευκάδας, Αγίας Κυριακής, Ασκληπιού βρίσκονται σε θαλάσσιο περιβάλλον και οι δυο από αυτές (Λευκάδα, Αγίας Κυριακή)  δεν τροφοδοτούν κάποιο υδροθεραπευτήριο. Η όποια μικροβιολογική ανάλυση δεν παρέχει τη διαβεβαίωση ότι σε 2-3 χρόνια θα έχει τα ίδια αποτελέσματα.

Από όλη αυτή την διαδικασία πιστεύουμε επίσης, ότι προκύπτουν μια σειρά ερωτήματα  που πρέπει να απαντηθουν, αν όχι από την υπηρεσία σας από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου σας.

 • Με πια κριτήριο εξετασθήκαν οι φάκελοι που εγκρίθηκαν μέχρι σήμερα.
 • Το κόστος για τις πρόσθετες αναλύσεις ποιος θα το καλύψει.
 • Είναι θεμιτό να εξετάζονται φάκελοι που κατατεθήκαν το ίδιο χρονικό διάστημα με διαφορετικό τρόπο λόγω αλλαγής μιας υπουργικής απόφασης.

Κλείνοντας αφού υπενθυμίσουμε ότι καταθέσαμε τους φακέλους τον Φεβρουάριο του 2015. Να σας διαβιβάσουμε την άποψη που σχηματίζεται  στην Ικαρία τόσο στον δήμο όσο και στους σχετικούς με την λειτουργία των Ιαματικών πηγών επαγγελματικούς φορείς.

Ότι με τους χειρισμούς της επιτροπής προστασίας ιαματικών φυσικών πόρων, στην ουσία του Υπουργείου Τουρισμού πέρα του δυσβάστακτου κόστους που καλείται να καταβάλει για μια ακόμα φορά ο Δήμος Ικαρίας,  ο χρόνος που θα έχουμε  «Αναγνωρίσεις πηγών Ικαρίας» είναι δυσδιάκριτος, με όποιες συνέπειες προκύπτουν από αυτούς τους χειρισμούς για την τοπική οικονομία.  Το τραγικό είναι ότι όλα αυτά συμβαίνουν σε ένα  τόπο που η χρήση του ιαματικού νερού στα Θέρμα Ικαρίας ασκείται αδιάκοπα στο τοπικό Ασκληπιείο από  την εποχή των «Θερμαίων εξ Ικάρου»  δηλαδή εδώ και 2.600 χρόνια

Με   εκτίμηση

Ο Δήμαρχος  Ικαρίας

Στέλιος  Σταμούλος

Advertisements

Τα Ικαριώτικα νέα δημοσιεύουν κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s