Ο Δήμος Ικαρίας απορρίπτει τις TTIP, TiSA κλπ, αλλά και κάθε προσπάθεια που δηλώνει πίστη στον ελεύθερο ανταγωνισμό της καπιταλιστικής αγοράς

H Διατλαντική Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου και Επενδύσεων μεταξύ ΕΕ – ΗΠΑ (ΤΤΙΡ – Transatlantic Trade and Investment Partnership) έχει στόχο να αποτελέσει ένα τεράστιο οικονομικό σχέδιο ενιαίας ευρωατλαντικής αγοράς για τις καπιταλιστικές οικονομίες στις δύο πλευρές του Ατλαντικού, αυξάνοντας τα κέρδη των μεγάλων μονοπωλιακών ομίλων. Η ΤΤΙΡ δεν αφορά μόνο και κυρίως τα τελωνειακά και δασμολογικά εμπόδια ανάμεσα στις δύο αγορές (ήδη βρίσκονται σε πολύ χαμηλά επίπεδα). Στοχεύει βασικά να άρει όλα τα εμπόδια που προκύπτουν από διαφορετικές «κανονιστικές ρυθμίσεις και πρότυπα»  (π.χ. αποκλίσεις προδιαγραφών εμπορίου, αλληλοεπικαλύψεις μηχανισμών κι άλλα κοστοβόρα εμπόδια και περιορισμούς για το κεφάλαιο), ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή ελευθερία κίνησης κεφαλαίων, εμπορευμάτων και υπηρεσιών.

Συζητήσεις για τη Διατλαντική Συμφωνία προηγήθηκαν άτυπα τα περασμένα χρόνια από τα επιτελεία των ιμπεριαλιστικών ενώσεων, αλλά και διάφορα λόμπι που εκφράζουν μονοπώλια.

Οι συζητήσεις αυτές εντάθηκαν μετά το ξέσπασμα της καπιταλιστικής κρίσης και τις ανακατατάξεις που αυτή έφερε στην παγκόσμια καπιταλιστική οικονομία και στο συσχετισμό δύναμης ανάμεσα στις ισχυρές καπιταλιστικές οικονομίες.

Ωστόσο, και σε αυτό το ζήτημα υπάρχουν σοβαρές αντιπαραθέσεις και αντικρουόμενες ιεραρχήσεις στο εσωτερικό της ΕΕ και των αστικών τάξεων των κρατών, σχετικά με το περιεχόμενο και την έκταση της ΤΤΙΡ (π.χ. η Μ. Βρετανία εμφανίζεται δυσαρεστημένη από την όλη συζήτηση για τις ρυθμίσεις στο χρηματοπιστωτικό σύστημα). Με αυτές τις συμφωνίες ΕΕ και ΗΠΑ επιχειρούν να αναχαιτίσουν τις κινήσεις της Κίνας με επίκεντρο την Ασία (π.χ. τράπεζα των BRICS, της Ασιατικής Τράπεζας Επενδύσεων Υποδομών (AIIB), καθώς και τις επιθετικές κινήσεις του Πεκίνου στη Λ. Αμερική και την Αφρική. Σε πιο δύσκολη θέση φαίνεται πως βρίσκεται η Ρωσία, λόγω της κρίσης, του εμπάργκο κλπ. η οποία επιχειρεί να θωρακίσει τη θέση της στη «γειτονιά» της και στη Λ. Αμερική.

Η TiSA, η TTIP όπως και οι άλλες ομοειδείς συμφωνίες, σαρώνει κάθε εργασιακό δικαίωμα, κάθε μέτρο προστασίας της Δημόσιας Υγείας, της ασφάλειας του περιβάλλοντος. Όλα υποτάσσονται στην επιδίωξη της μέγιστης κερδοφορίας των ευρωενωσιακών και των άλλων μονοπωλιακών ομίλων, που ανταγωνίζονται σφοδρά για τον έλεγχο των πλήρως απελευθερωμένων αγορών, παραδίδοντας βασικές δημόσιες υπηρεσίες, όπως η Εκπαίδευση, η Υγεία, η ύδρευση κλπ., στα χέρια των επιχειρηματικών ομίλων.

Είναι συμφωνίες για συντονισμένη έφοδο των μονοπωλιακών συμφερόντων στους λαούς και ταυτόχρονα για τους όρους μοιρασιάς της λείας τους.

Όσοι όμως στήριξαν και στηρίζουν την ευρωενωσιακή απελευθέρωση ούτε μπορούν ούτε θέλουν να αντιπαρατεθούν στην ουσία αυτών των συμφωνιών. Στην πραγματικότητα επιδιώκουν να χρησιμοποιήσουν τους λαούς ως διαπραγματευτικό χαρτί στις δικές τους επιδιώξεις. Στην βασική επιδίωξη να έχουν τα δικά τους μονοπώλια τον πρώτο λόγο στην αφαίμαξη των λαών. Στο πνεύμα αυτό κινούνται και αρκετές αυτοδιοίκητες παρατάξεις που ενώ στηρίζουν την ευρωενωσιακή απελευθέρωση. Αναπαράγουν τις αυταπάτες  της ανεξαρτησίας (οικονομικής – διοικητικής) της τοπικής διοίκησης ως απάντηση στη στρατηγική του κεφαλαίου που ξεδιπλώνεται σε όλη την ΕΕ.

Οι λαοί της ΕΕ έχουν πείρα από τέτοιου είδους διακηρύξεις που θέτουν δήθεν «όρους» στον ανταγωνισμό των μονοπωλίων. Εξάλλου είναι αποκαλυπτική η στάση των ευρωβουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ που διαπιστώνουν ότι «η TiSA μπορεί και να μη χρειάζεται», γιατί οι αγορές υπηρεσιών είναι ήδη επαρκώς απελευθερωμένες και επομένως αυτό που χρειάζονται οι επιχειρήσεις είναι τροποποιήσεις στο έδαφος της GATS και του ΠΟΕ (!!!).

Εξίσου ανησυχητική είναι και η πρόσφατη τοποθέτηση του υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης στην Ειδική Επιτροπή της Βουλής των Ελλήνων για τις διατλαντικές συμφωνίες, όσον αφορά τη στάση που θα τηρήσει η ελληνική κυβέρνηση στο θέμα της CETA όπου εμμέσως πλην σαφώς επιβεβαίωσε ότι η κυβέρνηση θα επικυρώσει τη συμφωνία, υποστηρίζοντας ότι «Η ελληνική κυβέρνηση, σε συνεργασία με άλλα κράτη – μέλη της Ε.Ε., πέτυχε στην ερμηνευτική δήλωση της CETA σημαντική βελτίωση του περιεχομένου της και επίλυση σημαντικών ζητημάτων».

Τονίζουμε  ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ δεν είναι εξουσιοδοτημένη να υπογράψει τέτοιου είδους συμφωνίες ούτε να εκχωρήσει το δικαίωμα στην ΕΕ να διαπραγματεύεται για εμάς χωρίς εμάς. Αφού οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην ΕΕ και τις κυβερνήσεις των κρατών-μελών της με τον Καναδά ή τις ΗΠΑ δεν γίνονται για το πώς θα βελτιωθεί η θέση των λαϊκών στρωμάτων των χωρών αυτών, αλλά για την εξυπηρέτηση της αστικής τάξης των χωρών τους..   Το βέβαιο είναι ότι οι συνέπειες των ΤΤΙΡ, TiSA, κλπ. θα είναι δραματικές για την εργατική τάξη και τα άλλα φτωχά λαϊκά στρώματα, αφού θα σημάνει την ένταση της εκμετάλλευσής τους, τη δραματική μείωση της τιμής της εργατικής δύναμης, το σάρωμα όποιων δικαιωμάτων τους έχουν απομείνει όρθια, χειροτερεύοντας δραστικά όλες τις πλευρές της ζωής τους. Μεγάλο θα είναι ακόμη το χτύπημα για τους μικρούς επαγγελματοβιοτέχνες και τους αυτοαπασχολούμενους, για τη φτωχομεσαία αγροτιά.

Το Δημοτικό συμβούλιο Ικαρίας λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, αποφασίζει:

  • Να ταχθεί κατά της επικύρωσης των συμφωνιών, απορρίπτοντας τόσο την φιλοσοφία των συμφωνιών TTIP, CETA, TiSA., αλλά και κάθε προσπάθεια αποπροσανατολισμού του λαού, που δηλώνει πίστη στον ελεύθερο ανταγωνισμό της καπιταλιστικής αγοράς.
  • Να κοινοποιήσει την απόφαση προς κάθε αρμόδια αρχή. Να παρέμβει ασκώντας  πίεση στα συλλογικά όργανα της Αυτοδιοίκησης με στόχο να παρθούν αποφάσεις κατά αυτών των διατλαντικών συμφωνιών.
  • Να ενημερώσει τους δημότες για τις ολέθριες συνέπειες των συμφωνιών αυτών, έτσι ώστε να μην στοιχιστουν πίσω από τις σημαίες των εκμεταλλευτών τους.

Ο Δήμος Ικαρίας πιστεύοντας ότι συμφέρον για τον εργαζόμενο λαό σε όλα τα κράτη – μέλη της ΕΕ και τις ΗΠΑ είναι, να δυναμώσει την κοινή του πάλη για να ανατραπούν αυτές οι συμφωνίες, οι εκμεταλλευτές και η εξουσία τους. Καλεί τον λαό των νησιών μας να γυρίσει την πλάτη του στις δυνάμεις, που καταδικάζουν τον ένα ιμπεριαλιστή για να υπερασπιστούν  τον άλλο.

Advertisements

Τα Ικαριώτικα νέα δημοσιεύουν κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s