Καταγγελία του ΣΕΝΙ για τον απελθόντα εργολάβο καθαριότητας

Με τις μνημονιακές πολιτικές, που εφαρμόζονται τα τελευταία χρόνια και στο χώρο της υγείας, έχει επιταχυνθεί ιδιαίτερα η τάση να εκχωρούνται στα «νύχια»  του ιδιωτικού τομέα μια σειρά υπηρεσιών των Νοσοκομείων και Κέντρων Υγείας της χώρας. Εδώ και περίπου 20 χρόνια υπάρχουν συγκεκριμένες πολιτικές επιλογές περαιτέρω ιδιωτικοποίησης – εμπορευματοποίησης και στον χώρο της Υγείας. Ήδη στο Νόμο 2889/2001 (επί υπουργίας Αλ. Παπαδόπουλου) προβλεπόταν ότι μια σειρά υπηρεσιών –δραστηριοτήτων μεταφέρονται σε ιδιώτες ακόμα κι αν το κόστος που προκύπτει είναι μεγαλύτερο (!) από το κόστος πρόσληψης του μόνιμου προσωπικού που απαιτείται για την διεκπεραίωση αυτών των εργασιών.

Στα πλαίσια του υποτιθέμενου περιορισμού του δημόσιου τομέα και του κόστους, ολόκληροι τομείς υπηρεσιών (όπως καθαριότητα, σίτιση, διανομή φαγητού, φύλαξη, τεχνική υποστήριξη κ.α.) έχουν ανατεθεί στους εργολάβους των ιδιωτικών συνεργείων οι οποίοι, στο κουφάρι του δημοσίου συστήματος υγείας, βρίσκουν την ευκαιρία για μικρές και μεγάλες δουλειές που τους αποφέρουν κέρδη. Κέρδη σε βάρος τελικά των (κουτσουρεμένων) προϋπολογισμών των Νοσοκομείων, των εργαζομένων-σκλάβων των συνεργείων και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Κατά κοινή ομολογία -και απ’ αυτήν, ακόμα κι από προηγούμενες κυβερνήσεις– τα ιδιωτικά συνεργεία παρέχουν τελικά ακριβότερες και χειρότερες υπηρεσίες συγκριτικά με αυτές που προϋπήρχαν στα πλαίσια του δημόσιου συστήματος.

Χαρακτηριστική τέτοια περίπτωση αποτελεί και ο ιδιώτης εργολάβος (“S.L. ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ  ΙΚΕ” – Θωμάς Ιωαννίδης) που από τον Φλεβάρη του 2015 μέχρι και την προηγούμενη βδομάδα, είχε αναλάβει την καθαριότητα του Νοσοκομείου και του Κέντρου Υγείας Ευδήλου. Στον ένα χρόνο ανάληψης της καθαριότητας, ο εργολάβος δεν τήρησε ούτε τις στοιχειώδεις υποχρεώσεις που απορρέουν από το έργο που ανέλαβε και από την σύμβαση που είχε υπογράψει.

Συγκεκριμένα, στην καθημερινή πράξη αλλά και κατά την διάρκεια ελέγχων, διαπιστώθηκαν ότι απ’ τη μεριά του συγκεκριμένου εργολάβου υπήρχαν συστηματικά

  • παραβάσεις σχετικά με τον τρόπο που προβλέπεται από τις καθιερωμένες πρακτικές και την υπογραφείσα σύμβαση να γίνεται η καθαριότητα των χώρων, πράγμα που οφείλεται σε τεχνικές ελλείψεις και ανεπάρκειες, στο ότι άλλη διάρκεια βαρδιών είχε υπογραφεί και άλλες μικρότερες τελικά εφαρμοζόταν κλπ
  • απουσία ή ανεπάρκεια -ποιοτικά ή ποσοτικά- του απαραίτητου τεχνικού εξοπλισμού και κάθε είδους υλικών, με χαρακτηριστικότερη περίπτωση τα καθαριστικά μέσα που χρησιμοποιούνταν (δεν τηρούσαν τις απαραίτητες προδιαγραφές, πχ μικρότερη περιεκτικότητα σε χλώριο από αυτήν που απαιτείται, με αποτέλεσμα να μην απολυμαίνουν και να είναι ουσιαστικά άχρηστα). Σε πρόσφατη δειγματοληψία από διάφορους χώρους του νοσοκομείου, που πραγματοποίησε η αρμόδια Επιτροπή Ελέγχου της καθαριότητας, διαπιστώθηκε ανάπτυξη δυνητικά επικίνδυνων μικροβίων που προφανώς αυξάνανε την επικινδυνότητα για εργαζομένους και ασθενείς
  • παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας (μη τήρηση οικονομικών υποχρεώσεων, καθυστερήσεις πληρωμών, μη παροχή των απαραίτητων μέσων για την διεκπεραίωση της εργασίας και την προστασία των εργαζομένων κ.α.)

Παρά τις συνεχείς υποδείξεις και παρατηρήσεις όλους τους προηγούμενους μήνες από μεριάς της Επιτροπής ελέγχου και προϊσταμένων τμημάτων του νοσοκομείου, η στάση του εργολάβου έμεινε σε γενικές γραμμές απαράλλακτη, προφορικά επικαλούμενος προσωπική συμφωνία με τον προηγούμενο Διοικητή για την μη τήρηση (!) των όρων της σύμβασης. Ξεπέρασε μάλιστα κάθε όριο προβαίνοντας σε απειλές και τρομοκράτηση συναδέλφου, μέλους της προηγούμενης επιτροπής ελέγχου, επειδή «ενοχλούσε» πολύ και αποκάλυπτε τις ελλείψεις και ανεπάρκειες.

Χωρίς να αλλάζει το γενικό πλαίσιο των πολιτικών επιλογών και συνεπειών της ιδιωτικοποίησης, με την ανάληψη του έργου της καθαριότητας από άλλο εργολάβο, ήδη μέσα σε μία εβδομάδα, γίνεται αντιληπτό το μέγεθος της αθλιότητας των πρακτικών του προηγούμενου εργολάβου, των ανθυγιεινών συνθηκών που είχε δημιουργήσει και της υπερεκμετάλλευσης των εργαζομένων του συνεργείου και των χρημάτων του Νοσοκομείου.

Αντιλαμβανόμενος την αλλαγή της κατάστασης, λόγω της παρεμβάσεων της Επιτροπής Ελέγχου και του Συλλόγου, ο εν λόγω κύριος, μη αποδεχόμενος παράταση της σύμβασης, προσπαθεί να αποσυρθεί για να απολαύσει τους καρπούς των άθλιων και κυριολεκτικά ανθυγιεινών πρακτικών του αλλά και να διασφαλίσει την επέκτασή του και σε άλλες υπηρεσίες της περιοχής. Συνεχίζει μάλιστα το ίδιο βιολί καθώς δηλώνει ότι δεν θα πληρώσει όσα χρωστάει στους εργαζόμενους του συνεργείου αν δεν πληρωθεί πρώτα απ’ το Νοσοκομείο. Είναι πολύ γελασμένος αν νομίζει ότι θα τον αφήσουμε έτσι!

Δυστυχώς, αν και οι αρμόδιοι στην ΥΠΕ, το Υπουργείο Υγείας και τις διοικήσεις του ΓΝ-ΚΥ Ικαρίας και ΓΝ Σάμου έχουν ενημερωθεί πλήρως και εγκαίρως για την δράση του εργολάβου (μάλιστα στα πλαίσια του συλλαλητήριου στις 11/12/15 στην συνάντησή μας με τον Υπουργό Υγείας κ. Ξανθό, ως Σύλλογος, καταγγείλαμε τον εργολάβο και καταθέσαμε και σχετικά έγγραφα), εντούτοις κανείς δεν έπραξε το παραμικρό, καλύπτοντας και ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο την αυθαίρετη συμπεριφορά του.

Οι πολιτικές ευθύνες μάλιστα της ηγεσίας του Υπουργείου είναι ακόμα μεγαλύτερες γιατί, αν και από την άνοιξη του 2015 είχε ψηφιστεί νόμος -από την συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ- που προέβλεπε την εκδίωξη των ιδιωτών-εργολάβων από τις δημόσιες υπηρεσίες, δεν έκανε τίποτα για την εφαρμογή του. Ήταν χαρακτηριστική η απάντηση του Υπουργού,  στην παραπάνω συνάντησή μας, ότι φταίνε οι Διοικητές που διόρισαν οι προηγούμενοι! Προφανώς η κυβέρνηση κάνει απλώς το ρεπορτάζ της κατάστασης…

Καταγγέλλουμε δημόσια την δράση του συγκεκριμένου εργολάβου ως υπεύθυνου για την ανεπαρκή, επικίνδυνη και εξωσυμβατική πρακτική του και απαιτούμε από κάθε αρμόδια αρχή έστω και τώρα

  • να του επιβληθούν όλες οι προβλεπόμενες κυρώσεις (πρόστιμα κλπ)
  • να εκδιωχθεί από κάθε επόμενο διαγωνισμό

ΕΞΩ ΟΙ ΙΔΙΩΤΕΣ ΑΠ’ ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ – ΟΧΙ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΚΑΤΕΡΓΑ

ΝΑ ΚΑΛΥΦΤΟΥΝ ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΜΕ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Advertisements

Τα Ικαριώτικα νέα δημοσιεύουν κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s