Τοποθέτηση της Λαϊκής Συσπείρωσης για αναθεώρηση περιφερειακού σχεδιασμού διαχείρισης αποβλήτων

Αρχές Νοεμβρίου έφτασε στον Δήμο επιστολή της περιφέρειας βορείου Αιγαίου  σχετικά με την επικαιροποίηση της αναθεώρησης του ΠΕΣΔΑ της Περιφέρειας. Η Λαϊκή Συσπείρωση  συνεπής με τις θέσεις που έχει διατυπώσει σχετικά με τα θέματα  διαχειρίσεις των απορριμμάτων τα προηγούμενα χρόνια, επανέρχεται σήμερα καλώντας όλες τις παρατάξεις του δημοτικού συμβούλιου να τοποθετηθούν επί του θέματος.   

 Έτσι ώστε η όποια πρόταση  γίνει το επόμενο διάστημα σχετικά με τα απορρίμματα, να περιλαμβάνεται στον Περιφερειακό σχεδιασμό διαχείρισης απορριμμάτων της περιφέρειας  μας (ΠΕΣΔΑ), αφού για να μπορέσει να υλοποιηθεί αυτό αποτελεί  απαραίτητη  προϋπόθεση. Η Λαϊκή Συσπείρωση  σε αντίθεση με την προηγουμένη διοίκηση (ΠΕΑ) που δεν ασχολήθηκε με το θέμα (αν και η αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ βρισκόταν σε εξέλιξη  από τον Φεβρουάριο  έως τον Σεπτέμβριο του 2013), καλεί το δημοτικό συμβούλιο να προσδιορίσει  ποιες είναι η κατά την γνώμη μας αναγκαίες τροποποιήσεις. 

Σήμερα καταθέτουμε  την τοποθέτηση μας με τις προτάσεις  μας  σχετικά με το θέμα, και καλούμε το δημοτικό συμβούλιο να της εγκρίνει, έτσι ώστε να αποτελέσουν την πρόταση του δήμου Ικαρίας στην διαδικασία διαβούλευσης για την αναθεώρηση του περιφερειακού  σχεδιασμού διαχείρισης αποβλήτων.

 Κυρίες & Κύριοι συνάδελφοι η κατάσταση στο θέμα διαχείρισης των απορριμμάτων είναι πολύ δύσκολη. Ο ΧΥΤΥ εξακολουθεί να είναι ζητούμενο, και προκύπτει σαν επιτακτική ανάγκη η εύρεση εναλλακτικής λύσης και η άμεση αντιμετώπιση των πιεστικών προβλημάτων που υπάρχουν. Ζητούμενα, η οριστική παύση λειτουργίας των ΧΑΔΑ και η έναρξη έργων αποκατάστασης τους, η προσωρινή διαχείριση των αποβλήτων και η οριστική επίλυση του προβλήματος.

    Η διαχείριση των απορριμμάτων είναι σοβαρό κοινωνικό ζήτημα που  προστίθεται στα μεγάλα προβλήματα της ανεργίας, της φτώχειας, των αδιεξόδων για την νεολαία και το λαό. Σχετίζεται με την υγεία, το περιβάλλον αλλά και με μεγάλα οικονομικά συμφέροντα. Η ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων δεν είναι ζήτημα κατά βάση τεχνικό αλλά κυρίως πολιτικό. Είναι γνωστό ότι η γενική κατεύθυνση που δίνεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις Ελληνικές Κυβερνήσεις αλλά και την πλειονότητα των Περιφερειών  και των Δήμων  υπηρετεί την ιδιωτικοποίηση του τομέα, ιδιαίτερα μέσω κατασκευής και λειτουργίας με την μέθοδο των ΣΔΙΤ, «μονάδων επεξεργασίας» επεξεργασίας σύμμεικτων σκουπιδιών με μεγάλα κέρδη για το κεφάλαιο, που θα φορτωθούν στις πλάτες της λαϊκής οικογένειας μέσω των ανταποδοτικών τελών.

Αυτό το «δρόμο» εμείς ήδη από το 2005 αντιπαλεύουμε και μάλιστα είχαμε «προβλέψει» ότι η κυβέρνηση και η Κρατική διακυβέρνηση (κεντρική & τοπική διοίκηση) οδηγούν τα πράγματα στα όρια, ώστε τη λύση να κληθούν να δώσουν «επενδυτές» με τις λιγότερες δυνατόν αντιδράσεις από πλευράς εργαζομένων και λαϊκών στρωμάτων.

Από τότε διαρκώς επαναλαμβάνουμε πόσο επείγον θέμα είναι, ότι δεν πρέπει να ιδιωτικοποιηθεί η καθαριότητα, ότι την ευθύνη επίλυσης δεν την έχει κάθε Δήμος ξεχωριστά, ότι η Κυβέρνηση πρέπει να χρηματοδοτήσει τις απαραίτητες δράσεις και έργα υποδομής στο πλαίσιο ενός ορθολογικού εθνικού σχεδίου διαχείρισης (όσο μπορεί αυτό να γίνει στο έδαφος του Καπιταλισμού) και των επιμέρους περιφερειακών. Επίσης τονίζαμε ότι πρέπει να συμμετέχουν ενεργά τα λαϊκά στρώματα με την καθημερινή, διεκδικητική πρακτική τους, ώστε η λύση που θα δοθεί να  αντιμετωπίζει την οικονομική πραγματικότητα να ελαχιστοποιεί (και γιατί όχι να εμποδίσει) την επιβάρυνση των εργαζομένων, να’ ναι περιβαλλοντικά άρτια, να  μην δημιουργεί διαχρονική εξάρτηση από τις κατασκευάστριες ή και προμηθεύτριες εταιρείες. Είχαμε συγκεκριμενοποιήσει τα παραπάνω, καταθέτοντας πρόταση που  διεκδικούσαμε ενιαία και δεν είχαμε θέσει κανένα εμπόδιο σε όλη την διαδικασία της δημιουργίας υποδομών ολοκληρωμένου συστήματος  διαχείρισης απορριμμάτων, χωρίς να υπολογίζουμε το λεγόμενο πολιτικό κόστος.  Πρακτική που δυστυχώς δεν έχουν ακολουθήσει οι υπόλοιποι αυτοδιοικητικοί – υπηρεσιακοί φορείς, καθώς και η πλειονότητα  των πολιτικών φορέων των νησιών μας. Πρόταση που έθετε σε  προτεραιότητα την κατασκευή των αναγκαίων υποδομών που προέβλεπε ο ΠΕΣΔΑ για την διαχειριστική ενότητα της Ικαρίας (ΧΥΤΥ),  την ανακύκλωση με Διαλογή στην Πηγή, ουσιαστική βελτίωση των όρων λειτουργίας των ΧΑΔΑ, δημιουργία σταθμών μεταφόρτωσης (ΣΜΑ), δημιουργία μονάδα αερόβιας επεξεργασίας προδιαλεγμένων οργανικών αποβλήτων (κομποστοποίηση). Αυτήν την πολιτική, με τις αναγκαίες προσαρμογές, προτείνουμε και σήμερα.

 Σχετικά με την πρόταση του επικαιροποιημένου ΠΕΣΔΑ που μας στάλθηκε από την περιφέρεια βόρειου Αιγαίου έχουμε αρχικώς να παρατηρήσουμε τα εξής:                           

 1.  Παρατηρήσεις γενικότερου χαρακτήρα.

    1.1.  Όπως αναφέρεται και στο συνοπτικό κείμενο που μας στάλθηκε (Σελ. 13-14)  τα στοιχεία με βάση τα οποία γίνεται η πρόταση δεν είναι πραγματικά αλλά βασίζονται σε  εκτίμηση που «υιοθετείται  από την προσέγγιση της μελέτης του ΠΕΣΔΑ (του 2006)». Αυτό από μόνο του είναι ένα σοβαρό πρόβλημα για την τεκμηρίωση της όλης πρότασης.

   1.2.  Η γενική αίσθηση που αποκομίζουμε από την ανάγνωση του συνοπτικού τεύχους του προτεινόμενου ΠΕΣΔΑ, είναι ότι γίνεται μια προσπάθεια προσαρμογής του σχεδιασμού, στην εθνική και την κοινοτική νομοθεσία , χωρίς να λαμβάνει υπ όψιν την πραγματικότητα που διαμόρφωσε την σημερινή κατάσταση.

    1.3. Για παράδειγμα στους στόχους που θέτει με βάση το κείμενο η περιφέρεια βορείου Αιγαίου (Σελ: 16-25) ενώ γίνεται λόγος για την αναγκαιότητα νέων υποδομών, πουθενά δεν γίνεται -έστω σε επίπεδο πρότασης- αναφορά στην υποχρέωση του κράτους που διαμόρφωσε -με την πολιτική που εφαρμόζουν οι κυβερνήσεις του- την σημερινή κατάσταση, να εξασφαλίσει τους πόρους για  την δημιουργία αυτών.

Την ίδια  στιγμή που ανοίγει την πόρτα στους «ιδιώτες επενδύτες»  στους τομείς «που παρουσιάζουν επιχειρηματικό ενδιαφέρον», σε αυτή την κατεύθυνση κινείται και το σημείο (Σελ. 39) που προκρίνει για την δημιουργία ΚΔΑΥ τους «ιδιώτες επενδύτες». Στην ουσία, το λαϊκό εισόδημα θα τροφοδοτεί τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων του κλάδου, με προτεραιότητα, όπως έχει δείξει η μέχρι τώρα εμπειρία από  άλλα ΠΕΣΔΑ, τις μονάδες «Μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας» (Μ.Β.Ε) σύμμεικτων απορριμμάτων.  Καθόλου τυχαίο δεν είναι ότι στις μονάδες αυτές το ΠΕΣΔΑ Β. Αιγαίου προβλέπει να οδηγείται το 83,5% των παραγομένων δημοτικών απορριμμάτων το έτος αναφοράς 2015, (με την υπόθεση ότι θα τεθούν σε λειτουργία οι μονάδες αυτές).  Παράλληλα μεταξύ των στόχων αναφέρεται και η εφαρμογή της κοινοτικής αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει» (ρυπαίνων θεωρείται, κυρίως, η λαϊκή οικογένεια!). Δεν πρόκειται για μια τυπική αναφορά αλλά για την ουσία της τιμολογιακής πολιτικής που προβλέπεται να ακολουθηθεί, με βάση την οποία το σύνολο των υψηλών λειτουργικών δαπανών και πρόσθετων τελών (π.χ. το «τέλος ταφής») καθώς και το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών για την κατασκευή των προβλεπόμενων εγκαταστάσεων θα παρθούν από το πενιχρό εισόδημα – όσο απόμεινε – της λαϊκής οικογένειας.

1.4. Επίσης ενώ γίνεται αναφορά στην αναγκαιότητα εξειδικευμένου προσωπικού για να λειτουργήσουν όλες οι αναγκαίες υποδομές, δεν γίνεται έστω μια έκκληση για τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου που ουσιαστικά απαγορεύει την πρόσληψη προσωπικού.

    1.5  Σοβαρή παράληψη του σχεδιασμού είναι η μη αναγνώριση των σοβαρών εμπόδιων που θέτουν τα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης (ΣΕΔ), των απορριμμάτων και ειδικότερα η ΕΕΑΑ, στην ουσιαστική υλοποίηση δράσεων ανακύκλωσης στην νησιώτικη Ελλάδα.  Αποτέλεσμα αυτής της πρακτικής ήταν και τα προβλήματα που αντιμετώπισε η Τοπική διοίκηση της Ικαρίας τα προηγούμενα χρόνια, στην προσπάθεια της να δημιουργήσει υποδομές και δίκτυο συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών στο νησί.

 1. Παρατηρήσεις στο τεχνικό και οικονομικό μέρος του ΠΕΣΔΑ

   2.1. Αδύνατη η επίτευξη των στόχων για την ανακύκλωση

Το 2015 προβλέπεται στη μελέτη ετήσια παραγωγή δημοτικών απορριμμάτων 93.970 τόνων. Από αυτά οι 78.500 τόνοι (ποσοστό 83,5%) προβλέπεται να οδηγούνται ως σύμμεικτα στις 5 ΜΒΕ των ισάριθμων διαχειριστικών ενοτήτων.  Εάν προσθέσουμε και τους 9.200 τόνοι, του προδιαλεγμένου οργανικού κλάσματος, τι απομένει για ανακύκλωση ξηρών υλικών (χαρτιά, πλαστικά, μέταλλα, γυαλιά) με διαλογή στην πηγή;

   Τελικά μόνο 6.270 τόνοι/έτος, ποσοστό μόλις 6,7% (!), μονοψήφιο σε κάθε περίπτωση μέχρι το 2032, που προβλέπεται να βρίσκονται σε λειτουργία οι προβλεπόμενες στο ΠΕΣΔΑ εγκαταστάσεις. Το γεγονός, άλλωστε, ότι τα «προϊόντα των ΜΒΕ» προορίζονται για καύση (γενικά κι αφηρημένα. δεν λένε πού και με ποιες διασφαλίσεις θα τα κάψουν, το πιθανότερο είναι να τα θάβουν και αυτά σε ΧΥΤΑ) προκύπτει και από την ίδια τη μελέτη.                                     Στην (παρ.1.2.2.2 «Υλικά Συσκευασίας» του «Συνοπτικού Τεύχους») προβλέπεται ότι και μόνα τα υλικά συσκευασίας (χαρτικά, πλαστικά) που περιέχονται στα επεξεργασμένα προς αποτέφρωση απόβλητα των ΜΒΕ (γνωστά και ως RDF ή SRF) θα ανέρχονται σε 11.050 τον/έτος, διπλάσια σχεδόν από αυτά που θα ανακυκλώνονται με διαλογή στην πηγή, ανερχόμενα μόλις στους 6.427 τόνους/έτος. Με βάση τα στοιχεία αυτά ομολογείται, ταυτόχρονα, ότι αποκλείεται η επίτευξη των  στόχων της ανακύκλωσης (α) κατά 55% (τουλάχιστον) επί του συνόλου των υλικών συσκευασίας και (β) κατά 60% του χαρτιού-χαρτονιού  συσκευασίας, στόχοι που έπρεπε ήδη να έχουν επιτευχθεί από το 2011, αλλά που δεν θα πιαστούν ούτε το 2032.

2.2. Προτείνονται πολλές ΜΒΕ σύμμεικτων απορριμμάτων & προδιαλεγμένων οργανικών με δυναμικότητα, υπερβολικά μικρή.

Πέρα από το απαράδεκτα υψηλό ποσοστό των σύμμεικτων απορριμμάτων (83,5%), μεγάλος είναι και ο αριθμός (πέντε) των μονάδων επεξεργασίας τους (ΜΒΕ), συνεπώς και εξωπραγματικά χαμηλή η δυναμικότητά τους, γεγονός που θα εκτινάξει στα ύψη το κόστος επεξεργασίας. Στην ουσία δεν έχει τεκμηριωθεί η λειτουργία καμίας ΜΒΕ στα νησιά του Βορείου Αιγαίου.

2.3. Σχετικά με τη δαπανηρή κατασκευή & λειτουργία  «Πράσινων Σημείων».

Προτείνεται από τον ΠΕΣΔΑ η κατασκευή «πρασίνων σημείων»                          (ο γαλλικός όρος “dechetterie”, δηλ. «σκουπιδερή», αποδίδει και την πραγματικότητα),  με ευθύνη και δαπάνες της Τοπικής Διοίκησης (με λεφτά δηλ. των δημοτών), προς όφελος των ιδιωτικών συστημάτων που θα διαχειρίζονται τα υλικά, αφού σε αυτά τα σημεία θα συγκεντρώνονται, ταξινομούνται, διακινούνται και απόβλητα, η διαχείριση των οποίων υπάγεται στην υποχρέωση ιδιωτικών συστημάτων διαχείρισης («ειδικά ρεύματα»), όπως: Μπαταρίες, ηλεκτρικές συσκευές, λαμπτήρες, ελαστικά οχημάτων ακόμη και άχρηστα αυτοκίνητα.

2.4. «Χώροι προσωρινής αποθήκευσης ανακυκλώσιμων υλικών».

   Προτείνονται χώροι συνολικής «δυναμικότητας» 27.000 τόνων και δαπάνης 11.3 εκ. ευρώ (!) όταν η ετήσια ποσότητα των  ανακυκλούμενων συσκευασιών προσδοκάται στους 10.410 τόνοι, που μαζί με τα ανακυκλούμενα μέταλλα  των  ΜΒΕ και κάποια, ενδεχομένως, ευμεγέθη χειροδιαλογής δεν μπορεί να ξεπεράσουν τους 13.000 – 14.000 τόνοι.

 1. Τι παρέλαβε η νέα δημοτική Αρχή

Ένα από τα πρώτα ζητήματα που απασχόλησε την νέα διοίκηση του δήμου Ικαρίας, είναι αυτό της διαχείρισης των απορριμμάτων. Παραθέτουμε συνοπτικά  στοιχεία για την κατάσταση και το πλαίσιο μέσα στο οποίο καλούμαστε σήμερα να διαχειριστούμε το ζήτημα:

 1. Η κατάσταση στην διαχείριση των απορριμμάτων είναι σαφώς χειρότερη σε όλους τους τομείς από αυτήν που παρέλαβε η προηγούμενη Δημοτική αρχή.  Συχνότητα δρομολογίων, εργασίες στους ΧΑΔΑ, στην ανακύκλωση, καμία ενέργεια ευαισθητοποίησης των δημοτών δεν έγινε, επιβραδύνθηκαν οι ρυθμοί, και στις δυο  Δ.Ε που υλοποιούνταν αυτή η δράση, στην Δ.Ε  Ραχών κάποια σημεία συλλογής μπήκαν (2012)  μόνο για τα προσχήματα, και τέλος κανείς δεν γνωρίζει της ποσότητες των υλικών (Χαρτί –πλαστικό – Αλουμίνιο, κλπ)  που δεν πήγαν στους ΧΑΔΑ. Είναι ενδεικτικό ότι στο  συνοπτικό κείμενο που μας στάλθηκε από την περιφέρεια, ακόμα και τα ηλεκτρικά απόβλητα για τα οποία υπήρχε σύμβαση με το σχετικό ΣΕΔΑ, δεν υπάρχουν στοιχεία από την Ικαρία (Σελίδα 8), γιατί μετά το 2010 κανείς από τον δήμο μέχρι και τέλος του 2013 δεν ασχολήθηκε ούτε καν  με αυτό.
 2. Απουσιάζει από το Δήμο μας στελεχωμένη υπηρεσία ή κάποιο έστω «επιτελείο» που να μεριμνά για το γενικότερο σχεδιασμό, τον προγραμματισμό, την προώθηση των διαδικασιών υλοποίησης έργων και δράσεων, πράγμα που αυτή την στιγμή κάνει τα πρώτα – πρώτα βήματα.
 3. Σχετικά με τον ΧΥΤΥ Ικαρίας επιμείνουμε στην ολοκλήρωση των απαραιτήτων ενεργειών στην σημερινή προτεινόμενη θέση, για την οποία έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία Χωροθέτησης, έχουν εκδοθεί οι σχετικές περιβαλλοντικές άδειες (ΜΠΕ), υπάρχει η θετική γνωμοδότηση του Νομαρχιακού συμβουλίου, από τον Ιούλιο του 2011 έχουν εγκριθεί και  περιβαλλοντικοί όροι, από τον Ιούνιο του 2012 έχει ενταχθεί το έργο στο Ε.Π  «Κρήτης & Νήσων Αιγαίου» του ΕΣΠΑ, έχουν εκπονηθεί οι κτηματολογικοί πινάκες, αλλά με ευθύνη της κτηματικής υπηρεσίας και της προηγούμενης διοίκησης του δήμου βρίσκεται σε στασιμότητα πάνω από ένα χρόνο. Με αποτέλεσμα να καθυστερεί η πολυπόθητη δημοπράτηση και η έναρξη κατασκευής του ΧΥΤΥ Ικαρίας.

     Πως κινείται η νέα δημοτική αρχή: Προχώρησε άμεσα σε παρέμβαση στην   κτηματική υπηρεσία και «ξεκόλλησε» η υπόθεση  με την υποβολή πρότασης για τον δικαστικό καθορισμό τιμής μονάδας (Φεβρουάριος 2015).

    Έγινε παρέμβαση στο ΣΤΕ,  εξασφαλίζοντας μικρή χρονική αναβολή (Μάιος 15) εκδίκασης της ένστασης που έχει κατατεθεί, έτσι ώστε να μπορέσει να προετοιμαστεί  καλύτερα η υποστήριξη της πρότασης του Δήμου.

 1. Σε ότι αφορά το ζήτημα της λειτουργίας των ΧΑΔΑ, και της ανακύκλωσης, πιστεύαμε και εξακολουθούμε να πιστεύουμε πως ο τρόπος που χειρίστηκε το ζήτημα ο Δήμαρχος και η προηγουμένη διοίκηση (ΠΕΑ) το μόνο που «εξασφάλιζε» είναι η υλοποίηση των κατευθύνσεων της Ε.Ε και της κυβέρνησης, χωρίς να λαμβάνονται  συγκεκριμένα μέτρα αντιμετώπισης του τεραστίου αυτού προβλήματος. Μέτρα  που να ανταποκρίνονται στις πραγματικές συνθήκες της Ικαρίας  και τις πραγματικές  ανάγκες  της κοινωνίας μας. Αφού τόσο απροκάλυπτα και αποσπασματικά πάρθηκε απόφαση για παύση λειτουργίας ενός ΧΑΔΑ χωρίς να ληφθεί παράλληλα κανένα μέτρο για   την διάθεση των απορριμμάτων της δημοτικής ενότητας αυτής.  Οι προηγούμενες νουθεσίες από την τότε  Γ.Γ της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου δεν βρήκαν ανταπόκριση από τις προηγούμενες  πλειοψηφίες των δημοτικών συμβουλίων γιατί πιστεύαμε, πως κανείς από τους τρεις ΧΑΔΑ λόγω της μικρής χωρητικότητας τους δεν είναι αντικειμενικά σε θέση να καλύψει τις ανάγκες όλης της Ικαρίας.

Επίσης πιστεύαμε και πιστεύουμε ότι δεν ήταν σωστό να ενεργοποιήσουμε μια αδιέξοδη αντιπαλότητα ανάμεσα στους κατοίκους του νησιού, αποπροσανατολίζοντας τις διεκδικήσεις μας από την υλοποίηση ενός Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων, πρόταση που αποτελεί για εμάς την ουσιαστική λύση του προβλήματος.  Με αυτό το σκεπτικό διαφωνήσαμε με την εφαρμογή μιας ανεδαφικής απόφασης που αντιμετωπίζει αποσπασματικά το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων εξυπηρετώντας κυρίως επικοινωνιακές σκοπιμότητες.  Προτείνοντας τότε στο Δ.Σ να  διατηρήσουμε  σε  λειτουργία τους τρεις  ΧΑΔΑ της Ικαρίας (μετά από τις αναγκαίες παρεμβάσεις), μέχρι να παρουσιαστεί εναλλακτική πρόταση για την τελική διάθεση των απορριμμάτων της Ικαρίας. Εναλλακτική πρόταση που τελικά έρχεται με  το ίδιο το ΥΠΕΚΑ να προτείνει με επίσημο έγγραφο προς τους δήμους (2/10/2012 – Αρ. Πρ. 2532), για πρώτη φορά παράλληλα με την «διαδικασία  οριστικής παύσης λειτουργίας των ΧΑΔΑ» αι μέτρα για την «διαδικασία υποκατάστασης των ΧΑΔΑ». Κατεύθυνση που αν δινόταν από το 2008 όταν οι δήμοι της Ικαρίας ζητούσαν επίμονα «νομοθετική παρέμβαση για να προσδιοριστεί ο τρόπος αντιμετώπισης του προβλήματος της διαχείρισης των απορριμμάτων στην Ικαρία μέχρι την  δημιουργία του ΧΥΤΥ Ικαρίας»,  η  κατάσταση συνολικά θα ήταν  πολύ καλύτερη  και θα είχαν αποφευχθεί εντάσεις και τριβές στην τοπική κοινωνία.                                 

   Πως κινείται η νέα δημοτική αρχή: Αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων μας εκδώσαμε μια συνοπτική ανακοίνωση σχετικά με την ανακύκλωση στο νησί, (ανακοίνωση που θα φτάσει σε κάθε σπίτι το επόμενο διάστημα), καταβάλει  προσπάθεια στις εξής  κατευθύνσεις, α) Να βελτιωθεί η συχνότητα επιχωμάτωσης στους ΧΑΔΑ, β) Να βελτιώσει την συλλογή των ανακυκλώσιμων απορριμμάτων τόσο από τα σημεία συλλογής , όσο και από τους χώρους αποθήκευσης (σε αυτούς τους δυο μήνες έχουν απομακρυνθεί 30 τόνοι Χαρτί και μέσα στον Νοέμβριο θα απομακρυνθεί και η τεράστια ποσότητα του πλαστικού που έχει συσσωρευτεί). Έτσι ώστε να μειωθούν όσο είναι δυνατόν οι ποσότητες που καταλήγουν στους ΧΑΔΑ.  γ) Προχωρήσαμε σε συνάντηση με την ΕΕΑΑ για να μπορέσουμε να «ξεκολλήσουμε» την διαδικασία  της προμήθειας του εξοπλισμού που προβλέπει η σύμβαση του δήμου Ικαρίας με την ΕΕΑΑ.                   δ) ξεκινήσαμε την διαδικασία αδειοδότησης  των  χώρων συλλογής των ανακυκλώσιμων (διαδικασία απολύτως αναγκαία για να ξεκινήσει η υλοποίηση της σύμβασης), ε) Επικοινωνήσαμε με την περιφέρεια βορείου Αιγαίου και το ΥΠΕΚΑ, για να ξεμπλοκάρει η προμήθεια εξοπλισμού για τα συνοδά έργα διαχείρισης στερεών αποβλήτων δήμου Ικαρίας.

     Η Λαϊκή Συσπείρωση Ικαρίας παίρνοντας υπόψη την γενική κατάσταση, τα συμφέροντα των δημοτών μας, επισημαίνουμε συμμετέχοντας στην διαδικασία διαβούλευσης  τα εξής:

 Προτείνουμε τους παρακάτω άξονες για την αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ

Πρέπει και οι φορείς της τοπικής διοίκησης και το εργατικό – λαϊκό κίνημα, οι ριζοσπαστικές κοινωνικές δυνάμεις γενικότερα, να κάνουν δική τους υπόθεση τον αγώνα ενάντια στις φιλομονοπωλιακές, αντιλαϊκές, εχθρικές προς το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία επιλογές και στον τομέα των απορριμμάτων, θέτοντας ως στόχους διεκδίκησης:

 • Τη διαμόρφωση Περιφερειακού Σχεδιασμού, στα πλαίσια ενός εθνικού σχεδίου ασφαλούς διαχείρισης των απορριμμάτων από Ενιαίο Κρατικό Φορέα, ο οποίος θα λειτουργεί με γνώμονα την προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος.Ο σχεδιασμός να υλοποιηθεί από το κράτος και να χρηματοδοτηθεί από τον κρατικό προϋπολογισμό.
 • Την δραστική μείωση των ποσών που πληρώνει ο λαός για τη διαχείριση απορριμμάτων, με στόχο την κατάργηση των ανταποδοτικών τελών που αποτελούν μια δεύτερη φορολογία του λαού.
 • Να χωροθετήσει άμεσα η κυβέρνηση (Συναρμόδια υπουργεία –αποκεντρωμένη διοίκηση – Περιφέρεια) τους αναγκαίους χώρους για τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας και ταφής των απορριμμάτων, με βάση τεκμηριωμένες επιστημονικοτεχνικά μελέτες, χωρίς πολιτικές σκοπιμότητες και με όρους διαφάνειας όσο αυτό είναι δυνατόν σήμερα στο εκμεταλλευτικό σύστημα.
 • Να διασφαλιστούν με ευθύνη και δαπάνες του κράτους οι πόροι που απαιτούνται για την εκτέλεση των έργων ενός Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων που πρέπει να περιλαμβάνει: Α) Διαλογή στην πηγή. Β) Σταθμούς μεταφόρτωσης όπου τεκμηριώνεται η σκοπιμότητά τους. Γ) Μονάδες διαλογής προδιαλεγμένων ανακυκλώσιμων αποβλήτων. Δ) Ασφαλή απορρόφηση των ανακυκλωμένων υλικών. Ε) ΧΥΤΥ/ΧΥΤΑ. ΣΤ) Μονάδα/-ες αερόβιας επεξεργασίας (κομποστοποίησης) βιολογικών αποβλήτων.
 • Να προχωρήσει παράλληλα η πλήρης αποκατάσταση των ΧΑΔΑ
 • Να αποκλειστεί η καύση των απορριμμάτων και κάθε μορφή ιδιωτικοποίησης μέρους ή του συνόλου των υπηρεσιών καθαριότητας.
 • Να μην υπάρχει καμία συμμετοχή των ιδιωτών στην ανακύκλωση, η οποία δυστυχώς έχει παραδοθεί αμαχητί στους ιδιώτες, που «τρώγονται» μεταξύ τους. Σχεδιασμός και εκπόνηση μελετών από την τοπική διοίκηση για προγράμματα ανακύκλωσης με διαλογή στην πηγή, που είναι αναγκαία σε κάθε περιοχή.
 • Προώθηση της ανακύκλωσης με διαλογή στην πηγή, (Χρηματοδότηση για κάδους, οχήματα και συμβολή στο λειτουργικό κόστος, εξ ολοκλήρου από κεντρικούς δημόσιους πόρους). Σε συνδυασμό με το δραστικό περιορισμό των σύμμεικτων και την ορθολογική μεταφορά, μέσω σταθμών μεταφόρτωσης όπου τεκμηριώνεται η σκοπιμότητά τους.
 • Να δημοσιευτεί, επιτέλους, ο σχεδιασμός και οι τεχνικές προδιαγραφές, να προχωρήσει η χωροθέτηση και να αρχίσουν τα έργα διαχείρισης των επικίνδυνων αποβλήτων με δαπάνες των παραγωγών τους.
 • Να αρχίσει άμεσα η εφαρμογή της νομοθεσίας για την ολοκληρωμένη διαχείριση των επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων τόσο από τα δημόσια νοσοκομεία όσο και από τις ιδιωτικές μονάδες.
 • Την διασφάλιση σταθερής και μόνιμης εργασίας όλων των εργαζομένων με πλήρη δικαιώματα, στο υπόψη αντικείμενο ανεξάρτητα από τη σχέση εργασίας τους. Τη στελέχωση, με μόνιμο προσωπικό, των υπηρεσιών καθαριότητας – και όχι μόνο – των δήμων και των άλλων φορέων διαχείρισης των απορριμμάτων.
 • Να καλυφθούν τα κενά που υπάρχουν ακόμη στη νομοθεσία διαχείρισης των αποβλήτων, στη βάση εξυπηρέτησης των πραγματικών λαϊκών αναγκών και όχι των επενδυτικών προσδοκιών και των άλλων συμφερόντων του μεγάλου κεφαλαίου.

Σχετικά με τα προτεινόμενα έργα του ΠΕΣΔΑ στην Ικαρία.

 • Αρχικά διατυπώνουμε σύμφωνη γνώμη σχετικά με την αναγκαιότητα υλοποίησης όσων έργων και δράσεων αναφέρονται στις σελίδες 33-34.
 • Εκφράζουμε επιφύλαξη αν είναι η διαδικασία της δραματοποίησης και της προσωρινής αποθήκευσης, όπως περιγράφεται στις σελίδες 37-38, είναι  καταλληλότερη μέθοδος αντιμετώπισης του προβλήματος.
 • Σχετικά με την πρόταση μεταφοράς των απορριμμάτων της Ικαρίας σε άλλα  νησιά της  περιφέρειας,  πρόταση που εξετάζει ο Γ.Γ της αποκεντρωμένης διοίκησης.                 Να γίνει  καθαρό πως για να υλοποιηθεί αυτός ο σχεδιασμός χρειάζεται σχετική τροποποίηση του ΠΕ.Σ.Δ.Α βορείου Αιγαίου, που αυτή την στιγμή δεν προτείνεται από πουθενά. Σχετικά με την δυνατότητα να υλοποιηθεί  αυτός  ο σχεδιασμός  τονίζουμε πως  η δυνατότητα μεταφοράς των απορριμμάτων σε άλλη διαχειριστική ενότητα σε επίπεδο σχεδιασμού, τεχνικό  και  οικονομικό επίπεδο, μπορεί να γίνει (π.χ ΠΕ.Σ.Δ.Α Ιονίων Νήσων) αν υπάρχει σε επίπεδο σχεδιασμού, εγκρίσεων και χρηματοδότησης (π.χ Ε.Π «Κρήτης & Νήσων Αιγαίου» Άξονας 8 Κ.Θ.Π 44).
 • Εκφράζουμε επίσης επιφύλαξη για την δυνατότητα λειτουργίας των πολύ μικρών μονάδων κομποστοποίησης προδιαλεγμένου οργανικού κλάσματος ετήσιας δυναμικότητας χαμηλότερης των 1.000 τόνων, όπως προτείνονται για την Ικαρία(Σε Άγιο Κήρυκο – Εύδηλο – Ράχες έκαστη 200 τόνων).
 • Τέλος θα πρέπει να συμπεριληφθούν στον σχεδιασμό για να μην υπάρξει στην συνέχεια εμπλοκή στην διαδικασία αδειοδότησης, όσων προβλέπονται, στην πράξη που θα χρηματοδοτήσει το ΥΠΕΚΑ (μέσω ΕΤΠΑ –Ταμείου Συνοχής) για το έργο «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ – προμήθεια εξοπλισμού για τα συνοδά έργα διαχείρισης στερεών αποβλήτων δήμου Ικαρίας». (Π.χ οι κινητές μονάδες ΣΜΑ σε Άγιο Κήρυκο και Ράχες). Καθώς και η δημιουργία ενός τουλάχιστον ΣΜΑ για τα μεικτά απορρίμματα.

 Σχετικά με την αναγκαιότητα ενός νέου σχεδιασμού στην Ικαρία.

 • Η νέα Δημοτική Αρχή ζητά να προσληφτεί όλο το απαιτούμενο τεχνικό – επιστημονικό μόνιμο προσωπικό με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα που θα λειτουργήσουν τον όλο σχεδιασμό.
 • Ο Δήμος μας δεν μπορεί στηριζόμενος μόνο στα δικά του έσοδα να ανταποκριθεί στα έξοδα προμήθειας του αναγκαίου εξοπλισμού και διάθεσης των απορριμμάτων. Απαιτούνται περίπου 550.000 ευρώ ετησίως για την διάθεση των απορριμμάτων, από τα οποία στοχεύουμε να διεκδικήσουμε ένα μέρος τουλάχιστον  από την Κυβέρνηση.  
 • Επίσης θα αναζητηθούν λύσεις στην παραπέρα επεξεργασία απορριμμάτων εκτός πλαισίου ιδιωτικοποίησης.

Στο πλαίσιο αυτό απαιτείται:

 1. Επέκταση της διαδικασίας διαλογής στην πηγή σε ξενοδοχεία, εστιατόρια, αγορές, κλπ, με πιθανή χρήση μικρών μονάδων κομποστοποίησης.
 2. Προμήθεια 300 κάδων 1.100 lt με ειδική θυρίδα ασφαλείας για την διαλογή στην πηγή  χαρτιού , μεταλλικών  κουτιών και πλαστικού, καθώς και 20 κάδων (κώδωνες) για γυάλινα μπουκάλια.  Συστηματοποίηση της συλλογής του χαρτονιού με ένα καλύτερα οργανωμένο πρόγραμμα συλλογής του.
 3. Να χρηματοδοτηθεί επιθετική καμπάνια ενημέρωσης των Δημοτών για τα οφέλη και τον τρόπο Διαλογής στην Πηγή ανακυκλώσιμων υλικών.
 4. Δημιουργία δικτύου ορθολογικής διαχείρισης και αποκομιδής με Προμήθεια καφέ κάδων χωριστής συλλογής αποβλήτων (υπολείμματα τροφής, κλαδεμάτων, κήποι), σε  στοχευμένες περιοχές (π.χ στον Άγιο Κήρυκο).
 5. Πολλά επί μέρους μέτρα για αδρανή, συσκευές κλπ.

Σημειώνουμε ότι ο νέος Σχεδιασμός είναι σύγχρονος έχει φιλολαϊκά χαρακτηριστικά, και αν υλοποιηθεί σε αυτή την κατεύθυνση, δεν θα επιβαρυνθούν οι δημότες μας με τεράστιου ύψους πρόσθετα ανταποδοτικά τέλη, ενώ θα αυξήσει τους εργαζόμενους σε αυτό τον τομέα.

     Σημαντικό επίσης είναι ότι θα θέσει σε κίνηση χιλιάδες μαθητές, δημότες κλπ., θα βελτιωθεί η συνειδητοποίηση της ανάγκης για προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος.  Ο νέος σχεδιασμός, θα αποτρέψει την ιδιωτικοποίηση της καθαριότητας, την άμεση εξάρτηση από κάποιο μονοπώλιο και την οποία σύνθετη, πανάκριβη τεχνολογία που είναι επιπλέον αντίθετη στις σύγχρονες κατευθύνσεις.

    Τέλος καλούμε τον λαό του νησιού μας σ’ επαγρύπνηση γιατί θα επιχειρήσουν να εκβιάσουν για λύσεις που θα πολλαπλασιάσουν την επιβάρυνση του με αρκετά εκατομμύρια ευρώ τα προσεχή χρόνια. (π. χ απειλή για επιβολή και στο Δήμο μας προστίμων από το 2016 λόγω μη «συμμόρφωσης»).

      Καλούμε τους Δημοτικούς Συμβούλους υπερψηφίζοντας τον πυρήνα της πρότασής μας, (η οποία μπορεί να επιδέχεται πολλές βελτιώσεις που είναι ευπρόσδεκτες όπως και παρατηρήσεις στην ίδια κατεύθυνση),   να ισχυροποιήσουμε την προσπάθεια να είναι η λύση του μεγάλου αυτού προβλήματος, αποτελεσματική, χωρίς πρόσθετες επιβαρύνσεις στο λαό, και  περιβαλλοντικά άρτια.   

Advertisements

Τα Ικαριώτικα νέα δημοσιεύουν κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s