Χωρίς ποδόσφαιρο η Σάμος και η Ικαρία

Στην οριστική απόφαση για αναστολή των πρωταθλημάτων που είχαν προκηρυχθεί από τον Αύγουστο, κατέληξε η ΕΠΣ Σάμου στη συνεδρίασή της τη Δευτέρα (07/10), με το εν λόγω νησί αλλά και την Ικαρία που υπάγεται στην Ένωση, να μένουν… χωρίς ποδόσφαιρο φέτος!

Ο γραμματέας της ΕΠΣΣ κ. Καρύδας αποσαφήνισε τις απαιτήσεις του Νομικού πλαισίου και καμία από αυτές δεν πληρούν τα γήπεδα της Σάμου και της Ικαρίας. Επίσης στη συνεδρίαση έγινε σαφές ότι όπου διεξάγονται αγώνες χωρίς τις σχετικές αδειοδοτήσεις, γίνονται με αποκλειστική ευθύνη των ομάδων και η ΕΠΣΣ δεν μπορεί να αναλάβει μια τέτοια ευθύνη.

Αποφασίστηκε να σταλεί ενημερωτικό έγγραφο σε όλες τις ομάδες για την αναστολή των πρωταθλημάτων από την ΕΠΣΣ, λόγω του αδιεξόδου που έχει δημιουργηθεί. Αυτό που απομένει στα σωματεία είναι να πιέσουν τον Δήμο και κάθε άλλο αρμόδιο με σκοπό να γίνουν εγκαίρως όσα απαιτούνται για την αδειοδότηση των γηπέδων.

Αναλυτικά το έγγραφο:

ΠΡΟΣ : Σωματεία ΕΠΣ Σάμου(υπόψη Προέδρων Δ.Σ.)
ΚΟΙΝ : Δήμοι Νομού Σάμου(υπόψη κ. Δημάρχων)
ΘΕΜΑ : Αναστολή διεξαγωγής Τοπικών Διοργανώσεων ΕΠΣ Σάμου περιόδου 2013-14, που έχουν προκηρυχθεί.
ΣΧΕΤ: Έγγραφό μας αρ. οικ. 485/5-9-13.

1.   Συνέχεια με το παραπάνω σχετικό με το θέμα, που σας έχει κοινοποιηθεί και μετά την έκδοση Αποφάσεων (στις 25 και 26/9/13) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου για μη αδειοδότηση Γηπέδων Ποδοσφαίρου της Σάμου (Γήπεδα Σάμου, Καρλοβάσου, Χώρας, Κοντακαιϊκων, Σπαθαραίων, Μυτιληνιών) καθώς και την γνωστή μη αδειοδότηση από το Μάρτιο 2013 των Γηπέδων Ικαρίας και Φούρνων, γνωστοποιούμε ότι το Δ.Σ. της ΕΠΣ εξέτασε κατά την συνεδρίαση του της 7/10/2013 το πρόβλημα που δημιουργήθηκε στη διεξαγωγή των Διοργανώσεων του θέματος και αποφάσισε ομόφωνα να αναστείλει τη διεξαγωγή αυτών, μέχρις ότου οι Δήμοι του Νομού προβούν στην αποκατάσταση των ελλείψεων, που καταγράφονται στις παραπάνω Αποφάσεις, ώστε να αδειοδοτηθούν στη συνέχεια τα Γήπεδα και υπό την προϋπόθεση, ότι αυτό θα συμβεί σύντομα μέσα στην τρέχουσα αγωνιστική περίοδο.

2.   Επί πλέον θεωρούμε αναγκαία την έγκυρη πληροφόρησή σας αναφορικά με το ισχύον σήμερα νομοθετικό πλαίσιο για τη σύννομη διεξαγωγή επίσημων αθλητικών εκδηλώσεων κάθε αθλήματος.

Όλο το εν λόγω πλαίσιο αποτελείται από δύο (2) νομοθετήματα:

α) Τον Νόμο 4049/12, άρθρο 22(ΦΕΚ 35/Α/23-12-12) και

β) Την κοινή Υπουργική Απόφαση αρ. οικ 46596/22-11-04 (ΦΕΚ 1793/Β/04), όπως ισχύει σήμερα ύστερα από πολλές τροποποιήσεις της.

Σύμφωνα με τον Νόμο (α):

̶ Ουδεμία αθλητική συνάντηση διεξάγεται χωρίς ο χρήστης της αθλητικής εγκατάστασης να έχει εξασφαλίσει Άδεια Διεξαγωγής της .

̶   Η Άδεια Διεξαγωγής χορηγείται εφόσον η αθλητική εγκατάσταση διαθέτει Άδεια Λειτουργίας και εφόσον η συνάντηση διεξάγεται με την έγκριση (νοείται προγραμματισμός) αναγνωρισμένης διοργανώτριας αρχής (π.χ ΕΠΣ κλπ)

̶   Την Άδεια Διεξαγωγής της συνάντησης χορηγεί ο Προϊστάμενος της αρμόδιας για θέματα αθλητισμού υπηρεσίας της οικείας Περιφέρειας (σύμφωνα με τον Οργανισμό των Περιφερειών αρμόδιες είναι οι Δ/νσεις Υγείας αυτών).

̶ Ο ιδιοκτήτης (πχ Δήμος) ή ο χρήστης αθλητικής εγκατάστασης, η οποία δεν έχει Άδεια Λειτουργίας και αυτός παραχωρεί ή επιτρέπει τη διεξαγωγή σ’ αυτή αθλητικής εκδήλωσης καθώς επίσης και ο Πρόεδρος του αθλητικού Σωματείου, το οποίο συμμετέχει στην αθλητική εκδήλωση τιμωρούνται από τα Δικαστήρια με φυλάκιση τουλάχιστο τριών (3) μηνών και χρηματική ποινή τουλάχιστο πενήντα χιλιάδων (50.000)€ .

̶ Για τη λειτουργία οποιασδήποτε αθλητικής εγκατάστασης απαιτείται Άδεια, η οποία χορηγείται από τον Γενικό Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, εφόσον συντρέχουν οι όροι και προϋποθέσεις του Νόμου αυτού και της παραπάνω (β) Κοινής Υπουργικής Απόφασης, που ελέγχονται και διαπιστώνονται από την αρμόδια Επιτροπή, η οποία συγκροτείται από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα ( εδώ Σάμου και Ικαρίας – Φούρνων διαφορετική Επιτροπή)    .

̶ Οι αρμοδιότητες- δυνατότητες των Επιτροπών Ελέγχου καθορίζονται ως εξής :

* Να χορηγούν εύλογη προθεσμία στη Διοίκηση της αθλητικής εγκατάστασης για αποκατάσταση τεχνικών ατελειών ή ελλείψεων σ’ αυτή, ορίζοντας ταυτόχρονα νέα ημ/νία επανελέγχου, οπότε ο Γεν. Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοικησης έχει την δυνατότητα να χορηγεί μέχρι την ημ/νία επανελέγχου Άδεια Λειτουργίας, αν κρίνει ότι οι ελλείψεις δεν είναι τόσο σοβαρές, ώστε να τίθενται σε κίνδυνο ουσιώδη έννομα αγαθά αθλητών και κοινού.

* Να εισηγούνται αιτιολογημένα στον Γεν. Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης την μη χορήγηση ή την ανάκληση της Άδειας Λειτουργίας της αθλητικής εγκατάστασης, μέχρι την πλήρη αποκατάσταση των ατελειών ή ελλείψεων, αν κατά τον επανέλεγχο διαπιστώνονται ατέλειες ή ελλείψεις σχετικές με τον αγωνιστικό χώρο, τον χώρο εξυπηρέτησης αθλητών – διαιτητών ενώ αν οι ατέλειες ή ελλείψεις αφορούν λοιπούς χώρους της αθλητικής εγκατάστασης και ιδίως αυτών που προορίζονται για την πρόσβαση, παραμονή και αποχώρηση θεατών να εισηγούνται τη χορήγηση Άδειας Λειτουργίας υπό όρους (πχ λειτουργία χωρίς παρουσία θεατών κλπ) μέχρι την αποκατάσταση των ατελειών ή ελλείψεων.

 Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω ισχύοντα το Δ.Σ. της ΕΠΣ αισθανόμενο την υποχρέωση να τηρεί υπεύθυνη στάση έναντι των Διοικήσεων των Σωματείων – Μελών της, αναγκάσθηκε εκ των πραγμάτων να αναστείλει την διεξαγωγή των διοργανώσεων 2013-14 και να μην τις ξεκινήσει, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο τους Προέδρους των Δ.Σ. για άσκηση ποινικών διώξεων εναντίον τους, όπως αυτό μπορεί να συμβεί σε άλλους Νομούς, όπου διεξάγονται διοργανώσεις χωρίς Άδειες Διεξαγωγής Αγώνων και σε Γήπεδα χωρίς Άδειες Λειτουργίας.    

πηγή: onsports.gr

Advertisements

Τα Ικαριώτικα νέα δημοσιεύουν κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Google photo

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.