ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

Νοσοκομείο Ικαρίας (Άγ. Κήρυκος) 22753 – 50201, 23444 , 23623
Περιφερειακό Ιατρείο Ευδήλου 22753 – 50000
Κέντρο Υγείας (Εύδηλος) 22750 – 33030
Αγροτικό Ιατρείο (Ράχες) 22750 – 41242
Λουτρά «Απόλλων» Θέρμα 22750 – 24049
Λουτρά «Σπήλαιο» Θέρμα 22750 – 24048
Αεροδρόμιο (Φάρος) 22750 – 22981
Λιμεναρχείο (Άγιος Κήρυκος) 22750 – 22207
Λιμεναρχείο (Εύδηλος) 22750 – 31007
Λιμεναρχείο (Πειραιάς) 210 – 4511311
Ελληνικά Ταχυδρομεία (Άγιος Κήρυκος) 22750 – 22413
Ελληνικά Ταχυδρομεία (Εύδηλος) 22750 – 31225
Ελληνικά Ταχυδρομεία (Ράχες) 22750 – 41229
Ταχυδρομικό πρακτορείο (Αγιος Κήρυκος) 22750 – 23315
Ταχυδρομικό Πρακτορείο (Δάφνη) 22750 – 31791
Ταχυδρομικό πρακτορείο (Καραβόσταμο) 22750 – 71510
Ταχυδρομικό πρακτορείο (Καρκιναγρι) 22750 – 91333
ΟΤΕ (Άγιος Κήρυκος – Τεχνική Υπηρεσία) 22750 – 22699
ΟΤΕ (Εύδηλος) 22750 – 31299
Δασαρχείο (Ράχες) 22750 – 41560
Ειρηνοδικείο (Άγιος Κήρυκος) 22750 – 22173
Ειρηνοδικείο (Εύδηλος) 22750 – 32802
Αστυνομικό Τμήμα (Άγιος Κήρυκος) 22750 – 22222 , 23888
Αστυνομικό Τμήμα (Εύδηλος) 22750 – 31222
Αστυνομικό Τμήμα (Ράχες) 22750 – 41222
Πυροσβεστικό κλιμάκιο Ικαρίας (Άγιος Κήρυκος) 22750 – 22784 , 22607
Πυροσβεστικό κλιμάκιο Ραχών 22750 – 41045
Δήμαρχος Ικαρίας 22753 – 50409
Αντιδήμαρχος Αγίου Κηρύκου 22753 – 50410,411
Πρόεδρος ΔΣ δήμου Ικαρίας 22753 – 50412
Οικονομική υπηρεσία δήμου Ικαρίας 22753 – 50413,414,430
Γραμματεία 22753 – 50401,420
Δημοτολόγιο Αγίου Κηρύκου 22753 – 50416
Πολεοδομία Ικαρίας 22750 – 24081
Αντιδήμαρχος Ευδήλου 22753 – 50108
Πρόεδρος Τ.Κ Ευδήλου 22753 – 50119
Δημοτολόγιο Ευδήλου 22753 – 50110
Υδρευση Ευδήλου 22753 – 50101
Γεωπόνος (Εύδηλος) 22753 – 50112,114
Αντιδήμαρχος Ραχών 22753 – 50509
Δημοτολόγιο Ραχών 22753 – 50517,518
Κ.Ε.Π. Αγίου Κηρύκου 22753 – 50421, 50422 , 50423
Κ.Ε.Π. Ευδήλου 22753 – 50115, 50116 ,50117
Κ.Ε.Π. Ραχών 22753 – 50520
Εθνική Τράπεζα (Άγιος Κήρυκος) 22750 – 25001
Alpha Bank (Άγιος Κήρυκος) 22750 – 24074
Τράπεζα Πειραιώς (Άγιος Κήρυκος) 22750 – 25040
Alpha Bank (Εύδηλος) 22750 – 32902
Advertisements